Положення про методичне об'єднання

 

Виховання — велика справа: вона вирішує долю людини .

Бєлінський В. Г.

Методичне об’єднання кураторів навчальних груп 

Положення

про методичне об’єднання кураторів

  Методичне об'єднання кураторів - це структурний підрозділ системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу кураторів студентських груп.

І. Основні завдання методичного об’єднання кураторів 

1.     Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки кураторів груп із питань психології та педагогіки. 

2.     Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації студентів. 

3.     Озброєння кураторів сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи. 

4.     Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів студентських колективів. 

5.     Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи кураторів. 

6.     Сприяння створенню і розвитку системи виховної роботи кураторів студентських груп.

 

ІІ. Функції методичного об’єднання кураторів 

Методичне об’єднання кураторів: 

1.     Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності кураторів. 

2.     Координує виховну діяльність студентських груп та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі. 

3.     Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації. 

4.     Організовує вивчення та застосування кураторами сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи. 

5.     Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм кураторів і творчих груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду роботи кураторів, матеріалів атестації кураторів. 

6.     Оцінює роботу членів об’єднання, подає адміністрації коледжу пропозиції щодо заохочення найкращих кураторів студентських груп.

 

ІІІ. Документація методичного об’єднання кураторів 

1.     Список членів МО. 

2.     Річний план роботи МО. 

3.     Протоколи засідань МО. 

4.     Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів). 

5.     Плани роботи творчих груп. 

6.     Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих груп. 

7.     Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в студентських колективах і діяльності куратора. 

8.     Матеріали “методичної скарбнички куратора”.

 

Функціональні обов’язки 

керівника методичного об’єднання кураторів 

Керівник методичного об’єднання кураторів: 

1.     Відповідає за: 

·        планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності МО; 

·        поповнення “методичної скарбнички куратора”; 

·        своєчасне впорядкування документації щодо роботи МО та проведених заходів. 

2.     Разом із дирекцією і заступником директора з навчально-виховної роботи стежить за: 

·        дотриманням принципів організації виховного процесу; 

·        виконанням кураторами їхніх функціональних обов’язків; 

·        підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи; 

·        вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки кураторів. 

3.     Організовує: 

·        взаємодію кураторів – членів МО між собою та з іншими структурними підрозділами коледжу; 

·        відкриті заходи, семінари, конференції тощо; 

·        вивчення, узагальнення та використання на практиці прогресивного педагогічного досвіду роботи кураторів; 

·        консультує з питань виховної роботи. 

4.     Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів кураторів. 

5.     Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи студентських колективів. 

6.     Приймає участь у підготовці та проведенні атестації кураторів. 

7.     Керує діяльністю творчих груп кураторів. 

Засідання МО кураторів проводиться 8-10 разів на рік; перше (організаційне) – у серпні. 

Перспективний  план  роботи МО  затверджують  на  першому  засідання. 

Керівництво  плануванням  та  організацією  діяльності  методичного об’єднання здійснюють директор коледжу і заступник директора з навчально-виховної роботи.