Методичне об'єднання кураторів навчальних груп

 

Виховання — велика справа:

вона вирішує долю людини .

Бєлінський В. Г.

 

Методичне об’єднання кураторів – це структурний підрозділ системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу кураторів студентських груп.

Методичне об'єднання кураторів навчальних груп  Рогатинського державного аграрного коледжу об'єднує в своєму складі кураторів всіх навчальних груп коледжу.

Працює над розв’язанням проблеми  «Формування професійних компетентностей студентів через впровадження інноваційних технологій», а також виховною проблемою  «Не Україна для нас, а ми для України!».

Мета діяльності: удосконалення форм та методів виховання через підвищення майстерності кураторів.

Робота методичногооб’єднання кураторів груп протягом  навчального року здійснюється згідно розглянутого і затвердженого плану роботи на поточний навчальний рік.

Методичне об’єднання кураторів навчальних груп надає реальну і дієву допомогу кураторам, майстрам виробничого навчання та вихователям гуртожитків, а саме:

·        у процесі розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на покращення успішності та якості підготовки спеціалістів, впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для формування всебічно розвиненої соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення  та самореалізації;

·        проводить з кураторами спеціальні тренінги, круглі столи, семінари, на яких вони одержують інформацію про вікові особливості учнів і студентів, про результати діагностики їхніх індивідуальних якостей та інтересів, про нові методи та підходи у сфері консультування та підтримки учнів і студентів;

·        організовує в коледжі діагностичну й консультативну служби для кураторів з метою постійної підтримки і розв’язання складних професійних ситуацій;

·        розробляє пам’ятки та методичні рекомендації для допомоги кураторові з оновленою інформацією про особливості роботи із вихованцями.

Незмінна єдність та взаємодоповнюваність усіх видів виховної роботи спрямована на розв’язання основних завдань навчально-виховного процесу, турботу про студента, формування його, як особистості, розвитку його культурних, пізнавальних інтересів, естетичного смаку, вибору правильного способу життя.