Відділення механізації сільського господарства

          Рогатинський державний аграрний коледж створений 1 вересня 1956 р. Відділення механізації сільського господарства функціонує з 2001 року на базі професійно – технічного училища №35, яке  увійшло в структуру Рогатинського державного аграрного коледжу згідно із наказом Міністерства освіти України та Міністерства агропромислового комплексу України від 30 вересня 1997р. Відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів із спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

 

        На відділенні стаціонарно навчаються 175 студентів за рахунок державного бюджету. Вони є активними учасниками навчально-виховного процесу в коледжі, художньої самодіяльності, спортивних міроприємств та загальних виховних заходів. Більшість студентів поступають на навчання в коледж за цільовими направленнями Районних управлінь агропромислового комплексу. Тому випускники відділення механізації сільського господарства працевлаштовані після завершення навчання. Вони працюють на станціях технічного обслуговування, сільськогосподарських виробничих і переробних підприємствах, в ремонтних майстернях та фермерських підприємствах на різних посадах.

           На відділенні працюють досвідчені викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання, які мають великий педагогічний стаж та досвід практичної роботи по спеціальності.

   Пазюк Володимир Романович - завідувач відділенням механізації сільського господарства, спеціаліст вищої категорії , викладач-методист.

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

 

            

      До послуг студентів механічного відділення 12 лабораторій, 7 кабінетів спецдисциплін, 3 майстерні, машинотракторний парк, навчальне господарство, автотрактородром, майданчик практичного водіння легкового автомобіля, спортивні зали і майданчик із футбольним полем. Разом із дипломом молодшого спеціаліста про отримання  кваліфікації «Технік-механік сільськогосподарського виробництва» та атестатом про повну загальну середню освіту студенти складають іспити і отримують свідоцтво з робітничої професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1» та «Водій автотранспортних засобів» категорії «В»,«С1»,«С».

 

Лабораторія МТКМ. Викладач - Пазюк І.В.

 

Заняття проводить викладач ПДР Космина Б.Є. 

Лабораторія тракторів та автомобілів. Викладач Леськів І.Б.

  

 Вивчення будови двигуна. Викладач Гамкало В.Р.

         Велику увагу на відділенні приділють практичному навчанню, воно є обов’язковою і невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у навчальному закладі.

Метою практичного навчання є:

·        оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;

·        формування у них на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;

·        виховання потреби оновлювати знання та їх творчо застосовувати у практичній діяльності.

      Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність його проведення при одержанні освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

           Цікаво проходять на відділенні тижні фахової циклової комісії загальнотехнічних дисциплін. В рамках якого проводяться різноманітні конкурси, цікаві зустрічі, олімпіади, виховні заходи. Під час проведення конкурсу «Кращий за професією» студенти мають можливість проявити себе, продемонструвати отримані практичні навички, набути корисного досвіду у виконанні виробничих завдань. За результатами роботи кращі студенти нагороджуються грамотами та цінними призами від дирекції коледжу.

Автотракторний полігон

Правильно відрегульований плуг – запорука майбутнього урожаю

Майстер виробничого навчання Мручок Я.В.

Кваліфікаційний екзамен по професії «Водій автотранспортних засобів»

Сучасна техніка в умілих руках

       З метою забезпечення якісної підготовки сучасного спеціаліста коледж має укладені тристоронні договори  з передовими аграрними, переробними та ремонтно – транспортними підприємствами району, які є базами практики для студентів механічного відділення. Це МГПС «Росана», ПАТ «Рогатинавто», підприємство «HSBServiseCentre», ремонтне підприємство ТзОВ «Орзон», станція технічного обслуговування ТзОВ «Інтергарант» та інші.

Навчальну екскурсію в ТзОВ Інтер-Гарант проводить викладач Космина Б.Є.

 

            Добре організована на відділенні виховна і спортивно-масова робота. Студенти відділення є активними учасниками і організаторами різноманітних виховних заходів, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів. Більшість учасників танцювального колективу коледжу «Юність Опілля», який носить звання «Народний художній колектив», саме студенти відділення механізації сільського господарства. Спортивні здобутки студентів та викладачів відділення щорічно відзначені грамотами та цінними призами. Вони достойно захищають честь відділення та коледжу на спортивних змаганнях різного рівня.  

 

Авторська пісня у виконанні Богдана Драгана

 Постановка «Цвітуть жоржини чорні в Україні»

Святкування Нового року

Команда по волейболу          

         Невідємною складовою навчально-виховного процесу є робота в гуртках технічної творчості. Студенти відділення мають можливість розвивати свої творчі таланти і задуми, проектувати і створювати різноманітні сільськогосподарські знаряддя власної конструкції, машини і агрегати, ковані вироби та інші студентські роботи. Під керівництвом молодого викладача дисципліни Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів Пазюка І.В. студенти навчаються робити різні металеві вироби з елементами художньої ковки, які мають практичне використання.

 

Гурткову роботу проводить викладач Чепіль Ю.С.

Робоче місце коваля

Підставка для вазонків 

Підсвічник

Гойдалка

Поручні в навчальному корпусі

           Враховуючи інтенсивний розвиток машинобудівної галузі, особливої актуальності набуває педагогічна проблема підвищення якості підготовки спеціалістів машинобудівного профілю, зокрема вдосконалення конструкторської підготовки студентів механічних  коледжів та технікумів.

         Виходячи з цього, в Рогатинському державному аграрному коледжі велика увага зосереджена на формуванні в студентів творчого мислення та розвитку навичок у розв’язанні конструкторських задач комплексного характеру. Об’єктами  цих задач є механічні приводи машин та механізмів.

            Привод, що вміщує одноступінчастий редуктор і передачу гнучким зв’язком, є основною тематикою курсового проектування  по деталях машин з дисципліни «Технічна механіка».

            При проектуванні приводу студенти виконують кінематичні розрахунки, визначають сили, що діють на деталі і ланки складальних одиниць, виконують розрахунки виробів на міцність, вирішують питання,

пов’язані з вибором матеріалів і найбільш технологічних форм деталей, висвітлюють питання складання окремих складальних одиниць.

            Вони ознайомлюються з діючими стандартами  і нормами,  працюють з довідковою літературою і набувають навичок користування ними при виборі конструкцій і розмірів деталей, а також при виконанні робочої конструкторської документації: пояснюючої записки, складальних і робочих креслень, в тому числі і з використанням графічних комп’ютерних програм.

            Знання та досвід, отримані студентами  при виконанні цього проекту, є базою для виконання наступних курсових проектів зі спеціальних дисциплін та дипломного проектування.

            Разом з тим, робота над курсовим проектом по деталях машин готує студентів до вирішення  більш складних завдань загальнотехнічного плану, з якими майбутній механік зустрінеться в своїй практичній діяльності після закінчення навчального закладу.

Важливу увагу в роботі з молоддю приділяють наші педагоги національно-патріотичному вихованню. Ми готуємо справжніх патріотів України, які під час буремних подій в країні не стоять осторонь, а приймають активні дії. Наші випускники сьогодні захищають Україну в зоні АТО, воюють за її незалежність.

Наші випускники Сергій Король та Задоріжний Ярослав в зоні АТО

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, випускники відділення можуть працювати на виробництві на посадах технічних працівників і керівників середньої ланки агропромислових, ремонтних, переробних, автотранспортних, сервісних підприємств, станцій технічного обслуговування різних форм власності і підпорядкування або продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно приблизно третина випускників відділення поступають на навчання у Львівський національний аграрний університет, Бережанський агротехнічний інститут,Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та інші ВНЗ. Це свідчить про високий рівень знань, які отримують студенти відділення

 

механізації сільського господарства Рогатинського державного аграрного коледжу. Ми гордимося своїми випускниками.

У коледжі постіно працює приймальна комісія, яка приймає від випускників дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл попередні заяви про вступ на всі спеціальності і робітничі професії, у тому числі і на спеціальність «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

 

                                             2017-2018 н.р.

 

  Практичне навчання учнів і студентів відділень ПТО і механізації сільського господарства

Практичне навчання – це не тільки навчальний, але й виробничий процес, який відбувається паралельно з теоретичними заняттями. Воно забезпечує учням та студентам більш усвідомлене оволодіння практичними уміннями та навичками.

Учні та студенти Рогатинського державного аграрного коледжу на практичних заняттях не тільки оволодівають основами професійної майстерності, але й одночасно беруть участь у продуктивній праці і виступають в деякій мірі як творці матеріальних цінностей.

З метою засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь у відділеннях професійно-технічної освіти та механізації сільського господарства проводиться практична підготовка згідно вимог державних стандартів на підготовку фахівців та навчальних планів.

Виробниче навчання по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» і навчальна практика з дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» проводиться на базі коледжу у машино-тракторному парку. Студенти групи М-21 під керівництвом викладачів Пазюка І. В., Дмитріва А. В. та майстра виробничого навчання Лисого Я.Л. вивчають прийоми і послідовність розмітки деталей, а також прийоми і технології ручного дугового зварювання змінним струмом.

      

      

Студенти групи М-32 і учні групи Тр-21 під керівництвом майстрів виробничого навчання Мручка Я. В. і Вергуна Б. В. проводили ремонтні роботи трактора МТЗ-80, а саме роз’єднували трактор для ремонту двигуна та проводили його демонтаж.

       

       

Капітальний ремонт двигуна навчального трактора МТЗ-80 проводиться безпосередньо на базі практики, а саме в ремонтній майстерні ТзОВ «Орзон», з яким коледж має договір про співпрацю. У проведенні ремонтних робіт приймають участь студенти і учні коледжу, які під керівництвом досвідчених майстрів проходять виробниче навчання та навчальну практику на виробництві. База практики оснащена усім необхідним обладнанням,  верстатами і інструментами для виконання ремонтних робіт.

     

     

     

Навчальний заклад забезпечений необхідною матеріально-технічною базою і матеріалами для проведення практичного навчання студентів і учнів. Вони можуть осягнути і виробити усі необхідні професійні практичні навички та вміння.

 

 Поспішайте до нас, адже кількість місць є обмежена! 

 Наші випускники – гордість коледжу