Інформаційний центр

Проблема безробіття молоді є однією з найактуальніших на сьогодні. Закінчення навчального закладу несе за собою невизначеність з місцем роботи за фахом, або взагалі її відсутність. Роботодавці часто висувають умови, які не може задовольнити молодь. Це пояснюється тим, що потрібні досвідчені працівники, а досвіду роботи у молоді, яка нещодавно закінчила навчальний заклад, ще не має. Саме це і зумовлює значне безробіття молоді віком 15-24 роки, що відповідно складає 17% до кількості економічно активного населення, призводять до невпевненості молоді в завтрашньому дні.

Згідно зі статистичними даними в Україні функціонують приблизно 920 вищих навчальних закладів: 350 університетів і академій та 570 технікумів і коледжів. У попередньому році було зареєстровано 931642 випускники, з яких тільки 19,5 % отримали направлення на роботу з допомогою навчальних закладів .

Щороку чотирьом випускникам з п’яти припадає самостійний пошук робочого місця без допомоги навчальних закладів. Аналіз опитування трудової орієнтації випускників вищих навчальних закладів показав, що майже дві третини випускників за 2-3 місяці до закінчення навчання не знають свого майбутнього місця роботи.

У 2010-2011 навчальному році проводилось дослідження студентів на предмет вивчення їх мотиваційних очікувань щодо майбутньої зайнятості. Так, студенти, які навчаються за бюджетні кошти, не відчувають себе більш захищеними у майбутньому працевлаштуванні. Переважна більшість студентів (78%) занепокоєна з приводу майбутнього працевлаштування, 2% про це ще не замислювались, а 20% студентів не переймаються своїм працевлаштуванням, проте 8% із них не впевнені, що отримають бажану роботу. Остання категорія студентів належить до тих, хто поступиться своїми вимогами щодо майбутньої роботи .

З метою формування у молоді зважених підходів до вибору професій, необхідно проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи. Також державі необхідно негайно змінювати політику щодо зайнятості молоді.

На державному рівні необхідно запропонувати ряд заходів, щодо створення умов для підготовки кваліфікованих фахівців і робітників відповідно до умов сучасного виробництва. Держава, в свою чергу, повинна виконувати задекларовані у молодіжному законодавстві гарантії, приймати та реалізовувати регіональні молодіжні програми.

Зрозуміло, що система заходів щодо зниження рівня безробіття молоді не обмежується наведеним, існує багато можливостей для творчого пошуку шляхів виходу зі складної ситуації, що склалася зараз на ринку праці, але у будь-якому разі тільки комплексний підхід до розв’язання проблеми дозволить досягти певних позитивних зрушень у сфері працевлаштування молоді в Україні.

Таким чином, сама реалізація ефективної молодіжної політики, можлива лише завдяки співпраці між державою, роботодавцями, навчальними закладами і самою молоддю.

План організаційних дій

 

 

 

Сформувати групу, яка буде працювати над проектом

 

 

Березень

2016р.

Бжан Юрій,Тринів І.В., Гамкало Р.В., Благий Р.С., Веркалець Р.В., Драган З.Б,

Табінська Ірина

 

 

Визначити тему, мету та головні завдання проекту

 

Березень

2016р.

Бжан Юрій, Гамкало Р.В., Благий Р.С.,ВеркалецьР.В,, Драган З.Б,Стефанишин Я.М.,

Добровлянська Н.В.,

Табінська Ірина

 

Розподілити обов’язки між членами груп

 

Березень

2016р.

Бжан Юрій, Гамкало Р.В., Благий Р.С., ВеркалецьР.В .,

Драган З.Б,Табінська Ірина

 

Продумати інформаційне та методичне забезпечення проблеми

 

 

Березень

2016р.

Добровлянська Н.В.,

Гамкало Р.В., Замкова Г.П.,

Пуш Ярослав.

 

Провести анкетування і за його результатами залучити до роботи волонтерів

Березень

2016р.

Бжан Юрій , Конопада Ольга,

Добровлянська Н.В.

 

Створити на сайті коледжу сторінку студентської біржі праці

 

Березень

2016р

Бжан Юрій, ВеркалецьР.В .,

Драган З.Б,,Табінська Ірина

 

Надіслати до дирекції коледжу,

листа – звернення студентів

 

 

Квітень

2016р.

 

Бжан Юрій , Дудич Олег,

Табінська Ірина

 

Погодити проект студрадою , студ-профкомом коледжу

До 10 квітня

2016р.

Сверида Сергій, Бжан Юрій, Мигала Едуард,

Лиса Ірина

 

Погодити з дирекцією питання виділення приміщення для розміщення студентської біржі праці та комп’ютерного забезпечення

 

 

Квітень

2016р.

Тринів І.В.; Бжан Юрій, Сверида Сергій, Мигала Едуард,

Табінська Ірина.

 

Обговорити умови співпраці та укласти угоди з районним центром зайнятості, роботодавцями району

 

Травень

2016р.

Тринів і.В.; Бжан Юрій,

Табінська Ірина, Пуш Ярослав

 

 

 

Пошук спонсорів для фінансування проекту

 

Травень-червень

2016р.

 

Тринів І.В., Гамкало Р.В., Благий Р.С., ВеркалецьР.В ., Драган З.Б, Мельниченко П.С.

 

 

 

Пошук партнерів для роботи за даним проектом

Травень-червень

2016р.

Тринів І.В.; Бжан Юрій , Сверида Сергій,

Табінська Ірина, Благий Р.С., ВеркалецьР.В ., Драган З.Б,

Гамкало Р.В.

 

 

На основі залучених коштів скласти кошторис витрат на проект

 

Червень

2016р.

Бжан Юрій, Лиса Ірина,

Табінська Ірина, Благий Р.С ВеркалецьР.В ., Драган З.Б,

 

 

 

Провести розяснювальну роботу та навчання серед студентів.

Вересень-

грудень

2016р.

Бжан Юрій, Добровлянська Н.В. Благий Р.С., ВеркалецьР.В ., Драган З.Б,

 

 

 

Взяти участь у роботі ярмарки вакансій

Жовтень 2016р.

Тринів І.В., Гамкало Р.В., Благий Р.С., ВеркалецьР.В ., Драган З.Б,

Мельниченко П.С, Бжан Ю.

 

Висвітлити результати в ЗМІ

Листопад -грудень

Добровлянська Н.В. Благий Р.С., ВеркалецьР.В .,

Драган З.Б,

 

Завершити навчання студентів, провести зустрічі з роботодавцями

Грудень

2016р.

Тринів І.В., Числяк П.В.,

Бжан Юрій, Добровлянська Н.В., Благий Р.С., ДраганЗ.Б, ВеркалецьР.В ., Гамкало Р.В.

 

Консультаційний центр

 

 Анкета

 Чи має важливе значення у Вашому житті майбутня професія?

 • Так

 • Ні

Чи маєте Ви бажання працювати за фахом?

 • Так

 • Ні 

Як Ви думаєте, для молоді найважливішим у роботі є?

 • гідна оплата праці;

 • її цікавість ;

 • гарантованість та стабільність ;

 • робота, де молодь відчуває можливість чогось досягти ;

 • робота, яка викликає повагу .

 Як Ви вважаєте, коли слід задумуватись про працевлаштування?

 • підчас навчання в навчальному закладі;

 • на 4 курсі навчання;

 • після закінчення навчального закладу

 Після отримання диплому питання працевлаштування Ви вирішите протягом…

 • місяця;

 • наступного дня;

 • року;

 • не знаєте що будете робити з дипломом;

 • диплом не знадобиться при працевлаштуванні.

 При пошуку роботи Ви розраховуєте на…

 • батьків, родичів та їх зв’язки;

 • друзів;

 • гроші;

 • власні знання;

 • допомогу адміністрації РДАКу;

 • Державний центр зайнятості;

 • везінні;

 • про це ще рано думати.

Де Ви бажаєте працювати?

 • рідному місті чи селі;

 • великих містах України;

 • за кордоном.

 

Ви бажаєте працювати?

 

 • у власному бізнесі;

 • на державній службі;

 • у приватному секторі;

 • не працювати взагалі

   

  Як написати резюме

   Резюме — це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи та досягнення особи, яка його складає.

  Написання резюме – це основа пошуку роботи. Від того, наскільки серйозно ви віднесетесь до написання резюме, залежить багато.

   Резюме повинно бути детальним, і, водночас, лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Для того, щоб досягнути успіху, під час складання варто дотримуватись певних правил:

   

  1. Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

  2. Намагайтесь вжити якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти.

  3. Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме.

  4. Намагайтесь не вживати такі слова, як “я”, “ми”. Замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, обізнаний з.

  5. Не надсилайте своєї фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

  6. Не вказуйте розмір заробітної плати й особисті відомості.

  7. Для передруку використовуйте якісний папір стандартного розміру.

  8. Якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках

  9. Пам'ятайте: написання резюме має мету – потрапити на співбесіду, а не розповісти всю вашу біографію

    

    

   

 

Технологічне відділення

    «Продукти харчування – це

відповідальність і зброя.     

Відповідальність – тому,

що одне з найважливіших прав –

це право на їжу та її достатнє

споживання – оскільки в політиці 

та економіці продукти харчування

 грають важливу роль  і мають більшу

силу ніж кулі чи нафта».

 

(М.Е.Енемінгар, професор з питань

молочного і м’ясного скотарства. США).

 

             Забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування, поліпшення їх структури та створення продовольчої незалежності від імпорту – проблема яка не втрачає своєї актуальності. Успіх виробництва цих продуктів забезпечується при комплексному вирішенні питань: кадри, селекція, корми і технологія. Одне з цих питань , підготовку  кадрів,  здійснює Рогатинський державний аграрний коледж.

                 На технологічному відділенні у коледжі готують техніків-технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва, спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» та техніків-технологів з виробництва м’ясних продуктів, спеціальність 181 «Харчові технології».

         Навчається на технологічному відділенні – 185 студентів, з них 93 студенти спеціальності «Харчові технології». Навчання в коледжі за державним замовленням. Навчальний процес на відділенні забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники, серед них один заслужений працівник сільського господарства, два кандидати с/г наук, один кандидат економічних наук, два викладачі-методисти, 17 викладачів вищої категорії.

 

Викладачі циклової комісії технологічних дисциплін

     Тринів  Ігор Васильович – директор Рогатинського  державного  аграрного коледжу, кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник аграрної освіти та науки III та II ступеня, нагороджений трудовою відзнакою "Знак Пошани", медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям", викладач-методист.

      Гладун Марія Степанівна – завідувач технологічного відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

             Височанська Роксолана Прокопівна – голова циклової комісії, викладач технологічних дисциплін.

          Мартишин Любомир Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

            Білецька Любомира Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

          Петращук Віра Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

          Воловчак Леся Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

          Майка Галина Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

          Тринів Марія Петрівна – спеціаліст другої категорії, викладач спецдисциплін.

          Дуркач Мирослава Іванівна – спеціаліст першої категорії, викладач економічних дисциплін.

 

Організація навчального процесу

      Навчання на відділенні  проводиться в технічно оснащених лабораторіях і кабінетах. Лекційні лабораторії обладнані телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Викладачі відділення активно впроваджують інноваційні методи викладання, поширюють використання мультимедійних та інтерактивних форм викладання навчального матеріалу, а також тестового контролю знань.

       

 

 

       Якісна підготовка фахівців не можлива без широкої комп’ютеризації навчального процесу.

     З цією метою функціонують три лабораторії комп’ютерної техніки, підключено Інтернет, яким студенти користуються безкоштовно.

В цих лабораторіях студенти проходять  незалежні заміри знань шляхом дистанційного комп’ютерного тестування в режимі online.

      Вміння  працювати з комп’ютером – це вимоги сьогодення, не тільки для студентів, а й для абсолютно всіх викладачів. Комп’ютеризація є невід’ємною частиною навчання.

 

      

     Разом з навчанням студенти відділення мають великі можливості для всебічного розвитку: беруть участь у гуртках технічної творчості при кабінетах і лабораторіях, в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, клубах за інтересами.

   

Студенти залучаються до дослідницької роботи. Про результати досліджень та пошукових робіт студенти доповідають на науково-практичних конференціях.  На відділенні проводяться тижні циклової комісії технологічних дисциплін, під час яких проводяться зустрічі з випускниками – виробничниками, олімпіади, КВК, відкриті заняття, виховні години, виставки кращих робіт студентської конференції.

          Студент постійно повинен відчувати зв’язок знань, які він одержує з майбутньою професією. Позитивних результатів можна досягти тільки у тому випадку, коли навчальний процес буде цікавим, різноманітним, викликати у студентів позитивні емоції. Цьому сприяє застосування викладачами нестандартних форм і методів навчання.

       Застосування  на заняттях ділових ігор різних модифікацій, засідання круглого столу, конференція, семінар – колоквіум, в ході яких формуються і закріплюються вміння виступати в ролі доповідачів та опонентів, відстоювати власну точку зору.

 

 

Проходження студентами технологічного відділення  практики у Німеччині.

  Зустріч директора коледжу Триніва І.В., практикантів з представниками Тюрінгійської Агенції Європейських програм Ліліаною Грицишин,  Детлефом Рейтером і начальником відділу з питань міжнародних зв’язків, інвестицій та проектної діяльності Івано-Франківської обласної ради Юрієм Цимбалюком.

       За 7 місяців плідної та активної співпраці на навчально-виробничій практиці у Німеччині побувало більше 20 студентів. Дирекція навчального закладу та Тюрінгійська Агенція вельми задоволені співпрацею, успіхами та результатами наших студентів.

    Найкращі практиканти Ольга Мельник, Богдан Стружинський та Ольга Балюк отримали запрошення на навчання у Німеччині та подальше працевлаштування на передових господарських підприємствах, фермах земель Тюрінгії.

     Під час зустрічі було проведено співбесіду зі студентами, кандидатами для поїздки у Німеччину, для подальшого фахового навчання та працевлаштування.

  

Практичне навчання 

 студентів спеціальності 181 «Харчові технології» 

спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса»

        Основні завдання практики: навчити студентів організовувати і виконувати технологічний процес виробництва та переробки м’яса і м’ясопродуктів в нових умовах господарювання, забезпечити випуск високоякісної продукції при мінімальних матеріальних та трудових затратах на її виготовлення, контролювати режими зберігання і якості сировини, технологічний процес виробництва продукції, виявляти та ліквідовувати причини його порушення, визначати причини браку, ліквідовувати та попереджувати його, виконувати розрахунок і облік витрат сировини, напівфабрикатів і готової продукції, складати первинну документацію, оволодіти навичками управляти роботою обладнання, ознайомити з основними принципами господарського розрахунку на конкретній дільниці виробництва, планувати роботу дільниці, приймати рішення в реальних виробничих умовах і контролювати їх виконання, оптимально організовувати свою працю і працю підлеглих, виконувати вимоги безпеки праці, заходи по охороні навколишнього середовища.

       Практика проводиться на передових підприємствах з високим рівнем механізації і автоматизації основних і допоміжних процесів, які запроваджують сучасні технології, випускають широкий асортимент продукції, використовують прогресивні форми і методи господарювання , мають кваліфікований персонал для керівництва практикою.

         Важливе значення мають і заняття- екскурсії, які дають змогу викладачу вирішити ряд питань навчально-виховного  процесу, а студенту проявити зацікавленість до вивчення передових сучасних технологій та любов до обраної професії.

Викладачі проводять такі заняття на Івано-Франківському м’ясокомбінаті, Ходорівському м’ясокомбінаті, ПП «Струмок» та ін. Одержані знання студенти  можуть використовувати під час здачі екзаменів із дисциплін, при написанні рефератів по темах самостійного вивчення, а також під час виготовлення фотостендів на гуртковій роботі. 

   

  

                                               

                                   Вислів «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути» виправдовує себе.

Практичне навчання 

 студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

             Практичне навчання студентів у коледжі є важливою складовою частиною освітньо-виховного процесу. Його мета  - закріпити і поглибити знання, які вони одержали в процесі теоретичного навчання, прищепити необхідні вміння і навички зі спеціальності. За період навчання студенти виконують цикл основних видів практичних робіт і оволодівають вміннями і навичками зі спеціальності та робітничої професії передбачених кваліфікаційною характеристикою і програмою практики. Практика  проводиться згідно з Положенням про практику студентів вищих навчальних закладів.

    

       

                                       

         За період практики студенти набувають конкретних умінь та навичок з обслуговування тварин і тваринницьких об’єктів, наукової організації праці, управління виробництвом; оволодіти методами економічного аналізу, визначенням економічної ефективності сільськогосподарського виробництва; бути підготовленими до роботи в умовах реорганізованих колективних господарств з орендними та приватними відносинами, у фермерських господарствах.  Під час проходження навчальної практики студенти  одержують  робітничу професію «Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

     

Після проходження навчальної практики студенти здають кваліфікаційний екзамен. 

 

     Підсумок виробничих технологічної та переддипломної практик – диференційована оцінка, яку виставляє комісія під час захисту звіту-щоденника. Результати практики обговорюються на підсумковій конференції у коледжі.

  1.Навчальна практика включає : ознайомлювальна практика; оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці; анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин; розведення сільськогосподарських тварин; годівля сільськогосподарських тварин; технологія виробництва молока і яловичини; технологія виробництва продукції свинарства; технологія виробництва продукції вівчарства; технологія конярства; технологія виробництва продукції птахівництва; технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва; технологія виробництва продукції бджільництва; технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії; вирішення виробничо-ситуаційних завдань.

2. Виробнича технологічна практика

3. Виробнича переддипломна практика

                                 Ознайомлювальна практика - складова освітньо-професійної підготовки фахівців

Однією із складових освітньо-професійної підготовки фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» є ознайомлювальна практика.  Згідно навчального плану і графіку навчального процесу ознайомлювальна практика проводиться для студентів другого курсу. 

Основним завданням ознайомлювальної практики  є ознайомлення студентів з специфікою майбутньої професії. Під час проходження  практики студенти знайомляться  з сільськогосподарським виробництвом, технологією виробництва продукції тваринництва і рослинництва, вирощуванням, збиранням, заготівлею і зберіганням  кормів, годівлею та утриманням тварин, також інших сільськогосподарських робіт.

Така практика проходить  і на базі сільськогосподарських підприємств. Згідно розкладу годин, одне заняття було проведено у господарстві ТзОВ «Уїзд». Керівник практики Гладун М. С. ознайомила студентів з природно-кліматичними умовами і економічним станом господарства, правилами внутрішнього розпорядку, обов’язками техніка-технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва; з виробничими процесами на фермі великої рогатої худоби. 

     

Вся велика рогата худоба в господарстві проідентифікована. Особливу увагу  студентів було звернуто на організацію машинного доїння корів.  Доїння корів у господарстві здійснюється в молокопровід.

      

Об’ємний груповий лічильник, який входить в комплект доїльної установки використовують для автоматичного обліку кількості молока, надоєного від групи корів, закріпленої за одним оператором машинного доїння. На основі цих даних нараховують заробітну плату операторам за надоєне молоко, враховуючи при цьому якість молока.

В господарстві проводиться щоденний контроль якості молока ( визначають механічну забрудненість, густину та масову частку жиру й білка). Щоденний контроль за якістю молока дисциплінує операторів машинного доїння , спонукає їх додержуватись технології доїння і санітарно-гігієнічних вимог під час доїння, що в кінцевому результаті дає змогу отримати високоякісну продукцію. Також студенти побачили, як охолоджують молоко.

      

Побували у мийному відділенні, де миють і дезінфікують доїльні апарати, бідони, молочний посуд.  Найбільший  вплив на якість молока при машинному доїнні  має санітарний стан доїльної апаратури та молочного обладнання.  У разі недбалого догляду за доїльними установками, якість молока може різко погіршитись, тому слід ретельно дотримуватись інструкції щодо їх промивання та дезінфекції.

 

Навчальна практика СВК ім. Грушевського

 

   

                                            

    Проведення практик на виробництві сприяє зацікавленості студентів до вивчення  передових сучасних технологій та любов до обраної професії.

 

 

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ?

   Технік-технолог готується до роботи як спеціаліст і виконавець технологічних операцій по виробництву і переробці продукції тваринництва. Він повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене.

   Технік-технолог готується до роботи в ролі керівника виробничих підрозділів галузі тваринництва в селянських спілках, колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах. Він може займати посади головного спеціаліста, спеціаліста виробничого підрозділу по виробництву тваринницької продукції, технолога по переробці продукції тваринництва і інші посади, які відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва.

    Технік-технолог повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов. Повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, володіти навиками організаторської діяльності, технологічними методиками, включаючи науково-дослідницькі елементи в галузі тваринництва.

    МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ методиками складання біжучих планів, а також перспективних планів розвитку та інтенсифікації тваринництва, складання технологічних карт, графіків виробничих процесів, визначення якості тваринницької продукції, впровадження у виробництво нових прогресивних вітчизняних та зарубіжних технологій в галузі тваринництва та переробці продукції тваринництва.

 ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

– матеріали, які характеризують діяльність виробничого підрозділу тваринництва, та переробки продукції тваринництва;

– основи загальнотеоретичних та природничо-математичних дисциплін;

– морфологію і фізіологію організму сільськогосподарських тварин;

– основні породи сільськогосподарських тварин;

– розведення з основами генетики та селекції в тваринництві;

– технологію відтворення сільськогосподарських тварин;

– технологію утримання і раціонального використання різних видів тварин;

– санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких приміщень, кормів, пасовищ тощо;

– причини виникнення захворювання тварин;

– технологію кормовиробництва і раціональної годівлі тварин;

– комплексну механізацію і автоматизацію виробничих процесів в  тваринництві, технологію обладнання цехів по переробці продукції тваринництва;

– технологію виробництва різної тваринницької продукції на   промисловій основі і в умовах фермерських господарств;

– технологію переробки тваринницької продукції;

– стандартизацію тваринницької продукції;

– економіку, організацію і планування виробничих процесів в тваринництві;

– основи менеджменту і маркетингу;

– основи трудового законодавства, охорони праці та особистої гігієни працюючих, правила пожежної безпеки і заходи по охороні дозвілля;

– виробничу санітарію та ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринництва.

 ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ПОВИНЕН ВМІТИ:

приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків;

– організувати виконання виробничих процесів по встановленій технології виробництва продукції тваринництва;

– формувати стадо,  планувати і забезпечувати його відтворення;

–організовувати і проводити штучне осіменіння тварин, визначати вагітність і надавати необхідну допомогу тваринам під час родів;

– визначати потребу сільськогосподарських тварин в поживних речовинах, складати раціони, проводити контроль за повноцінною годівлею тварин та раціональним використанням кормів;

–проводити наладку діючих механізмів в тваринництві та технологічного обладнання по переробці продукції тваринництва;

– визначати якість тваринницької продукції;

– надавати першу лікувальну допомогу хворим тваринам;

– вміти здійснювати основні технологічні операції по переробці тваринницької продукції;

– розробляти виробничі і господарсько-розрахункові завдання для виробничого підрозділу і окремих працівників галузі тваринництва;

– проводити аналіз виробничої діяльності, оформляти первинні документи технологічного обліку і звітності;

–впроваджувати нові технології з елементами науково-дослідницької роботи в тваринництві і технології переробки тваринницької продукції;

– проводити підвищення кваліфікації кадрів в тваринництві;

– забезпечити безпеку життєдіяльності працівників тваринництва;

– проводити    контроль    за    дотриманням    правил    охорони    праці, ветеринарної      санітарії,      протипожежного      захисту,      охорони навколишнього середовища.

По закінченні навчального закладу молодший спеціаліст технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва одержує робітничі професії:

– оператор з штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці.

– оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм.

 

Запрошуємо  випускників 2020 року  на навчання на технологічне відділення.

         Навчання за спеціальністю дозволить Вам:

- набути знань і навичок з технології виробництва м’ясних виробів; організації зберігання і технології переробки сільськогосподарської продукції; проектування і реконструкції м’ясопереробних підприємств;

-  оволодіти прогресивними технологіями, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність харчових продуктів на світовому ринку;

- вивчити вітчизняний і світовий досвід створення спільних, акціонерних, кооперативних, приватних підприємств, компаній, спілок, об’єднань з переробки м’ясної сировини.

      Вам буде надана можливість оволодіти основами технології виробництва варених, копчених, сиров’ялених ковбас, м’ясних хлібів, зельців, студнів та м’ясних напівфабрикатів і консервів.

        Майбутні техніки-технологи одержують не тільки фахову, а й глибоку економічну, організаційно-управлінську підготовку з основ бізнесу, бухгалтерського обліку, стандартизації продукції, сучасних комп’ютерних технологій, іноземних мов; мають можливість навчатись  за кордоном (Польща).

        Спеціальна освіта дасть Вам можливість працювати на посадах техніка-технолога, техніка-лаборанта, майстра виробничої дільниці переробного цеху, лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу в харчових лабораторіях, а при необхідності організувати власний прибутковий бізнес в галузі виробництва харчових продуктів. Випускники коледжу можуть продовжувати навчання за скороченим терміном навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.