Циклова комісія технологічних дисциплін

 

 

 

 

 

Циклова комісія технологічних дисциплін

 

Циклова комісія технологічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 181 «Харчові технології» спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса» та  204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» спеціалізація «Виробництво та переробка продукції тваринництва» для переробних підприємств всіх форм власності.

Комісія технологічних дисциплін працює над такими проблемами:

  • Впровадження і застосування інтерактивних форм і методів навчання.
  • Вдосконалення методів контролю при проведенні практичних занять.
  • Розробка різнорівневих завдань при вивченні спец дисциплін.
  • Впровадження різних форм розвивального навчання.
  • Розробка комплексів методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
 

В склад комісії технологічних дисциплін входить чотирнадцять висококваліфікованих викладачів, які з любов’ю передають свої знання і вміння студентам. Це – ініціативні, відповідальні педагоги, які із захопленням працюють з молодими людьми і ведуть за собою студентський  колектив:

Тринів  Ігор Васильович – директор Рогатинського державного  аграрного коледжу, кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства України, відмінник аграрної освіти та науки III та II ступеня, нагороджений трудовою відзнакою "Знак Пошани", медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям", викладач-методист.

Гладун Марія Степанівна – завідувач технологічним відділенням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Височанська Роксолана Прокопівна – голова циклової комісії, викладач технологічних дисциплін.

Мартишин Любомир Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

Білецька Любомира Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Петращук Віра Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

Воловчак Леся Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Майка Галина Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Дуркач Мирослава Іванівна – спеціаліст першої категорії, викладач економічних дисциплін.

Тринів Марія Петрівна – спеціаліст, викладач спецдисциплін.

 

 

 

 

 

Викладачі циклу закінчили провідні вищі навчальні заклади України за фахом, мають великий практичний досвід роботи. 

  

    Головним завданням при підготовці студентів є виховання у них високої відповідальності; творчо-пошукового ставлення до обраної професії, підготовки грамотного фахівця.

        Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадженням новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог: підвищенням рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.

        Для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу викладачі використовують мультимедійні лекції, навчальні відеофільми, розширені методичні рекомендації для студентів з ілюстративним матеріалом та методичні рекомендації для самопідготовки студентів до заняття з коротким викладом навчального матеріалу та алгоритмом виконання практичних навичок.

        Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

 

     Працює циклова комісія згідно затвердженого плану, щомісячно проводяться засідання на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду викладачів, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації членів циклу і т.д.

        Практичні заняття проходять в лабораторіях навчального закладу, на виробничих базах сучасних підприємств, у формі екскурсії по вивченню нової техніки і прогресивних технологій.

         Колектив викладачів циклової комісії активно працює над методичним забезпеченням дисциплін, а саме – розробляють електронні підручники, навчально-методичні посібники, опорні конспекти лекцій, ділові ігри, заняття-конкурси, кейси та ін.

         Всі викладачі комісії щорічно представляють свої навчально-методичні роботи на конкурс у Навчально-методичний центр, ряд робіт є у каталозі кращих робіт.

 

          Викладачі циклової комісії постійно вдосконалюють свій професійний рівень, підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування в різних навчальних закладах України.

 

        Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

 Серед значної кількості заходів, які проводить циклова комісія, що дозволяють студенту на заняттях та в позааудиторний час заглибитись в особливості спеціальності, досить ефективним є проведення тижнів циклової комісії.

Такі заходи як:

відеолекторій на тему: «Цікаве про тварин»

відкрита виховна година: «Гуляй село, щоб всім весело було…»,

                    

усний журнал «Подумай про час – про все, що було…»

 

КВН «Технологи ХХІ століття»,

 

вікторини,

зустрічі із випускниками  технологічного відділення,

КВН «Технологи ХХІ століття»

  

 внутріколеджні олімпіади із спецдисциплін

залишаються в пам’яті студентів технологічного відділення назавжди.

     У нас працюють профільні гуртки на засіданні яких, студенти вирішують ряд важливих на цікавих проблем.

 

 

 

Практикуємо проведення екскурсій студентів на сучасні  переробні підприємства та ферми, де вони безпосередньо знайомляться з новими технологіями та найсучаснішим обладнанням для переробки та виготовлення м’ясних  та молочних продуктів, керівниками та працівниками підприємств, їх посадовими  обов’язками і безспосередньо приймають участь у виробничих процесах.

        На підприємстві тісно поєднується  теоретична підготовка з практикою, що глибоко зацікавлює і викликає у наших студентів впевненість у правильності вибору спеціальності.

 

         Викладачі циклової комісії формують у студентів професіоналізм, людську чесність дбайливого господаря, відповідальність; вони завжди в творчому пошуку нового і передового як у викладанні навчальних дисциплін так і професійному спрямуванні.

На сьогодні загальною навчально-методчною проблемою нашої комісії є забезпечення високого рівня навчання через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності викладачів та раціональне використання традиційних і новітніх педагогічних технологій.

          

Випуск технологів 2018 

23 лютого 2018 року у Рогатинському державному аграрному коледжі відбувся випуск студентів спеціальності 5.05170190 «Зберігання, консервування та переробка м’яса».  Згідно наказу № 22 від 16.02.2018 року було створено  комісію для проведення державного кваліфікаційного екзамену по спеціальності. Комісія працювала 22-23.02.2018 року.  Всі 22 студенти  були допущені до складання екзамену, так як виконали навчальний план в  повному обсязі.

                  

Голова ДЕК Сливка Наталія Богданівна - доцент  Львівського національного  університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, відмітила відповіді таких студентів: Борей Тетяни, Гуцало Романа, Галінович Богдани.

 

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах  України: Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, Національному університеті харчових технологій м.Київ,  Одеській національній академії харчових технологій, Харківському університеті харчування та торгівлі, Національному університеті біоресурсів і природокористування України та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за спеціальністю «Харчові технології».  А хто піде працювати на виробництво, зможуть працювати техніком-технологом  з виробництва м'ясних продуктів, помічником керівника виробничого підрозділу, інспектором  з контролю  якості продукції, техніком-лаборантом  (біологічні дослідження), техніком-лаборантом (хімічні та фізичні дослідження), техніком-дозиметристом.

 

Практичне заняття «Виробничий процес та принципи його організації»

 28 лютого на базі ТОВ « ГАЛ ПЛАСТ» було проведено практичне заняття «Виробничий процес та принципи його організації»  групи Т-31 під керівництвом викладача Мартишина І.В. та представника підприємства Пушкара С.

  

 Студенти мали можливість ознайомитися з усіма етапами виробничого процесу, зокрема з процесом виготовлення мінеральної та питної води.

  

 Вихованців коледжу зацікавили побачені виробничі процеси, вони брали активну участь в їх обговоренні, ставили запитання працівнику підприємства.

  

 На згадку про цікаве і захоплююче практичне заняття студенти отримали виготовлену продукцію.

  

 Лабораторне заняття «Органолептична оцінка сиру»

Відповідно до навчального плану при проведенні лабораторного заняття «Органолептична оцінка сиру» із дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії» студентами групи Тв-41 під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено оцінку 5 видів плавлених сирів. Студенти продегустували сири: голландський, «Звенигора», «Ферма», «Комо», «Дружба» з додаванням лісових грибів, бекону і шинки.

  

Студенти не тільки оцінювали відповідність дослідних зразків нормативним вимогам, але і аналізували органолептичні показники сиру, виявлені вади та навчилися визначати головні причини їх виникнення.

  

Дані методичні прийоми не тільки допомагають студентам у вивченні дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії», але і сприяють практичному застосуванню знань на практиці.

 

Робітнича професія "Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та птиці"

 Студенти  третього курсу  технологічного відділення спеціальності  «Виробництво та переробка продукції тваринництва» виконали програму навчальної практики із робітничої професії «Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

      В план практики входило:

 -ознайомлення з господарством і пунктом штучного осіменіння, формами племінного та виробничого обліку, умовами годівлі, догляду і утримання всіх видів тварин;

 -техніка і способи взяття сперми, оцінювання її якості, розбавлення, зберігання і транспортування сперми сільськогосподарських тварин;

 - техніка штучного осіменіння самок сільськогосподарських тварин і птиці;

 - клінічні дослідження статевих органів тварин, діагностика вагітності корів методом ректального дослідження, зовнішнім, рефлексологічним і лабораторним;

 - заразні та незаразні хвороби статевих органів самок і самців, причини неплідності та яловості самок сільськогосподарських тварин і їх профілактика;

 -  ветеринарно-санітарні правила під час штучного осіменіння сільськогосподарських тварин.

  Студенти за період практики  виконали цикл основних видів практичних робіт і оволоділи вміннями і навиками із робітничої професії, передбачених  програмою практики.  Набули  навичок з одержання , оцінювання якості, розбавлення, заморожування і розморожування сперми, підготовки самок до осіменіння, техніки штучного осіменіння самок різних видів сільськогосподарських тварин і птиці; огляд і дослідження статевих органів, визначення строків вагітності, діагностика патологічних змін статевих органів, профілактика неплідності та яловості самок; ведення племінного і виробничого обліку, дотримання ветеринарно-санітарних правил.

  Після закінчення практики студенти  складають екзамен  для одержання робітничої професії «Оператор штучного осіменіння  сільськогосподарських тварин і птиці».

  

Згідно  наказу №47  від 26.03. 2018р. було створено комісію для проведення комплексного кваліфікаційного екзамену із робітничої професії «Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці» стулентам групи Тв-31. Голова комісії – Тринів І.В.- директор коледжу,члени комісії– Мельниченко П.С.- заступник директора з практичного навчання,  Гладун М.С. – завідувач технологічним відділенням; Майка Г.І., Макогін Р.В. – викладачі ОРП. Перед початком екзамену директор коледжу Тринів І.В. підкреслив важливість даної робітничої професії  для агропромислового комплексу і побажав успішної здачі екзамену. Після успішного складання іспиту студентам видають посвідчення встановленого зразка.

  

 Робітнича професія  «Обробник м’ясних туш»

Студенти групи Т-21 пройшли навчальну практику для набуття робітничої професії «Обробник м’ясних туш».

Практика для набуття робітничої професії передбачає закріплення теоретичних знань, які студенти одержали у коледжі, набуття навичок робочої професії, вивчення технологічних процесів м’ясожирового або м’ясопереробного виробництва і методів контролю технологічних процесів, якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції. В зміст навчальної практики входило ознайомлення із МПК «Росана». Студенти ознайомилися з основними процесами забою і розробки туш, брали участь у цих процесах. Ознайомилися з м’ясопереробним виробництвом. Вивчили санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень і обладнання, контроль якості прибирання, миття, дезінфекції обладнання та інвентарю. Брали участь у відборі проб, з метою проведення технологічного контролю сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Вивчили виробництво ковбасних виробів. Навчились   приймати сировину, проводити  розробку м’яса, обвалювання, жилування. Проводили соління м’яса і приготування фаршу, формували ковбасні вироби, проводили їх термічну обробку.

Після проходження цієї практики студенти вивчили вимоги технологічної інструкції по сухій і мокрій зачистці м’ясних туш і правила користування інструментами – ножами.

Виконували роботи: суху і мокру обробку туш на лініях переробки худоби і при підготовці сировини для ковбасного виробництва і виробництва м’ясних напівфабрикатів, видалення травмованих ділянок і синців, зрізування плівок і бахроми, відокремлення хвоста. Промивку туш (напівтуш), накладання клейма погодованості на туші (напівтуші), огляд м’ясних туш (напівтуш, четвертин), зрізування ветеринарного і сортового клейма, недопущення надмірних відходів м’яса.

Після закінчення навчальної практики проводиться кваліфікаційний екзамен для цього створена кваліфікаційна комісія. Студенти після успішної здачі екзамену одержують відповідну кваліфікацію.

  

  

Тиждень циклової комісії технологічних дисциплін

Впродовж 14-18 травня 2018 року у коледжі проводився тиждень циклової комісії технологічних дисциплін.

Розпочався тиждень із внутріколеджної олімпіади із спецдисциплін серед студентів ІІ та ІІІ курсів технологічного відділення. За результатами олімпіади переможцями серед студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Харчові технології» спеціалізації «Зберігання, консервування та переробка м’яса» стали:

Група Т-21

І місце – Лужна Зоряна;

ІІ місце – Стомарівська Ольга;

ІІІ місце – Малиновська Юлія.

Група Т-31

І місце – Мельник Ольга;

ІІ місце – Кириченко Уляна;

ІІІ місце – Середюк Вікторія.

Серед студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва»:

Група Тв-21

І місце – Чубата Василина;

ІІ місце – Дутка Соломія;

ІІІ місце – Кічула Марія.

Група Тв-31

І місце – Коростіль Христина;

ІІ місце – Ковалишин Олеся.

15 травня викладачами спецдисциплін Мартишин Л.І., Височанською Р.П. та С.С.Паламар організовано відеолекторій на тему: «Цікаве про тварин». Студентам продемонстрували три відеофільми, з яких вони почерпнули маловідомі цікаві факти про життєві цикли, умови існування та види тварин. Метою такого заходу було розширити знання студентів про свою майбутню спеціальність та мотивувати їх для подальшого професійного зростання.

16 травня в рамках тижня циклової комісії відбулася зустріч із випускниками, на яку запросили колишнього студента коледжу, а тепер працівника ДП МК «Росана» Дутку Тараса. Він розповів студентам про специфіку своєї роботи, основні обов’язки та вимоги до неї, умови праці та оплати на підприємстві. Наголосив на перевагах обраної їх майбутньої професії, її вагоме значення в теперішній час. Студенти для себе отримали багато корисної інформації та порад від гостя.

17 травня викладачі циклової комісії Петращук В.М. та Майка Г.І. провел конкурс «Моя професія – моє майбутнє». У конкурсі взяли участь дві команди: команда «Євромілк» спеціальність «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва» та команда «Ковбасоманія» спеціальність «Харчові технології» спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса».

 

Програма заходу складалася з  5 завдань, а саме:

1.візитка;

2.конкурс завдань ( теоретичний блок):

-хто знає більше;

-виправ помилку;

-зроби впевнений крок.

3.конкурс практичних завдань (практичний блок):

-послідовність – запорука успіху;

- знаю і виконую.

4. конкурс вболівальників;

5. конкурс капітанів.

Перемогу здобули команда «Євромілк». Учасники обох команд продемонстрували високий рівень знань їх спеціальностей, зокрема володіння теоретичними знаннями та практичними навичками. Проведений захід був цікавим, захоплюючим і веселим, оскільки крім перевірки знань своєї професії, студенти розважали публіку жартами, історіями та прислів’ями.

  

  

18 травня відбулося підведення підсумків тижня циклової комісії та нагородження переможців олімпіади та конкурсу «Моя професія – моє майбутнє». Запланові заходи пройшли успішно, студенти показали високий рівень підготовки та якість знань, креативне мислення, зацікавленість у майбутній професії.

 

Профорієнтаційний захід «Майстерня професій»

 

5 червня на базі Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого за ініціативи Рогатинської районної філії обласного центру зайнятості було проведено профорієнтаційний захід «Майстерня професій».

Учні різного віку загальноосвітніх шкіл міста Рогатин мали можливість познайомитися з різноманітними та цікавими професіями, пізнати основні професійні навики та апробувати їх. 

 

Студенти спільно з викладачами та майстрами виробничого навчання зуміли зацікавити школярів, продемонстрували свої знання та вміння, із захопленням розповіли про обрану професію і навчальний заклад.

 

Учні зацікавлено спостерігали за діями студентів, брали активну участь у різноманітних профорієнтаційних завданнях, отримали детальну інформацію стосовно певного виду діяльності.

 

Кваліфікаційний екзамен з РП «Обробник птиці»

 

14 червня студенти групи Т-21 успішно склали кваліфікаційний екзамен з РП «Обробник птиці». Теоретичні знання, практичні вміння та навики студенти демонстрували перед членами кваліфікаційної комісії.

 

Зокрема, були широко охоплені питання будови і правил експлуатації обладнання, яке входить до складу технологічної лінії, забою та переробки птиці; особливості формування тушок і способи їх упакування;  державні стандарти на забійну птицю та м'ясо птиці після забою.