Циклова комісія технологічних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

Циклова комісія технологічних дисциплін

 

Циклова комісія технологічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 181 «Харчові технології» спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса» та  204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» спеціалізація «Виробництво та переробка продукції тваринництва» для переробних підприємств всіх форм власності.

Комісія технологічних дисциплін працює над такими проблемами:

  • Впровадження і застосування інтерактивних форм і методів навчання.
  • Вдосконалення методів контролю при проведенні практичних занять.
  • Розробка різнорівневих завдань при вивченні спец дисциплін.
  • Впровадження різних форм розвивального навчання.
  • Розробка комплексів методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
 

В склад комісії технологічних дисциплін входить чотирнадцять висококваліфікованих викладачів, які з любов’ю передають свої знання і вміння студентам. Це – ініціативні, відповідальні педагоги, які із захопленням працюють з молодими людьми і ведуть за собою студентський  колектив:

Тринів  Ігор Васильович – директор Рогатинського державного  аграрного коледжу, кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства України, відмінник аграрної освіти та науки III та II ступеня, нагороджений трудовою відзнакою "Знак Пошани", медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям", спеціаліст "вищої категорії", викладач-методист.

Гладун Марія Степанівна – завідувач технологічним відділенням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Височанська Роксолана Прокопівна – голова циклової комісії, спеціаліст "вищої категорії", викладач технологічних дисциплін.

Мартишин Любомир Іванович – спеціаліст вищої категорії, кандидат сільськогосподарських наук, доктор філософії, викладач технологічних дисциплін.

Білецька Любомира Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Петращук Віра Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

Воловчак Леся Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Майка Галина Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Тринів Марія Петрівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач спецдисциплін.

 

 

Викладачі циклу закінчили провідні вищі навчальні заклади України за фахом, мають великий практичний досвід роботи. 

  

    Головним завданням при підготовці студентів є виховання у них високої відповідальності; творчо-пошукового ставлення до обраної професії, підготовки грамотного фахівця.

        Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадженням новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог: підвищенням рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.

        Для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу викладачі використовують мультимедійні лекції, навчальні відеофільми, розширені методичні рекомендації для студентів з ілюстративним матеріалом та методичні рекомендації для самопідготовки студентів до заняття з коротким викладом навчального матеріалу та алгоритмом виконання практичних навичок.

        Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

 

     Працює циклова комісія згідно затвердженого плану, щомісячно проводяться засідання на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду викладачів, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації членів циклу і т.д.

 

        Практичні заняття проходять в лабораторіях навчального закладу, на виробничих базах сучасних підприємств, у формі екскурсії по вивченню нової техніки і прогресивних технологій.

  

         Колектив викладачів циклової комісії активно працює над методичним забезпеченням дисциплін, а саме – розробляють електронні підручники, навчально-методичні посібники, опорні конспекти лекцій, ділові ігри, заняття-конкурси, кейси та ін.

         Всі викладачі комісії щорічно представляють свої навчально-методичні роботи на конкурс у Навчально-методичний центр, ряд робіт є у каталозі кращих робіт.

  

 

          Викладачі циклової комісії постійно вдосконалюють свій професійний рівень, підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування в різних навчальних закладах України.

 

        Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

 

  

 Серед значної кількості заходів, які проводить циклова комісія, що дозволяють студенту на заняттях та в позааудиторний час заглибитись в особливості спеціальності, досить ефективним є проведення тижнів циклової комісії.

     У нас працюють профільні гуртки на засіданні яких, студенти вирішують ряд важливих на цікавих проблем.

 

 

 

 

Практикуємо проведення екскурсій студентів на сучасні  переробні підприємства та ферми, де вони безпосередньо знайомляться з новими технологіями та найсучаснішим обладнанням для переробки та виготовлення м’ясних  та молочних продуктів, керівниками та працівниками підприємств, їх посадовими  обов’язками і безпосередньо приймають участь у виробничих процесах.

        На підприємстві тісно поєднується  теоретична підготовка з практикою, що глибоко зацікавлює і викликає у наших студентів впевненість у правильності вибору спеціальності.

         Викладачі циклової комісії формують у студентів професіоналізм, людську чесність дбайливого господаря, відповідальність; вони завжди в творчому пошуку нового і передового як у викладанні навчальних дисциплін так і професійному спрямуванні.

На сьогодні загальною навчально-методичною проблемою нашої комісії є забезпечення високого рівня навчання через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності викладачів та раціональне використання традиційних і новітніх педагогічних технологій.

          

Випуск технологів 2018 

23 лютого 2018 року у Рогатинському державному аграрному коледжі відбувся випуск студентів спеціальності 5.05170190 «Зберігання, консервування та переробка м’яса».  Згідно наказу № 22 від 16.02.2018 року було створено  комісію для проведення державного кваліфікаційного екзамену по спеціальності. Комісія працювала 22-23.02.2018 року.  Всі 22 студенти  були допущені до складання екзамену, так як виконали навчальний план в  повному обсязі.

                  

Голова ДЕК Сливка Наталія Богданівна - доцент  Львівського національного  університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, відмітила відповіді таких студентів: Борей Тетяни, Гуцало Романа, Галінович Богдани.

 

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах  України: Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, Національному університеті харчових технологій м.Київ,  Одеській національній академії харчових технологій, Харківському університеті харчування та торгівлі, Національному університеті біоресурсів і природокористування України та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за спеціальністю «Харчові технології».  А хто піде працювати на виробництво, зможуть працювати техніком-технологом  з виробництва м'ясних продуктів, помічником керівника виробничого підрозділу, інспектором  з контролю  якості продукції, техніком-лаборантом  (біологічні дослідження), техніком-лаборантом (хімічні та фізичні дослідження), техніком-дозиметристом.

 

Практичне заняття «Виробничий процес та принципи його організації»

 28 лютого на базі ТОВ « ГАЛ ПЛАСТ» було проведено практичне заняття «Виробничий процес та принципи його організації»  групи Т-31 під керівництвом викладача Мартишина І.В. та представника підприємства Пушкара С.

  

 Студенти мали можливість ознайомитися з усіма етапами виробничого процесу, зокрема з процесом виготовлення мінеральної та питної води.

  

 Вихованців коледжу зацікавили побачені виробничі процеси, вони брали активну участь в їх обговоренні, ставили запитання працівнику підприємства.

  

 На згадку про цікаве і захоплююче практичне заняття студенти отримали виготовлену продукцію.

  

 Лабораторне заняття «Органолептична оцінка сиру»

Відповідно до навчального плану при проведенні лабораторного заняття «Органолептична оцінка сиру» із дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії» студентами групи Тв-41 під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено оцінку 5 видів плавлених сирів. Студенти продегустували сири: голландський, «Звенигора», «Ферма», «Комо», «Дружба» з додаванням лісових грибів, бекону і шинки.

  

Студенти не тільки оцінювали відповідність дослідних зразків нормативним вимогам, але і аналізували органолептичні показники сиру, виявлені вади та навчилися визначати головні причини їх виникнення.

  

Дані методичні прийоми не тільки допомагають студентам у вивченні дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії», але і сприяють практичному застосуванню знань на практиці.

 

Робітнича професія "Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та птиці"

 Студенти  третього курсу  технологічного відділення спеціальності  «Виробництво та переробка продукції тваринництва» виконали програму навчальної практики із робітничої професії «Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці».

      В план практики входило:

 -ознайомлення з господарством і пунктом штучного осіменіння, формами племінного та виробничого обліку, умовами годівлі, догляду і утримання всіх видів тварин;

 -техніка і способи взяття сперми, оцінювання її якості, розбавлення, зберігання і транспортування сперми сільськогосподарських тварин;

 - техніка штучного осіменіння самок сільськогосподарських тварин і птиці;

 - клінічні дослідження статевих органів тварин, діагностика вагітності корів методом ректального дослідження, зовнішнім, рефлексологічним і лабораторним;

 - заразні та незаразні хвороби статевих органів самок і самців, причини неплідності та яловості самок сільськогосподарських тварин і їх профілактика;

 -  ветеринарно-санітарні правила під час штучного осіменіння сільськогосподарських тварин.

  Студенти за період практики  виконали цикл основних видів практичних робіт і оволоділи вміннями і навиками із робітничої професії, передбачених  програмою практики.  Набули  навичок з одержання , оцінювання якості, розбавлення, заморожування і розморожування сперми, підготовки самок до осіменіння, техніки штучного осіменіння самок різних видів сільськогосподарських тварин і птиці; огляд і дослідження статевих органів, визначення строків вагітності, діагностика патологічних змін статевих органів, профілактика неплідності та яловості самок; ведення племінного і виробничого обліку, дотримання ветеринарно-санітарних правил.

  Після закінчення практики студенти  складають екзамен  для одержання робітничої професії «Оператор штучного осіменіння  сільськогосподарських тварин і птиці».

  

Згідно  наказу №47  від 26.03. 2018р. було створено комісію для проведення комплексного кваліфікаційного екзамену із робітничої професії «Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці» стулентам групи Тв-31. Голова комісії – Тринів І.В.- директор коледжу,члени комісії– Мельниченко П.С.- заступник директора з практичного навчання,  Гладун М.С. – завідувач технологічним відділенням; Майка Г.І., Макогін Р.В. – викладачі ОРП. Перед початком екзамену директор коледжу Тринів І.В. підкреслив важливість даної робітничої професії  для агропромислового комплексу і побажав успішної здачі екзамену. Після успішного складання іспиту студентам видають посвідчення встановленого зразка.

  

 Робітнича професія  «Обробник м’ясних туш»

Студенти групи Т-21 пройшли навчальну практику для набуття робітничої професії «Обробник м’ясних туш».

Практика для набуття робітничої професії передбачає закріплення теоретичних знань, які студенти одержали у коледжі, набуття навичок робочої професії, вивчення технологічних процесів м’ясожирового або м’ясопереробного виробництва і методів контролю технологічних процесів, якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції. В зміст навчальної практики входило ознайомлення із МПК «Росана». Студенти ознайомилися з основними процесами забою і розробки туш, брали участь у цих процесах. Ознайомилися з м’ясопереробним виробництвом. Вивчили санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень і обладнання, контроль якості прибирання, миття, дезінфекції обладнання та інвентарю. Брали участь у відборі проб, з метою проведення технологічного контролю сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Вивчили виробництво ковбасних виробів. Навчились   приймати сировину, проводити  розробку м’яса, обвалювання, жилування. Проводили соління м’яса і приготування фаршу, формували ковбасні вироби, проводили їх термічну обробку.

Після проходження цієї практики студенти вивчили вимоги технологічної інструкції по сухій і мокрій зачистці м’ясних туш і правила користування інструментами – ножами.

Виконували роботи: суху і мокру обробку туш на лініях переробки худоби і при підготовці сировини для ковбасного виробництва і виробництва м’ясних напівфабрикатів, видалення травмованих ділянок і синців, зрізування плівок і бахроми, відокремлення хвоста. Промивку туш (напівтуш), накладання клейма погодованості на туші (напівтуші), огляд м’ясних туш (напівтуш, четвертин), зрізування ветеринарного і сортового клейма, недопущення надмірних відходів м’яса.

Після закінчення навчальної практики проводиться кваліфікаційний екзамен для цього створена кваліфікаційна комісія. Студенти після успішної здачі екзамену одержують відповідну кваліфікацію.

  

  

 

 

Профорієнтаційний захід «Майстерня професій»

 5 червня на базі Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого за ініціативи Рогатинської районної філії обласного центру зайнятості було проведено профорієнтаційний захід «Майстерня професій».

Учні різного віку загальноосвітніх шкіл міста Рогатин мали можливість познайомитися з різноманітними та цікавими професіями, пізнати основні професійні навики та апробувати їх. 

 Студенти спільно з викладачами та майстрами виробничого навчання зуміли зацікавити школярів, продемонстрували свої знання та вміння, із захопленням розповіли про обрану професію і навчальний заклад.

 Учні зацікавлено спостерігали за діями студентів, брали активну участь у різноманітних профорієнтаційних завданнях, отримали детальну інформацію стосовно певного виду діяльності.

 

Кваліфікаційний екзамен з РП «Обробник птиці»

 14 червня студенти групи Т-21 успішно склали кваліфікаційний екзамен з РП «Обробник птиці». Теоретичні знання, практичні вміння та навики студенти демонстрували перед членами кваліфікаційної комісії.

 Зокрема, були широко охоплені питання будови і правил експлуатації обладнання, яке входить до складу технологічної лінії, забою та переробки птиці; особливості формування тушок і способи їх упакування;  державні стандарти на забійну птицю та м'ясо птиці після забою.

  

 

2018 -2019 

Практичне заняття з дисципліни «Конярство»

10 жовтня 2018 року під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено практичне заняття в групі Тв-41 з дисципліни «Конярство» спеціальності «Виробництво та переробка продукції тваринництва» на тему: «Вивчення тіла, вад, недоліків, відмітин, прикмет та статей коня. Визначення віку коней по зубах ( на муляжах) та живої маси за промірами тіла».

  

На занятті студенти групи Тв-41 визначали статі коня, його масті, відмітини та недоліки. В робочому зошиті описували стан вікових змін коня по зубах, освоїли методику визначення живої маси за промірами.

  

  

Засвоєні практичні навики необхідні для подальшого професійного зростання.

 

Навчальна практика з РП «Оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці»

 

Студенти  групи Тв-31 технологічного відділення після закінчення третього курсу отримають робітничу професію «Оператор зі штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці». Тому відповідно до програми навчальної практики заняття проводяться в навчальному господарстві, навчальній клініці чи лабораторії з «Акушерства, гінекології та технології відтворення с.- г. тварин».

  

          На сьогоднішньому занятті «Розморожування сперми с.-г. плідників та оцінка її якості» викладачі Паньків М. М. та Майка Г. І. ознайомили студентів з правилами зберігання сперми в рідкому азоті при температурі -1960С та користування посудиною Дьюара. Студенти мали можливість самостійно розморожувати сперму бугая та досліджувати її під мікроскопом.

  

                                             

Отримані практичні вміння та навики допоможуть їм стати висококваліфікованими спеціалістами в галузі тваринництва.

 

Органолептична оцінка якості ковбасних виробів

 Згідно навчального плану, 30 жовтня 2018 року в групі Тв-41 під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено лабораторно-практичне заняття на тему: «Органолептична оцінка якості ковбасних виробів» з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії».

  

 Під час заняття студенти провели органолептичну оцінку та технологічне дослідження ковбас: Домашня рублена, Шинкова, Салямі фінська, Сервелат, Куряча, Дрогобицька, Львівська, Лікарська, Молочна, Любительська.

 Визначали вид ковбасного виробу з поверхні і на розрізі; смак, запах, консистенцію. Звертали увагу на колір, рівномірність забарвлення, структуру, стан окремих інгредієнтів (особливо шпику).

  

 Продукцію оцінювали за 5-ти бальною шкалою: 5 – відмінна якість, 4 – добра, 3 – задовільна, 2 – погана, 1 – дуже погана. За результатами оцінки всі ковбасні вироби відмінної якості.

 На занятті студенти набули практичних навичок виявлення доброякісності (свіжості) ковбасних виробів. 

Лабораторно-практичне заняття «Мічення тварин і присвоєння кличок»

2 листопада 2018 року, згідно навчального плану в групі Тв-31 під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено лабораторно-практичне заняття на тему «Мічення тварин і присвоєння кличок. Читання індивідуальних номерів у тварин» з дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин».

На занятті студенти вивчали систему мічення тварин і присвоєння їм кличок. Ознайомилися з такими способами мічення: татуювання, випалювання номерів на рогах, таврування, біркування, вищипуванням на вухах, кільцюванням птиці на ногах, хімічними барвниками, вистригуванням номерів та умовних знаків на шерсті тварин.

  

  

Засвоїли технологічний захід індивідуального обліку тварин.

 

Лабораторно-практичне заняття «Визначення якості молока та кисломолочних продуктів»

27 листопада 2018 року в групі Тв-41 під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено лабораторно-практичне заняття на тему: «Визначення якості молока та кисломолочних продуктів» з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії».

Студенти оцінювали органолептичні показники питного молока ТМ: «Lactel», «Агро», «Простоквашино», «Веселий ласунчик», «Ласуня», за зовнішнім виглядом, смаком, запахом, кольором та консистенцією.

Зняли органолептичні показники кефіру ТМ: «Волошкове поле», «Рідна земля» та оцінювали за кольором, консистенцією, структурою, запахом і смаком.

  

Також студенти оцінили органолептичні показники йогуртів з наповнювачами ( ягід, злаків, персика, сухофруктів) та сметани ТМ «Слов’яночка», «Живинка», «Галичина».

  

На занятті студенти ознайомилися із органолептичними, фізико-хімічними показниками молока та кисломолочних продуктів. Здобуті знання та навики будуть необхідні для подальшого професійного розвитку.

 

Нове обличчя старих партнерів

 Міцна співпраця між СВК ім. Грушевського та коледжем триває, фактично, з витоків їх становлення. Виїжджаючи на чергові практичні заняття, студенти  технологічного відділення не сподівалися на такий сюрприз. Вже з висоти Чесницьких пагорбів з вікна автобуса перед спраглими до знань очима старшокурсників відкрилася картина сучасного потужного європейського комплексу по виробництва молока. Ні сивочолим викладачам, ні юним даруванням не вірилося, що проїхавши якихось 10 км вони ступили на територію реального підприємства з найсучаснішим технологіями.

 

26 лютого 2019 року численну делегацію з коледжу зустрів заступник директора Чемеринський Олег Ігорович, який змістовно, зі знанням своєї справи, ознайомив присутніх з усіма тонкощами виробництва. Головною фішкою для майбутніх технологів став доїльний зал та оглядові майданчики з виведеними на монітори усіма показниками поголів’я тварин.

  

  

 Та варто було появитися «годувальницям» на своїх «робочих місцях», як допитливих спудеїв ніби «вітром здуло» в доїльну яму. І тут ініціативу у свої руки взяв директор коледжу Тринів І.В., який впевнено перед студентами продемонстрував усі етапи підключення доїльних стаканів, як проводиться контроль за доїнням, облік отриманої продукції. Все це відповідає робочій програмі дисципліни, яку викладає Ігор Васильович – «Технологія виробництва молока та яловичини». А дальше всі студенти мали змогу самостійно опановувати та вдосконалювати технологічні дії, які стосуються доїння.

   

  

У свою чергу викладачі Мартишин Л.І. та Майка Г.І. ознайомили студентів із завданнями, що чекають на них в процесі вивчення дисциплін «Технологія переробки продукції тваринництва» та «Технологія відтворення с/г тварин».

   

Студентська молодь групи В-31 та Тв-41 щиро вдячна керівництву СВК ім. Грушевського за надану можливість приймати участь у виробництві тваринницької продукції за передовими технологіями.

Державний кваліфікаційний екзамен 27.02.2019р.

 27 лютого 2019 року у Рогатинському державному аграрному коледжі відбувся випуск студентів спеціальності 5.05170190 «Зберігання, консервування та переробка м’яса».  Згідно наказу № 10 від 05.02.2019 року було створено  комісію для проведення державного кваліфікаційного екзамену по спеціальності. Комісія працювала 26-27.02.2019 року.  Всі 22 студенти  були допущені до складання екзамену, так як виконали навчальний план в  повному обсязі.

 Голова ДЕК Сливка Наталія Богданівна - доцент  Львівського національного  університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, відмітила відповіді таких студентів: Мельник Ольгу, Мельничук Вікторію, Личковського Романа, Джуру Іванну.

  

 Випускники – добре підготовлені з питань технології виробництва м’ясних продуктів, організації планування та управління виробництвом.

  

 Бажаємо вам, дорогі випускники, здобуті знання реалізувати у професійній діяльності!

Перші випускники 2019 року

27 лютого 2019 року відбулася урочистість з нагоди вручення дипломів першим випускникам спеціальності 5.05170190 «Зберігання, консервування та переробка м’яса» Рогатинського державного аграрного коледжу 2017/2018 навчального року.

Випускники коледжу отримали Боже благословення на добру долю в доросле життя від духовного наставника, декана церкви Різдва Пресвятої Богородиці отця Дмитра Бігуна.

Слово для урочистого привітання надалося депутату Івано-Франківської обласної ради, директору коледжу Триніву Ігорю Васильовичу. Привітав усіх присутніх із довгоочікуваним першим випуском техніка-технолога. Запевнив випускників та їх батьків, що кожен з них буде забезпечений робочим місцем.

Директор коледжу Тринів Ігор Васильович, заступник директора з виховної роботи Вергун Т.С. та голова студентської ради  Чубата  Василина відзначили  грамотами студентів випуску за роботу у студентському самоврядуванні, активну участь в художній самодіяльності та спортивному житті коледжу.

З хвилюючим переживанням привітала випускників із радісною подією в їхньому житті -  куратор  Чупак Любомира Богданівна. Побажала їм знайти своє місце в цьому житті, постійно вдосконалюватися і не зважаючи ні нащо рухатися вперед.

Це урочистий день не менш святковий і для батьків випускників. Зі словами привітання і батьківським благословенням виступили Джура Марія Володимирівна та Личковський Роман Іванович.

Випускників, учасників художньої самодіяльності зворушливо вітали їхні друзі – народний аматорський танцювальний колектив «Юність Опілля» та вокалісти сестри Наконечних, Іван Лижичко, ансамбль хлопців.

  

  

  

Святковий захід завершився врученням дипломів молодшого спеціаліста та атестатів зрілості.

  

Вітаємо зі святом Вас дорогі випускники! Щасливої дороги, в добру професійну путь!

 

 Семінар «Безпечність харчових продуктів: законодавство, контроль, стандарти»

 

  21 березня 2019 року на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта» відбувся науково-практичний cемінар «Безпечність харчових продуктів: законодавство, контроль, стандарти», організаторами якого виступили факультет «Харчові технології та управління якістю продукції АПК» Національного університету біоресурсів і природокористування  України та Українська  лабораторія якості і безпеки продукції АПК НУБіП України.

       Рогатинський державний аграрний коледж представляла  голова циклової комісії технологічних дисциплін Височанська Р.П. 181 «Харчові технології»  спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса».

 На семінарі обговорювалися питання:  основні положення вітчизняної та міжнародної нормативно-правової бази щодо безпечності харчових продуктів, євроінтеграційні процеси в харчовому законодавстві України, їх стан та перспективи, переваги та проблеми,  методи контролю мікробіологічних ризиків щодо  впровадження системи НАССР на підприємствах харчової галузі України, сучасні тенденції впровадження систем управління та контролю безпечності харчових продуктів згідно з вимогами   національних та міжнародних стандартів.

 Учасники семінару практично визначили  фальсифікацію молочних продуктів  і  сучасні методи її встановлення.

   

   

 

Практичне заняття на тему: «Вивчення походження, продуктивних якостей та зони поширення свиней планових порід»

 2 квітня 2019 року в групі Тв-21 під керівництвом викладача Гладун М.С. було проведено практичне заняття на тему: «Вивчення походження, продуктивних якостей та зони поширення свиней планових порід», з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства».

  

Студенти на практичному занятті вивчали походження, продуктивні, племінні якості та зону поширення свиней планових порід. Використовували атласи порід свиней, муляжі, фотографії, таблиці, державні книги племінних свиней, мультимедійну презентацію.

Після вивчення у робочих зошитах складали таблицю показників для планових порід свиней.

  

Практичні заняття з РП «Обробник птиці»

Викладачами спецдисциплін Петращук В.М. та Тринів М.П. в групі Т-21 проводилися практичні заняття, на яких студенти набували вмінь та навиків щодо технології забою та переробки птиці.

Зокрема вивчали видову належність птиці, їх анатомічну будову, фактори впливу на м’ясну та яйцеву продуктивність, державні стандарти на забійну птицю та м’ясо тушок.

  

  

Студенти проводили ветеринарно-санітарний контроль продуктів забою птиці та визначали якість харчових яєць згідно вимог державних стандартів.

  

  

  

Практичне заняття з дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин»

10 квітня 2019 року в групі Тв-21 було проведено практичне заняття на тему «Визначення типів конституції та вивчення статей тіла с/г тварин. Вивчення екстер’єрних особливостей тварин різного напряму продуктивності, віку статті, недоліків і вад екстер’єру з дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин».

Під керівництвом викладача Мартишина Л.І. студенти ознайомилися з марочними приладами і навчилися користуватися ними, освоїли технічну взяття промірів, навчились проводити оцінку екстер’єру тварин.

  

  

На занятті студенти засвоїли методи вивчення екстер’єрних особливостей тварин, різного напряму продуктивності віку, статі, недоліків і вад екстер’єру.

 

 

«Молочний форум – 2019»

ДУ «НМЦ «Агроосвіта» спільно з Львівською аграрною дорадчою службою 23 -24 травня 2019 року   в рамках молочного форуму провела практичний семінар «Сучасні методи контролю якості молочної сировини та шляхи впровадження їх в освітній процес» для науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти.

Викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу Гладун М.С. і Тринів М.П. взяли участь у даному семінарі.  Вони  мали змогу крім теоретичної частини, практично ознайомитися із сучасним обладнанням лабораторії аналізу молока, методами контролю якості молочної сировини та новими технологіями виробництва якісного молока на фермерських господарствах та сімейних фермах. Побачили виставку корів та телиць молочних порід. Побували на ярмарку молочної продукції,  яку представили фермерські господарства, кооперативи, сімейні ферми. По закінченні семінару викладачі отримали сертифікати.

   

    

  

 

 

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен з спеціальності «Виробництво та переробка продукції тваринництва»

 

26 червня 2019 року на технологічному відділенні випускна група Тв-41 складала державний комплексний кваліфікаційний екзамен з спеціальності «Виробництво та переробка продукції тваринництва». Всі 23 студенти успішно склали державний екзамен і одержали диплом молодшого спеціаліста «технік-технолог» спеціальності «Виробництво та переробка продукції тваринництва».

 Голова комісії Півторак Я.І. професор, доктор с/г наук, завідувач кафедри «Годівля і технологія кормів» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького відмітив відповіді таких студентів: Коростіль Христини, Фризюк Дарії та Кизими Іванни.

   

  

 

Практичне заняття з дисципліни «Розведення сільськогосподарських тварин»

    13 листопада 2019 року  в групі Тв-31 було проведено практичне заняття викладачем Мартишин Л.І. з дисципліни «Розведення сільськогосподарський тварин» на тему: «Мічення тварин і присвоєння кличок. Читання індивідуальних номерів у тварин».

  

      Під час проведення заняття студенти ознайомились з різними методами мічення тварин (татуювання, випалювання номерів на рогах, таврування, біркування, вищипування на вухах, мічення маркерами, хімічними барвниками, поліетиленовими бірками, вистригання знаків на шерсті тварин) і систематичного присвоєння кличок тваринам.

  

 

Подальше здобуття фахової вищої освіти

 13 листопада 2019 року у Рогатинський державний аграрний коледж завітали представники Львівського державного інституту економіки і туризму з профорієнтаційною метою. Вони зустрілись із студентами технологічного відділення.

       Бомба Мирослав Ярославович - професор, завідувач кафедри харчових технологій і ресторанної справи, Сусол Наталія Ярославівна - декан факультету туризму, готельної і ресторанної справи, розповіли студентам про прийом на навчання у 2020 році за спеціальностями:  готельно-ресторанна справа; туризм; міжнародні економічні відносини; облік і оподаткування; підприємництво; торгівля та біржова діяльність; менеджмент; харчові технології. Форма навчання у інституті: денна, заочна,  та за контрактом.

      Також відмітили, що інститут співпрацює з ВНЗ Польщі, Швейцарії, Італії, Грузії, Литви, Чехії, Німеччини. Студентів цікавила більш детальна інформація  спеціальності «Харчові технології».  На всі питання  студенти одержали вичерпну інформацію.

    

                                               

 Методи визначення вгодованості худоби. Категорії вгодованості тварин

 13 лютого 2020 року під керівництвом викладача Л.І. Мартишина в групі Тв-31 було проведено практичне заняття з дисципліни « Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії» на тему: « Методи визначення вгодованості худоби. Категорії вгодованості тварин».

       Під час проведення заняття студенти ознайомилися з методикою визначення категорії вгодованості різних вікових груп забійних тварин.  Описували категорії вгодованості великої рогатої худоби, овець, коней та свиней.

 

   

 Органолептична оцінка сиру. Визначення сорту сиру.

 17 лютого 2020 року в групі Тв-41 під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено лабораторно-практичне заняття на тему: «Органолептична оцінка сиру. Визначення сорту сиру».

     Студенти оцінювали органолептичні показники сирів за: зовнішнім виглядом, запахом, кольором та консистенцією.

     Оцінили органолептичні показники плавлених сирів: «Баварський з гірчицею», «Голландський рецепт», «Паприкаш», «Тульчинка»; плавлений сир з шинкою, зеленню, ковбасний копчений Галицький. На занятті студенти ознайомилися із органолептичними, фізико-хімічними показниками сирів.

  

                                  

  Здобуті знання та навики будуть необхідними для подальшого професійного розвитку.

 

Комплексні кваліфікаційні екзамени на технологічному відділенні

25-26 лютого у Рогатинському державному аграрному коледжі проводилися комплексні кваліфікаційні екзамени з спеціальності 181 «Харчові технології» ( за ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса». Згідно наказу №26 від 17.02.2020 року було допущено 23 студентів до складання державних екзаменів, які виконали навчальний план у повному обсязі.

Головою ДЕК було призначено Білик Оксану Ярославівну, доцента Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

  

Студенти групи Т-41 успішно склали державні іспити.  Випускникам присвоїли кваліфікацію «Технік-технолог з виробництва м’ясних продуктів».

   

 

Захист переддипломної практики на технологічному відділенні

   Студенти спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» пройшли переддипломну виробничу практику на різних с/г підприємствах Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей.

  18 травня 2020 року студенти IV курсу подали свої звіти-щоденники для перевірки в електронному форматі та  захистили їх в режимі онлайн. Для захисту була створена комісія у складі директора коледжу Триніва І.В., заступника директора з навчально-виробничої роботи Мельниченка П.С., заввідділення Гладун М.С., голови циклової комісії Височанської Р.П.

   Студенти підготували цікаві презентації та розповіли, що корисного вони почерпнули для себе. В результаті проходження практики майбутні фахівці виконали програму практики,  закріпили теоретичні знання та отримали практичні навички.

   

Випуск  2020

 26 червня 2020 року випускники склали  державний комплексний кваліфікаційний екзамен на технологічному відділенні. Всі студенти успішно склали іспити, продемонстрували високий рівень професійних знань та навиків.

  

 

 Можливість здобувати вищу освіту

    2 грудня 2020 року з профорієнтаційною метою у коледж завітали представники відокремленого підрозділу НУБіП України «Бережанського агротехнічного інституту».

   На зустрічі із студентами випускних груп  технологічного відділення викладачі інституту розповіли про наявні спеціальності, умови навчання та проживання.

   Кожен студент мав змогу заповнити анкету абітурієнта у вищий навчальний заклад і отримати відповіді на запитання.

  

                          

 

Засідання методичного об'єднання завідувачів відділень

10 грудня 2020 року на платформі ZOOM проведено онлайн-засідання методичного об'єднання завідувачів відділень коледжів та технікумів Івано-Франківської області  з порядком денним:

1.Ефективне управління освітнім процесом на відділенні в умовах пандемії.

2.Змішаний та дистанційний формати навчання на відділенні. Успіхи та проблеми.

З цікавими доповідями виступили завідувачі відділень з різних навчальних закладів: Кащишин Г.З, Ємбрик М.Я., Валовіна А.М., Василюк У. Б. Від Рогатинського державного аграрного коледжу приймала участь у роботі об'єднання завідувачі відділень Гладун М.С. Відбулось активне обговорення розглянутих питань та заплановане наступне засідання у 2021 році.

  

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен із спеціальності 181 «Харчові технології»

22-23 лютого 2021 року відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен із спеціальності 181 «Харчові технології» за ОПП «Зберігання, консервування, переробка м’яса».

При складанні іспиту за спеціальністю студенти показали здатність до самостійної роботи в умовах реформ народногосподарського комплексу України.

  

  

Випускники добре підготовлені з питань технології виробництва м’ясних продуктів, організації планування та управління виробництвом. Найкращі знання із спецдисциплін показали студенти: Анна-Марія Оленчин, Мар’ян Заяць та Ігор Сахній.

 Студентам вручено диплом молодшого спеціаліста та присвоєно професійна кваліфікація «Технік-технолог з виробництва м’ясних продуктів».

 

Випуск технологів 2021

23 лютого 2021 року відбулося урочисте вручення дипломів випускникам спеціальності 181 «Харчові технології».

  

Директор коледжу Тринів І.В. привітав випускників із завершенням навчання та успішною здачею іспитів, побажав їм щасливої долі, професійної самореалізації та Божого благословення.
  

 

Ігор Васильович разом із завідувачем відділення Гладун М.С. вручили студентам диплом молодшого спеціаліста.
  

 

А також дирекція навчального закладу відзначила почесними грамотами випускників за активну участь у житті коледжу.
  

 

Роль ресурсних засобів навчання у освітньому процесі

24 березня 2021 року циклова комісія технологічних дисциплін провела онлайн вебінар на тему «Роль ресурсних засобів навчання у формування професійно мобільних фахівців».

Голова циклової комісії Височанська Р.П. підготувала цікаву і змістовну тематичну доповідь, звернула увагу учасників вебінару на ефективність використання ресурсних засобів у освітньому процесі, електронні освітні ресурси, їх види, а також на процес створення електронних посібників.

Під час обговорення  члени циклової комісії, зокрема викладач Майка Г.І. поділилися власним досвідом застосування ресурсних засобів навчання в період карантину. До обговорення долучилася ззавідувач навчально-методичного кабінету Замкова Г.П.

 

 Онлайн-семінар «Виробництво та переробка молока»

6-7 квітня 2021 року у рамках реалізації німецько-українського проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України»  у Науково-методичному центрі ВФПО відбувся онлайн-семінар «Виробництво та переробка молока».

Від Рогатинського державного аграрного коледжу взяла участь викладач дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» Гладун М.С. На семінарі розглядались питання: вплив процесу доїння на здоров’я вимені та якість молока; фізіологія молоко  утворення та молоковіддачі; стан дійок; основні ознаки доїльної техніки, яка не шкодить здоров’ю вимені; значення рівня вакууму в дійках на молоковіддачу та стан дійок; біотехнологічно важливі властивості дійної гуми; правильне застосування традиційної доїльної техніки.

Семінар проводив доктор Дірк Гьомберг, який підготував презентації з цих питань. Під час обговорення відбулася цікава дискусія між учасниками і лектором. Висловлюємо подяку організаторам, лектору і перекладачу за змістовні доповіді.

  

 Продовження онлайн-семінарів

19-20 квітня 2021 року у рамках реалізації німецько-українського проекту «Сприяння розвитку професійної  освіти в аграрних коледжах України» у  Науково-методичному центрі ВФПО відбувся онлайн-семінар «Обслуговування доїльного обладнання». Від Рогатинського державного аграрного коледжу взяли участь викладачі  коледжу Гладун Марія Степанівна і Чепіль Юрій Степанович.

Лектор, доктор Дірк Гьомберг  ознайомив  учасників з оцінкою доїльного обладнання за вимогами норм ISO 6690:207: основні положення процедури оцінювання доїльного обладнання; граничні значення параметрів оцінки; зміст та значення оціночних протоколів.

Другого дня розглядалось питання очистки доїльного обладнання, зокрема: мета проведення очистки доїльного обладнання; зв’язок з бактеріальним забрудненням молока;передумови ефективної очистки доїльного обладнання та інші.

Семінар пройшов цікаво, відбувались дискусії. В кінці семінару учасники заповнили анкети – відгуки про семінар. Велике спасибі організаторам, лектору і перекладачу.

  

                                  

 

Вебінар «Похідні шкіри. Анатомічна номенклатура».

 28 квітня 2021 року у державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» відбувся вебінар  «Похідні шкіри. Анатомічна номенклатура». Від Рогатинського державного аграрного коледжу взяли участь викладачі Петращук В.М. та Макогін Р.В.

    Слухачам вебінару доктор ветеринарних наук, професор Костюк В.К. конструктивно висвітлив оновлені дані, методи дослідження та цікаві факти  щодо похідних шкіри та їх значення у ветеринарній практиці.

   Велике спасибі організаторам і спікеру вебінару.

  

                                      

 Семінар «Енергоефективність в сільському господарстві (на фермі)»

11-13 жовтня 2021 році в рамках проєкту "Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України" (FABU) проводився онлайн семінар "Енергоефективність в сільському господарстві (на фермі)".

Рогатинський аграрний фаховий коледж представляли завідувачі відділень Пазюк В.Р. та Гладун М.С. На семінарі розглянули такі питання:

  • Енергоефективність в молочному скотарстві;
  • Енергоефективність в птахівництві;
  • Енергоефективність апаратного забезпечення.

  

У заході взяли участь німецький експерт з енергоефективності Себастьян Бьонш, представники проекту FABU, працівники НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВФПО , викладачі фахових коледжів.

  

 

Участь студентів технологічного відділення у конкурсі стінгазет

 Студенти технологічного відділення взяли участь у конкурсі стінгазет «Світ професії моїми очима». Група Тв-41 презентувала свою творчу роботу, показавши в ній виробництво та переробку продукції тваринництва.
 
Інші навчальні групи також продемонстрували свої художні вміння через призму професії.
  

Захист курсових робіт на технологічному відділенні

15 грудня 2021 року відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» студентами IV курсу спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Курсова робота є самостійною творчою працею студента на обрану ним тему, яка виконується під керівництвом викладача. В ній систематизується поєднання теоретичних знань та практичних навичок, набутих студентом у процесі навчання у коледжі.

Виконання курсової роботи сприяє глибокому засвоєнню студентами фахових дисциплін, спонукає до ґрунтовного вивчення законодавчих актів з питань тваринництва, спеціальних наукових видань, у яких розглядаються окремі питання суб’єктів господарювання за умов ринкової економіки, а також закріпленню у студентів знань з організації технології виробництва молока і яловичини, діяльності підприємств і організацій різних форм власності.

В процесі захисту студенти показали належний рівень знань, вмінь та навичок з циклу технологічних дисциплін, оволодіння яким передбачено при підготовці, оформленні та захисті курсової роботи; продемонстрували розуміння актуальності теми курсової роботи, правильно визначили мету, завдання, предмет, об’єкт дослідження, самостійно здійснювали пошук, оцінку та опрацювання документальних джерел, фінансової і статистичної звітності підприємств, активно використовуючи при цьому Інтернет-ресурси.