Циклова комісія технологічних дисциплін

 

 

 

 

 

Циклова комісія технологічних дисциплін

 

Циклова комісія технологічних дисциплін забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 181 «Харчові технології» спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса» та  204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» спеціалізація «Виробництво та переробка продукції тваринництва» для переробних підприємств всіх форм власності.

Комісія технологічних дисциплін працює над такими проблемами:

  • Впровадження і застосування інтерактивних форм і методів навчання.
  • Вдосконалення методів контролю при проведенні практичних занять.
  • Розробка різнорівневих завдань при вивченні спец дисциплін.
  • Впровадження різних форм розвивального навчання.
  • Розробка комплексів методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
 

В склад комісії технологічних дисциплін входить чотирнадцять висококваліфікованих викладачів, які з любов’ю передають свої знання і вміння студентам. Це – ініціативні, відповідальні педагоги, які із захопленням працюють з молодими людьми і ведуть за собою студентський  колектив:

Тринів  Ігор Васильович – директор Рогатинського державного  аграрного коледжу, кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства України, відмінник аграрної освіти та науки III та II ступеня, нагороджений трудовою відзнакою "Знак Пошани", медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям", викладач-методист.

Гладун Марія Степанівна – завідувач технологічним відділенням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Височанська Роксолана Прокопівна – голова циклової комісії, викладач технологічних дисциплін.

Мартишин Любомир Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

Білецька Любомира Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Петращук Віра Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

Воловчак Леся Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Майка Галина Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Дуркач Мирослава Іванівна – спеціаліст першої категорії, викладач економічних дисциплін.

Тринів Марія Петрівна – спеціаліст, викладач спецдисциплін.

Паламар Світлана Степанівна – спеціаліст другої категорії, викладач економічних дисциплін.

 

 

 

 

Викладачі циклу закінчили провідні вищі навчальні заклади України за фахом, мають великий практичний досвід роботи. 

  

    Головним завданням при підготовці студентів є виховання у них високої відповідальності; творчо-пошукового ставлення до обраної професії, підготовки грамотного фахівця.

        Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадженням новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог: підвищенням рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.

        Для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу викладачі використовують мультимедійні лекції, навчальні відеофільми, розширені методичні рекомендації для студентів з ілюстративним матеріалом та методичні рекомендації для самопідготовки студентів до заняття з коротким викладом навчального матеріалу та алгоритмом виконання практичних навичок.

        Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

 

     Працює циклова комісія згідно затвердженого плану, щомісячно проводяться засідання на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду викладачів, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації членів циклу і т.д.

        Практичні заняття проходять в лабораторіях навчального закладу, на виробничих базах сучасних підприємств, у формі екскурсії по вивченню нової техніки і прогресивних технологій.

         Колектив викладачів циклової комісії активно працює над методичним забезпеченням дисциплін, а саме – розробляють електронні підручники, навчально-методичні посібники, опорні конспекти лекцій, ділові ігри, заняття-конкурси, кейси та ін.

         Всі викладачі комісії щорічно представляють свої навчально-методичні роботи на конкурс у Навчально-методичний центр, ряд робіт є у каталозі кращих робіт.

 

          Викладачі циклової комісії постійно вдосконалюють свій професійний рівень, підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування в різних навчальних закладах України.

 

        Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

 Серед значної кількості заходів, які проводить циклова комісія, що дозволяють студенту на заняттях та в позааудиторний час заглибитись в особливості спеціальності, досить ефективним є проведення тижнів циклової комісії.

Такі заходи як:

відеолекторій на тему: «Цікаве про тварин»

відкрита виховна година: «Гуляй село, щоб всім весело було…»,

                    

усний журнал «Подумай про час – про все, що було…»

 

КВН «Технологи ХХІ століття»,

 

вікторини,

зустрічі із випускниками  технологічного відділення,

КВН «Технологи ХХІ століття»

  

 внутріколеджні олімпіади із спецдисциплін

залишаються в пам’яті студентів технологічного відділення назавжди.

     У нас працюють профільні гуртки на засіданні яких, студенти вирішують ряд важливих на цікавих проблем.

 

 

 

Практикуємо проведення екскурсій студентів на сучасні  переробні підприємства та ферми, де вони безпосередньо знайомляться з новими технологіями та найсучаснішим обладнанням для переробки та виготовлення м’ясних  та молочних продуктів, керівниками та працівниками підприємств, їх посадовими  обов’язками і безспосередньо приймають участь у виробничих процесах.

        На підприємстві тісно поєднується  теоретична підготовка з практикою, що глибоко зацікавлює і викликає у наших студентів впевненість у правильності вибору спеціальності.

 

         Викладачі циклової комісії формують у студентів професіоналізм, людську чесність дбайливого господаря, відповідальність; вони завжди в творчому пошуку нового і передового як у викладанні навчальних дисциплін так і професійному спрямуванні.

На сьогодні загальною навчально-методчною проблемою нашої комісії є забезпечення високого рівня навчання через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності викладачів та раціональне використання традиційних і новітніх педагогічних технологій.