Засідання циклової комісії дисциплін ветеринарної медицини

4 жовтня відбулось засідання циклової комісії дисциплін ветеринарної медицини, яку провів голова циклової комісії Шквирков Я.Я. На засіданні розглядалися такі питання:

1.Розгляд і обговорення методичних розробок з дисциплін ветеринарної медицини.

2.Проведення відкритих занять з дисциплін «Латинська мова» і «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин.

3.Обговорення плану тижня циклової комісії.

4.Обговорення поточного контролю по якості підготовки студентів на ветеринарному відділенні.

                    

Голова циклової комісії Шквирков Я.Я. ознайомив присутніх членів циклової комісії з планом проведення тижня циклової комісії, переліком методичних розробок з дисциплін ветеринарної медицини, а також наголосив на посиленні контролю по якості знань студентів ветеринарного відділення. Про проведення відкритих занять на ветеринарному відділенні доповідали члени циклової комісії Павлів Л.П. і Гадуп’як О.В.

            

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Серед значної кількості заходів, які проводить циклова комісія, досить ефективним є проведення тижнів циклової комісії, що дозволяє студентам заглибитись в особливості спеціальності, відчути себе справжніми фахівцями обранної справи.
З 22 по 26 лютого 2016 року у Рогатинському державному аграрному коледжі проводився тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін.

З метою вдосконалення якості підготовки фахівців, підвищення інтересу студентів до обраної професії, виявлення обдарованої молоді серед студентів II-IVкурсів проведено олімпіаду із ветеринарних дисциплін.
Завдання студенти обирали методом жеребкування.

Організатори – викладачі дисциплін ветеринарної медицини.

Переможці:
I місце - Бухвак Микола. гр. В-22,
Беляк Михайло гр. В-32
Панасюк Андріана гр. В-42

II місце – Балацька Ольга гр. В-21
Богуцька Марія гр. В-42
Квітень Роман гр. В-42

III місце – Скрипник Наталія. гр. В-31
Криховецька Тетяна гр. В-31
Петраш Світлана гр. В-41

Відбулась виховна година: «Наш мужній лікар – наш ветеринар». Приємно усвідомлювати, що люди, які працюють в цій галузі медицини — віддані своїй професії, оберігають здоров'я населення, турбуються про довкілля і допомагають тваринам, всім „братам нашим меншим". Крім того майбутні фахівці ветеринарної медицини наділені особливими дарами. Мандруючи серед груп ветеринарного відділення у пошуках яскравого різнобарв'я талантів, ми неодноразово переконувалися у тому, що ветеринар це не тільки лікар, а ще й неординарна, творча особистість із власним світом захоплення.

Організатори: Гадуп'як О.В. – викладач ветеринарних дисциплін

Відбулась зустріч із представниками компанії UkrLandFarming «Райс-Прикарпаття», яке налічує 19 підприємств в трьох областях. Зокрема, в Рогатинському районі господарства знаходяться в с. Пуків, Світанок та елеватор в м. Рогатині. Всіх присутніх ознайомлено із структурою підприємств, їх обладнанням й акцентовано увагу студентів на важливості навчання та запрошували для проходження практики і подальшого місця працевлаштування у їхні підприємства.

Організатори:Мельниченко П.С- заступник директора по практичному навчанню та Благий Р.С-завідувач ветеринарним відділенням

Ветеринарна вікторина серед студентів I-IV курсу відділення .
Організатори –викладачі Шквирков Я.Я., Павлів Л.П., Гадуп'як О.В.

Переможці:
I місце - Грицюшко В. гр. В-42 . ,
II місце – Мигала Е. гр. В-41
III місце – Ахатова Б. гр. В-42

Переможці:
I місце - Панасюк Андріана. гр. В-42 . ,
II місце – Петраш Світлана гр. В-41
III місце – Кузніцький Павло гр. В-31, Попадюк Тарас гр. гр. В-41

Підведення підсумків проводилося в урочистій обстановці, переможці олімпіад та конкурсів були відзначені грамотами.
Викладачі циклової комісії ветеринарних дисциплін до організації та проведення тижня завжди підходять творчо, шукають нові форми і методи проведення заходів, залучаючи все більшу кількість студентів. Тому тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін пройшов насичено та цікаво, як для студентів так і для самих викладачів.

 

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Голова циклової комісії : Чепіль Ю.С - спеціаліст І категорії, викладач спецдисциплін 

http://chepilyura.blogspot.com/?m=1

Члени комісії:

  Пазюк В.Р. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  завідувач відділенням

  Цегельнюк Г.А. – спеціаліст вищої категорії, викладач агрономії

  Гамкало В.Р. – спеціаліст І категорії,  викладач автомобілів

  Леськів І.Б. – спеціаліст І категорії, викладач тракторів і автомобілів

  Космина Б.Є. – спеціаліст І категорії, викладач  ПДР і ОБР

  Замковий С.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач технічної механіки, нарисної геометрії та інженерної графіки

  Іванческу О.І. – спеціаліст ІІ категорії, викладач с/г машин

  Пазюк І.В. – спеціаліст І категорії, викладач матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

  Мручок Я.В - майстер виробничого навчання

 Лисий Я.Л. – майстер виробничого  навчання

 Тарган М.С. – майстер виробничого  навчання

 Дмитрів А.В. – майстер виробничого  навчання

 Дмитрів Б.В. – майстер виробничого  навчання

 Козак З.П. – майстер виробничого навчання

 Тлучак Ю.І. – майстер виробничого  навчання

 Сухай А.В. - майстер виробничго навчання

 Вергун Б.В. -  майстер виробничого навчання

 Базів О.М. - майстер виробничого навчання

 Зміст роботи циклової комісії загальнотехнічних дисциплін визначається і базується за такими напрямами:

 - забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм ;

 - розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків викладачів циклової комісії;

 - розроблення, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціального циклу;

 - своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;

 - розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу на спеціальності;

 - розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;

 - розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;

 - взаємозв'язок з передовими господарствами Івано-Франківської області та регіону для якісного проходження начальної, виробничої та переддипломної практики вивчення передового досвіду використання нової прогресивної техніки та технологій.

 - розробка методик застосування інформаційно-комунікаційних, дидактичних, та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

 - розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків;

 - підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення  контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків, курсових та дипломних проектів та іншої документації для контролю знань студентів;

 - контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв їх оцінки;

 - керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;

 - організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;

 - організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсу «Кращий за професією», виставок творчих робіт студентів тощо;

 - організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;

 - проведення профорієнтаційної роботи на базах загальноосвітніх шкіл міста, області та регіону;

 - сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними;

 - організація підвищення кваліфікації викладачів на базі навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів;

 - проводити виховну роботу в пріоритетних напрямках: патріотичного, естетичного, екологічного, морального, трудового виховання, виховання фізичної культури та здорового способу життя;

 - рейтингова оцінка роботи викладача за результатами якісного підходу до начальної, методичної та організаційної роботи протягом навчального року.

  Основне стратегічне завдання викладацького складу  циклової комісії загально технічних дисциплін – забезпечення якісного оволодіння студентами системою знань, умінь і навичок та галузі використання сучасної сільськогосподарської техніки . Для виконання поставлених завдань створена і діє матеріально-технічна база кабінетів та лабораторій, забезпеченість навчальною технікою, а також високий рівень кваліфікації викладачів, що забезпечують викладання  загальнотехнічних дисциплін .

 

  

 

 

 

Практична підготовка – основа аграрної освіти.   

 З особистої ініціативи директора коледжу Триніва Ігоря Васильовича нещодавно заключено довготривалу угоду про співпрацю між Рогатинським державним аграрним коледжом та потужним сучасним аграрним підприємством ТзОВ «Захід-Агро МХП», яке здійснює свою діяльність у Рогатинському районі під керівництвом Патрило Андрія Володимировича. За узгодженими графіками індивідуального навчання на навчальний автотракторний полігон коледжу прибули сучасні потужні трактори фірми John Deere, де їх чекали студенти механічного відділення та учні відділення професійно-технічної освіти, які навчаються по робітничій професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Учні та студенти впродовж тижня мали змогу ознайомитись із конструкцією сучасних тракторів різних марок, освоїти основи керування ними та виконати різні практичні вправи з програми індивідуального навчання. Усі дуже задоволені, що мали змогу самостійно керувати такою потужною технікою. В перспективі студенти четвертого курсу механічного відділення та учні відділення ПТО ранньою весною будуть проходити виробничу переддипломну практику на базі ТзОВ «Захід-Агро МХП» згідно укладеної угоди. Вони будуть мати можливість взяти безпосередню участь у виконанні різноманітних сільськогосподарських робіт, разом з механізаторами підприємства проводити посів ярих зернових культур, вносити мінеральні добрива, проводити підготовку ґрунту, налагоджувати і ремонтувати техніку та вивчати сучасну агротехнологію. 

 

Майстерня професій

      19 жовтня 2017 р. у рамках профорієнтації школярів ЗОШ №1 І-ІІІ ст., голова циклової комісії загальнотехнічних дисциплін Чепіль Ю.С. разом з студентами презентував спеціальність «технік-механіка сільськогосподарського виробництва» на цікавому, захоплюючому заході «Майстерня професій».

    

    

    

 Виховний захід на тему: «Дорожньо-транспортні пригоди та заходи запобігання їм»

      23 листопада 2017 року в рамках тижня циклової комісії загальнотехнічних дисциплін відбувся виховний захід «Дорожньо-транспортні пригоди та заходи запобігання їм», який організував викладач ПДР і ОБР Космина Б .Є. До участі у виховному заході долучився інспектор ГУНП Івано-Франківської області, лейтенант поліції Любомир Степанович Сопків за сприяння заступника начальника слідчого відділу капітана поліції Борушевської Оксани Володимирівни.. На заході були присутні члени циклової комісії загальнотехнічних дисциплін Чепіль Ю.С., Гамкало В.Р., Леськів І.Б., учні і студенти різних груп відділень професійно-технічної освіти та механізації сільського господарства.    

   

   Любомир Степанович розповів студентам про правила поводження на дорозі, про останні дорожньо-транспортні пригоди на Рогатинщині, їх наслідки та способи їх уникнення. Ознайомив з мірами відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

      Крім того студенти мали змогу дізнатися якомога більше корисної інформації задля власної безпеки на дорозі. Дізнались про дії учасника дорожнього руху як у ролі винуватця так і у ролі постраждалого при дорожньо-транспортній пригоді. Усі учасники зустрічі переглянули навчально-виховний фільм «Наслідки дорожньо-транспортних пригод», створений викладачами циклової комісії загальнотехнічних дисциплін.
 
  

Засідання циклової комісії загальнотехнічних дисциплін

        17 квітня у коледжі відбулося засідання членів циклової комісії загальнотехнічних дисциплін.

   Голова ЦК загально технічних дисциплін Ю.С.Чепіль повідомив членам циклової комісії про початок підготовки до виставки технічної творчості студентів відділення механізації сільського господарства та професійно-технічної освіти.

      Вже кілька років поспіль за сприяння департаменту  освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації на  площі  Ринок в місті Івано-Франківськ проводиться виставка-ярмарок технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва і гала-концерт  учнів і студентів професійно-технічних і  вищих навчальних закладів І-ІІ  рівнів акредитації, присвячені Дню  міста та Дню Матері. Метою креативно-технічного заходу є популяризація творчих технічних ідей, підтримка талановитих учнів і студентів, розвиток їх здібностей та обмін досвідом.

        Виставка-ярмарок – це  підсумок проведеної роботи навчального закладу за рік, що демонструє технічний, творчий потенціал  учнів та студентів нашого коледжу та природжений талант, майстерність студентської молоді.

        Спершу відбірковий етап конкурсних робіт для представлення на виставці технічної творчості відбудеться 3 травня у  коледжі, а 13 травня -в Івано-Франківську до Дня міста.

       Завідувач навчально-методичного кабінету Г.П.Замкова проінформувала, що 22 травня стартуватиме І етап конкурсу «Педагогічні інновації» ДУ “НМЦ”Агроосвіта”  і наголосила на ретельній підготовці конкурсних робіт відповідно до вимог конкурсу.

         Конкурс «Педагогічні інновації» є одним із шляхів удосконалення освітнього процесу та методичної роботи в навчальному закладі, сприяння зростанню професійної компетентності педагогічних працівників, введення новітніх  форм і методів навчання і виховання.

 

« Ярмарка професій»

     Голова циклової комісії загально технічних дисциплін Чепіль Юрій Степанович і майстер виробничого навчання Козак Зоряна Петрівна Рогатинського державного аграрного коледжу, 15 травня взяли участь у «Ярмарці професій», що відбувалася на базі Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ.

  

    Організатором профорієнтаційного заходу була заступник Івано-Франківської філії Галицького центру зайнятості Мацьків Наталія Іванівна.

      Метою такого заходу було ознайомити школярів із великим світом професій та націлити їх на правильний професійний вибір.

    Вони звернули увагу учасників заходу на виробничі професії аграрного спектру, їх попит і значення у теперішній час, подальшу професійну реалізацію після закінчення обраного навчального закладу. Зокрема, ознайомили з напрямами підготовки та спеціальностями, за якими аграрний коледж готує майбутніх кваліфікованих фахівців. Розповіли про умови вступу і навчання, матеріально-технічну базу навчального закладу.

  

      Школярі уважно слухали про цікаві професії і брали активну участь у діалогах із представниками нашого коледжу.

    Також були запрошені: Олександр Дмитрович Джура директор Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ та Фрик Віталій Степанович представник Галицького райвійськкомату.

 

Виховний захід "Безпека дорожнього руху"

      В Рогатинському державному аграрному коледжі  цикловою комісією загально-технічних дисциплін на відділеннях механізації і ПТО було проведено виховний захід з нагоди тижня безпеки дорожнього руху в Україні. Було розглянуто питання безпеки руху на дорогах, пішохідних переходах, регульованих і нерегульованих перехрестях. Особливу увагу приділено неправильному користуванні велосипедним транспортом, роликами, скейтбордами, які повинні використовуватись на закритих площадках. Також увага була звернута на те, що часто, через використання навушників, коли грає музика, трапляються нещасні випадки на дорогах і залізничних коліях.

        Як приклад, розглянуто трагічний випадок з молодими людьми в смт. Букачівці. Грубо порушуючи правила дорожнього руху, водій на автомобілі виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з потягом. В результаті – загинула одна людина і двоє осіб травмовано.

 

 

 

Профорієнтаційний захід «Майстерня професій»

   5 червня на базі Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого за ініціативи Рогатинської районної філії обласного центру зайнятості було проведено профорієнтаційний захід «Майстерня професій».

   Учні різного віку загальноосвітніх шкіл міста Рогатин мали можливість познайомитися з різноманітними та цікавими професіями, пізнати основні професійні навики та апробувати їх. 

  

  Студенти спільно з викладачами та майстрами виробничого навчання зуміли зацікавити школярів, продемонстрували свої знання та вміння, із захопленням розповіли про обрану професію і навчальний заклад.

    Учні зацікавлено спостерігали за діями студентів, брали активну участь у різноманітних профорієнтаційних завданнях, отримали детальну інформацію стосовно певного виду діяльності.

   

 

Конкурс творчих робіт «Безпека на дорозі»

      Протягом кількох десятиліть актуальним залишається питання безпеки дорожнього руху. Тому з 2011 року по всій Україні у травні проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху.

     В рамках Загального плану заходів проведення Тижня безпеки дорожнього руху в Рогатинському державному аграрному коледжі відбувся конкурс творчих робіт «Безпека на дорозі» серед студентів І-IV курсів.

     За підсумками конкурсу найкращими творчими роботами визнано: студентів ветеринарного відділення, групи Т-21, групи К-11,  групи М-31 та М-32.

  

  

 

2018 -2019 

Лабораторно-практичне заняття по професії «Кухар» ІІІ розряду

         17 жовтня 2018 року під керівництвом викладача Базів О.М. було проведено лабораторно-практичне заняття з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» на тему «Проста нарізка овочів».

     На уроці учні групи К-11 продемонстрували свої знання та вміння щодо нарізки картоплі часточками, соломкою, брусочками, кружальцями та іншими видами.

  

        Засвоєні практичні навички необхідні для подальшого професійного навчання.

 

 

Конкурс «Кращий за професією»

 

    Традиційно у жовтні циклова комісія загальнотехнічних дисциплін проводить конкурс «Кращий за професією» серед студентів,  учнів ІІІ-IV курсів відділення механізації сільського господарства та ПТО.
   
                                            

 

      Конкурс складався з таких номінацій:

  • «Водій легкого автомобіля»
  • «Водій вантажного транспорту»;
  • «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

  

                                 

          Компетентне журі визначили наступних переможців:

  

Номінація «Водій легкого автомобіля»

І місце – Лютецький Віктор ( студент групи М-32);

ІІ місце – Мацієвський Юрій ( студент групи М-31);

ІІІ місце – Сухай Богдан ( студент групи М-41).

Номінація «Водій вантажного транспорту»

І місце – Ковальчук Богдан (студент групи Тр-31);

ІІ місце – Стружинський Андрій ( студент групи М-32);

ІІІ місце – Поляк Іван (студент групи М-31).

Номінація «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

І місце – Саміла Тарас (студент групи М-32);

ІІ місце – Драганчук Петро (студент групи М-41);

ІІІ місце – Федишин Ігор ( студент групи Тр-31).

  Переможців нагородили грамотами та креативними подарунками.

 

Дочірні категорії