Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін

Голова циклової комісії : Чепіль Ю.С.

Члени комісії:

  Пазюк В.Р. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  завідувач відділенням

  Цегельнюк Г.А. – спеціаліст вищої категорії, викладач агрономії

  Гамкало В.Р. – спеціаліст І категорії,  викладач автомобілів

  Леськів І.Б. – спеціаліст І категорії, викладач тракторів і автомобілів

  Космина Б.Є. – спеціаліст І категорії, викладач  ПДР і ОБР

  Замковий С.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач технічної механіки, нарисної геометрії та інженерної графіки

  Іванческу О.І. – спеціаліст ІІ категорії, викладач с/г машин

  Пазюк І.В. – спеціаліст ІІ категорії, викладач матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

  Мручок Я.В. – майстер виробничого навчання

 Лисий Я.Л. – майстер виробничого  навчання

 Тарган М.С. – майстер виробничого  навчання

 Дмитрів А.В. – майстер виробничого  навчання

 Дмитрів Б.В. – майстер виробничого  навчання

 Козак З.П. – майстер виробничого навчання

 Тлучак Ю.І. – майстер виробничого  навчання

 Сухай А.В. - майстер виробничго навчання

 Вергун Б.В. -  майстер виробничого навчання

 Зміст роботи циклової комісії загальнотехнічних дисциплін визначається і базується за такими напрямами:

 - забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм ;

 - розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, предметних гуртків викладачів циклової комісії;

 - розроблення, обговорення та затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціального циклу;

 - своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;

 - розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу на спеціальності;

 - розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, написання курсових проектів та контроль за якістю їх виконання;

 - розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;

 - взаємозв'язок з передовими господарствами Івано-Франківської області та регіону для якісного проходження начальної, виробничої та переддипломної практики вивчення передового досвіду використання нової прогресивної техніки та технологій.

 - розробка методик застосування інформаційно-комунікаційних, дидактичних, та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

 - розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, складання на них відгуків;

 - підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення  контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків, курсових та дипломних проектів та іншої документації для контролю знань студентів;

 - контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв їх оцінки;

 - керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;

 - організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;

 - організація та проведення тижнів циклової комісії, науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсу «Кращий за професією», виставок творчих робіт студентів тощо;

 - організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;

 - проведення профорієнтаційної роботи на базах загальноосвітніх шкіл міста, області та регіону;

 - сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними;

 - організація підвищення кваліфікації викладачів на базі навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів;

 - проводити виховну роботу в пріоритетних напрямках: патріотичного, естетичного, екологічного, морального, трудового виховання, виховання фізичної культури та здорового способу життя;

 - рейтингова оцінка роботи викладача за результатами якісного підходу до начальної, методичної та організаційної роботи протягом навчального року.

  Основне стратегічне завдання викладацького складу  циклової комісії загально технічних дисциплін – забезпечення якісного оволодіння студентами системою знань, умінь і навичок та галузі використання сучасної сільськогосподарської техніки . Для виконання поставлених завдань створена і діє матеріально-технічна база кабінетів та лабораторій, забезпеченість навчальною технікою, а також високий рівень кваліфікації викладачів, що забезпечують викладання  загальнотехнічних дисциплін .

Підсумки тижня циклової комісії загальнотехнічних дисциплін у

Рогатинському державному аграрному коледжі.

 

Механічне відділення – одне з найпрестижніших відділень у Рогатинському державному аграрному коледжі. Тут навчаються майбутні механіки. Ця спеціальність затребувана на ринку праці.

У рамках тижня було проведено конкурс-тестування «Кращий знавець спецпредметів». Переможцями та призерами стали:

1 місце – Сигут Роман, група М-31;

2 місце – Петрик Роман , група М-32;

3 місце – Яцев’юк Віталій, група М-31 та Вільгард Петро, група М-32.

Вчитися хлопцям у коледжі цікаво. Багато уваги приділяється практичному навчанню. Особливо насиченим є І семестр.

Це і зустріч із працівниками ДАІ, яка пройшла у формі запитань-відповідей.

Великий інтерес викликав конкурс «Кращий за професією», який проходив у трьох номінаціях, де переможцями стали:

Номінація «Кращий водій вантажного автомобіля»:

1 місце – Матрофайло Андрій , група М-32;

2 місце – Куйбіда Роман , група М-31;

3 місце – Треф’як Віталій, група М-31.

         Номінація «Кращий водій легкового автомобіля»:

1 місце – Андрієшин Дмитро , група М-32;

2 місце – Даниляк Андрій , група М-32;

3 місце – Куйбіда Роман , група М-31.

         Номінація «Кращий тракторист»:

1 місце – Курман Микола , група М-32;

2 місце – Гринишин Олег , група М-32;

3 місце – Скробач Роман , група М-31.

         Переможці конкурсу були відзначені грамотами.

         Завжди повчальними є екскурсії на сільськогосподарські підприємства району. Запам’ятались майбутнім фахівцям екскурсія на підприємство «Агрокультура», де вони  мали можливість ознайомитись із новою сільськогосподарською технікою.

         Також був проведений конкурс стінгазет «Безпека життєдіяльності – запорука  життя та здоров’я», де переможцями стала група М-21.

Все це дає можливість студентам нашого коледжу в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами.

 

  

 


  

 

 

 

Практична підготовка – основа аграрної освіти.   

 З особистої ініціативи директора коледжу Триніва Ігоря Васильовича нещодавно заключено довготривалу угоду про співпрацю між Рогатинським державним аграрним коледжом та потужним сучасним аграрним підприємством ТзОВ «Захід-Агро МХП», яке здійснює свою діяльність у Рогатинському районі під керівництвом Патрило Андрія Володимировича. За узгодженими графіками індивідуального навчання на навчальний автотракторний полігон коледжу прибули сучасні потужні трактори фірми John Deere, де їх чекали студенти механічного відділення та учні відділення професійно-технічної освіти, які навчаються по робітничій професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Учні та студенти впродовж тижня мали змогу ознайомитись із конструкцією сучасних тракторів різних марок, освоїти основи керування ними та виконати різні практичні вправи з програми індивідуального навчання. Усі дуже задоволені, що мали змогу самостійно керувати такою потужною технікою. В перспективі студенти четвертого курсу механічного відділення та учні відділення ПТО ранньою весною будуть проходити виробничу переддипломну практику на базі ТзОВ «Захід-Агро МХП» згідно укладеної угоди. Вони будуть мати можливість взяти безпосередню участь у виконанні різноманітних сільськогосподарських робіт, разом з механізаторами підприємства проводити посів ярих зернових культур, вносити мінеральні добрива, проводити підготовку ґрунту, налагоджувати і ремонтувати техніку та вивчати сучасну агротехнологію. 

 

19 жовтня 2017 р. у рамках профорієнтації школярів ЗОШ №1 І-ІІІ ст., голова циклової комісії загальнотехнічних дисциплін Чепіль Ю.С. разом з студентами презентував спеціальність «технік-механіка сільськогосподарського виробництва» на цікавому, захоплюючому заході «Майстерня професій».