Циклова комісія соціально-економічних і гуманітарних дисциплін

 

Роль педагога полягає в тому, щоб відкривати двері,

а не в тому, щоб проштовхувати в них учня.

Артур Шнабель

      Сучасна освіта в Україні переживає період становлення та формування нових критеріїв освітніх досягнень студентів та їх викладачів. Перед нашим навчальним закладом стоїть завдання підготувати високопрофесійних фахівців для аграрної сфери при тому розвинути у студентів загальнолюдські цінності, толерантність, сприяти розвитку творчої та всебічно обдарованої особистості. Саме за розвиток загальнолюдських цінностей, толерантності та творчо обдарованої особистості, яка вміє критично мислити та аналізувати, відповідають викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Склад циклової комісії:

 1.  Базюк Ганнна Михайлівна - викладач економічних дисциплін
 2. Баран Ольга Михайлівна - викладач історії України  та всесвітньої історії
 3. Вергун Тетяна Степанівна - викладач соціології
 4. Добровлянська Наталія Володимирівна - викладач культурології
 5. Замкова Галина Павлівна - викладач історії України
 6. Іваськевич Галина Іванівна - викладач географії
 7. Мартишин Іван Володимирович - викладач економічних дисциплін
 8. Нагірна Лілія Богданівна - викладач правознавства
 9. Ольвач Леся Василівна - викладач “Основ філософії”
 10. Полиняк Оксана Тарасівна - викладач всесвітньої історії та історії України
 11. Романків Ірина Михайлівна - викладач економічних дисциплін.

Циклова комісія соціально-економічних та гуманітарних дисциплін у 2016-2017 рр. працює над такими методичними проблемами:

 •  Формування основних компетентностей студентів під час вивчення предметів гуманітарного та соціально-економічного циклу.
 •  Використання інноваційних форм навчання для розвитку творчих здібностей студентів.

Основними напрями і завданнями роботи комісії:

 •  Формування ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, комунікативних, соціально-трудових компетентостей;
 •  впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам часу;
 •  робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 •  індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 •  підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

         Викладачі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін намагаються моделювати таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета. 

         Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

         Особливу увагу педагоги приділяють національно-патріотичному вихованню. Зокрема, самостійній історико-краєзнавчій пошуковій роботі кожного студента. Це написання студентами рефератів і творчих робіт про історію свого села і міста, краю, опис народних звичаїв та обрядів Прикарпаття і, зокрема,- Опілля. Студенти збирають спогади очевидців на теми: ”Моє село(місто) за часів Польщі”, ”Моє село в період Другої світової війни” та ін.. Найкращі роботи зберігаються в Музеї коледжу. 

   Щорічно в коледжі проводиться олімпіада знавців історії України, переможці, якої беруть участь в обласному турі. Два роки поспіль (2010 - 2011р.р) студенти коледжу Воробець Ігор і Павлишин Микола виборювали третє місце, а Мигала Едуард ( 2013р.) - друге місце.

  Для більш ефективного формування громадянської позиції постійно проводяться такі виховні заходи: "Новий день над Україною", "День Захисника України "День Гідності  та Свободи".

  

 

"Голодомор – сумна сторінка в історії народу"

 

 Показником рівня громадянської освіти молоді є її участь у практичній діяльності громадянського характеру. Один з її аспектів - правоохоронна робота, спрямована на запобігання можливим асоціальним явищам у молодіжному середовищі. Така робота проводиться в найрізноманітніших формах: створення гуртків (об'єднань) та клубів, проведення диспутів, круглих столів, змагань, вікторин, КВК правознавчого спрямування; самоосвіта в галузі правових знань; пошукова робота студентів; організація зустрічей з працівниками правоохоронних органів (юристами, працівниками міліції та ін.)

  Традицією стало проведення в коледжі Тижня морально – правового виховання, з проведенням різнопланових заходів.

Тиждень морально-правового виховання

грудень 2016 р.