ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Математика – наука молодих. Інакше і не може бути. Заняття математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість молодості.

                                                                                                                 Н.Вінер

    Знання – це систематичне розширення області людської необізнаності»

          Циклова комісія природничо-математичних дисциплін – центр методичної роботи, вивчення та навчальних дисциплін.

Участь у методичній роботі є втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних невід’ємною складовою професійної діяльності педагога. Методична робота як багаторічний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню науково-теоретичного і культурного рівнів, удосконаленню психолого-педагогічної й професійної підготовки.

 Науково-методична робота в цикловій комісії здійснюється

 за такими напрямами:

1. Поглиблення педагогічних знань.

2. Вивчення принципів розвитку сучасної національної школи.

3. Практичне освоєння методики викладання дисциплін.

4. Систематичне інформування про нові методичні розробки.

5. Оволодіння науково-дослідними навичками.

  Робота циклової комісії направлена на вирішення головного завдання – підвищення якості знань випускників, підготовки різносторонньо розвинених, конкурентоздатних фахівців і сприяє організації викладачів на вдосконалення змісту навчання, методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи,  вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізації самостійної роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня. 

Члени комісії 

Кравчишин Марія Василівна – викладач математики та інформатики, спеціаліст ІІ категорії;

Закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (2010 р.); педагогічний стаж – 8 років;

Працює над проблемою «Формування позитивної мотивації на заняттях математики засобами інноваційних форм і методів навчання»

 Блага Оксана Юріївна – викладач біології та хімії, спеціаліст вищої категорії, магістр педагогічної освіти;

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка (1995 р.); педагогічний стаж – 23 роки;

Працює над проблемою «Ефективне використання нових педагогічних технологій з метою вироблення в студентів умінь практичного та творчого застосування набутих знань».

 Веркалець Роман Васильвич – викладач математики  та інформатики, спеціаліст ІІ категорії;

Закінчив Львівський Національний університет «Львівська політехніка»  (2009р.); педагогічний стаж – 7 років;

Працює над проблемою «Формування інформаційної культури на заняттях математики шляхом впровадження активних методів роботи». 

Гамкало Раїса Василівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут (1974 р.); педагогічний стаж – 27 років;

Працює над проблемою «Розвиток логічного мислення студентів, через впровадження інноваційних технологій при викладанні математики».


Драган Зоряна Богданівна
– викладач математики  та інформатики, спеціаліст вищої категорії; викладач-методист.

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка (1996 р.); педагогічний стаж – 19 років;

Працює над проблемою «Впровадження інноваційних технологій на заняттях з дисциплін “Математика” та «Інформатика».  http://draganzb.ucoz.ua/

 

Мартишин Надія Ярославівна – викладач фізики, спеціаліст вищої категорії;

Закінчила Львівський Державний університет «Львівська політехніка»  (1995 р.); педагогічний стаж – 23 роки;

Працює над проблемою «Формування в студентів ціннісного ставлення до здоров'я під час вивчення фізики».

 

Мельник Віталій Васильович – викладач фізики, спеціаліст І категорії;

Закінчив Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (2004 р.); педагогічний стаж – 10 років;

Працює над проблемою «Диференціація навчального процесу, як засіб розвитку потенціальних можливостей  кожного студента». 

 

Рутило Олександр Іванович – викладач географії та біології, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії;викладач-методист.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут (1993р.); педагогічний стаж – 25 років;

Працює над проблемою «Удосконалення форм, методів навчання з предмету “Загальна біологія” з використанням інноваційних технологій». http://star-nature.at.ua/

 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін працює над методичною проблемою в рамках загальноколеджної методичної проблеми (вдосконалення змісту і форм навчання задля формування професійних кометентностей студента, розвитку його творчих здібностей, соціальної адаптації):

-активне впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;

-вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача з студентами;

Кожен викладач працює над своїми методичними проблемами:

«Ефективне використання міжпредметної інтеграції при викладанні хімії». (Блага);

«Формування інформаційної культури на заняттях математики і інформатики шляхом впровадження активних методів роботи». (Веркалець);

 «Розвиток логічного мислення студентів, через впровадження проектних технологій при викладанні математики». (Гамкало);

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях  «Інформатики». (Драган)

«Диференціація навчального процесу, як засіб розвитку потенціальних можливостей  кожного студента». (Мельник);

«Формування в студентів ціннісного ставлення до здоров'я під час вивчення фізики». (Мартишин)

«Удосконалення форм, методів навчання з предмету «Біологія” з використанням інноваційних технологій». (Рутило)

         Враховуючи названі проблеми, циклова комісія викладачів природничо-математичного циклу працює над удосконаленням педагогічної майстерності викладачів, розвитку їх ініціативи і творчості та підвищенням результативності навчально-виховного процесу, удосконаленням системи оцінювання навчальних досягнень студентів.

    

Математика — дивовижна вчителька в мистецтві спрямовувати думки, наводити порядок там, де вони не впорядковані, викорчовувати безглуздя, фільтрувати брудне і наводити ясність.

                                              Ж. Фабр

 

                           Засідання методоб'єднання викладачів біології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області

       26 жовтня 2017 р.  на базі Рогатинського державного аграрного коледжу відбулося засідання методоб’єднання викладачів біології ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Івано-Франківської області. Відкрив засідання заступник директора з навчальної роботи Вільчик В.О., який привітав учасників і розповів про діяльність навчального закладу, а також з членами методоб’єднання зустрівся директор коледжу Тринів І.В.

     

        Згідно плану засідання голова ОМО Пріяткіна Н.В. викладач біології Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУ ФВ СУ підсумувала їхню роботу за 2016-2017 н.р. і затвердили план роботи на 2017-2018 н.р.

        Викладач біології РДАК Рутило О.І. спеціаліст вищої категорії  викладач методист показав майстер-клас «Цифрова педагогіка – щлях формування творчої особистості студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.  Олександр Іванович представив інформаційно-комунікаційні ресурси, створені ними самим, зокрема: електронний підручник з біології, власний веб-сайт і відео канал на Youtube, електронні тести, мультимедійні презентації і навчальні відеофільми.

     Славиться Рогатинщина історично та природно-рекреаційною спадщиною. До таких об’єктів відносять і Чортову гору, що є не тільки дивовижним творінням природи, але й місцем активного і культурного відпочинку. Тож студенти коледжу презентували дослідницько-пошуковий проект «Чортова гора – знане і незнане», керівником якого є Рутило О.І.  В процесі роботи вони збирали  інформацію про географічне розміщення, рельєф, флору і фауну, історію утворення природно-заповідного об’єкту; відшукували легенди про топоніміку назви «Чортова гора», інші історичні відомості на основі досліджень українських науковців та аналізували, систематизували  і упорядковували  зібрані матеріали; створили  публікацію та презентацію дослідницько-пошукової роботи. Студенти працювали за напрямами :

        1.Дослідження створення природно-заповідного об’єкту «Чортова гора»

        2.Пошук і дослідження культурно-історичної спадщини, пов’язаної з «Чортовою горою»

        3.Дослідження сучасного стану ботанічної пам’ятки природи та практичного значення її флори

        4.Рослини Чортової гори і фармакологія у ветеринарній медицині

      Робота над проектом допомогла систематизувати і вдосконалити знання, одержані раніше з географії, біології, екології, історії, фармакології, показати їх практичне використання, сформувати активну життєву позицію студентів, екологічну культуру і свідомість в процесі практичної діяльності,  розширити свій кругозір, змогли краще пізнати культурно-історичну спадщину і природне багатство свого рідного краю.

     Сподіваємося, що  цим проектом зацікавляться й інші люди, адже  Чортова гора зачаровує і притягує до своєї краси, незважаючи на певні екологічні проблеми.

    

      На засіданні викладачі обговорили питання проведення ІІ етапу олімпіади з біології серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у 2017-2018 н.р. Після дискусії були сформульовані пропозиції, які запропонують Департаменту освіти, науки і молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.

      Після підбиття підсумків учасники засідання ОМО ознайомилися з матеріально-технічною базою коледжу і визначними місцями Рогатина. Гості з області були вражені духовно-історичною спадщиною Рогатинщини.

    

 Новорічно-різдвяна святкова програма"Загадай бажання у зоряну ніч"

      Раз на тисячоліття Бог засвічує на землі, а згодом і на небі зірку в іпостасі безкорисливого доброчинця, терпеливого чоловіка, помічника в різних нещастях, який допомагає людям в горі, біді  та безнадійності, освітляє людські душі.

       Святий Миколай – покровитель, чудотворець. Приклад Милосердя, Доброти, Прощення, Любові до ближніх.

    Святий дотримується принципу – чинити добро таємно, не сподіваючись на людську вдячність. постать святого Миколая – це приклад високої моралі, втілення святої любові, працелюбства, шляхетної поведінки.

     Кожна дитина і людина чекає Святого Миколая, який сходить землю у ніч з 18 на 19 грудня, і приносить щедрі подарунки.

   18 грудня методичне об’єднання кураторів та класних керівників коледжу, зокрема викладач математики та інформатики З.Драган, С.Паламар і Ю.Котик організували  для студентів коледжу святкову новорічну-різдвяну програму «Загадай бажання у зоряну ніч»

    Особливу новорічну атмосферу створили учасники святкової програми: народний аматорський танцювальний колектив "Юність Опілля", народний аматорський хор "Опільські роси", веселі та старанні студенти навчального закладу.

   

   

  

  

 Педсемінар «Хмарні технології у вищій і професійній освіті»

      16 січня був проведений педагогічний семінар на тему «Хмарні технології у вищій і професійній освіті», який підготували викладачі природничо-математичних дисциплін З.Б.Драган і Р.В.Веркалець.

  

       Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

       Найголовнішою функцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують віддаленої обробки даних.

    Хмарні технології широко використовується у вищих і професійно-технічних навчальних закладах, для надання учням і студентам персонального доступу до мережевих ресурсів, розміщених на сайтах. Вони мають можливість редагувати свій розділ, не маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає можливість педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – розвиває самостійність і відповідальність учнів і студентів.

       Найпоширенішими прикладами використання хмарних технологій у освітньому процесі це : використання Office Web Apps-додатків; електронні журнали і щоденники; онлайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування; системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека; сховища файлів,спільний доступ; спільна робота; відеоконференції; електронна пошта навчального закладу.

  

   

      Тема педагогічного семінару виявилася доволі цікавою, інформативною і корисною для присутніх викладачів коледжу. Адже, кожен викладач працює з надзвичайно великим об’ємом інформації навчального процесу, а хмарні технології полегшують її обробку  та аналізу. 

Семінар-практикум « Дистанційна освіта та її практичне втілення»

   31 січня викладачі З.Б.Драган і Р.В.Веркалець з метою підвищення компетентності інформаційно-комунікативних технологій провели семінар-практикум на тему: «Дистанційна освіта та її практичне втілення».

  

         Р.В.Веркалець продемонстрував переваги електронної бібліотеки на сайті коледжу, а також розробив методичні рекомендації для викладачів щодо її реєстрації і наповнення навчальними матеріалами.

               З.Б.Драган поділилася досвідом використання хмарно орієнтовного навчального середовища.

      Однією із складових дистанційного навчання є електронні підручники та посібники. Викладачі В.М.Петращук, М.С.Гладун, С.І.Замковий, О.Т.Полиняк і О.І.Рутило розповіли про процес створення електронного підручника, з якими труднощами вони стикалися на різних етапах і які переваги використання його у навчальному процесі.  Кожен доповідач представив власну розробку електронного підручника, продемонстрував як ним користуватися.

  

   

  

        Навчання проходило у вигляді практичних занять, було насиченим і продуктивним. Викладачі мали змогу не тільки навчатися, а й обговорити можливості використання інформаційно-комунікативних технологій та їх ефективність. 

  

 Педагогічний семінар «Google-сервіси та електронні освітні ресурси у педагогічній діяльності»

      25 квітня в рамках тижня циклової комісії природничо-математичних дисциплін викладачі коледжу І.В. Пазюк і Р.В. Веркалець підготували практичний педагогічний семінар «Google-сервіси та електронні освітні ресурси у педагогічній діяльності».

  

    Викладачі ознайомили присутніх з інноваційними освітніми програми із застосуванням Google-сервісів, зокрема такими як: Learningapps, Plickers, Kahoot. Ці сучасні навчальні програми значно полегшують роботу викладача у проведенні навчальних занять, особливо економлять час для перевірки знань, а також є цікавими для студентів ( деякі із завдань у ігровій формі).

      Ігор Володимирович поділився з колегами набутими знаннями і розповів про призначення та ефективність цих програм у навчальному процесі.

     Маючи  планшет, смартфон чи ноутбук та доступ до інтернету, студент легко може використовувати дані сучасні програми і навчатися онлайн. Ці програми дозволяють швидко створювати он-лайн вправи, тести, вікторини, проводити опитування у класі, визначити рівень засвоєння навчального матеріал і виявити креативне мислення у студентів та учнів.

       Роман Васильович детальніше роз’яснив практичну сторону застосування освітніх Google програм-додатків і створення вправ, тестів, вікторин за допомогою них.

     Крім того, присутні викладачі мали  змогу особисто апробувати програми, визначити їх ефективність і легкість застосування. І як висновок, не завжди інформаційні технології шкідливі, вони ще й корисні. Головне, вміти правильно ними користуватися.

  Тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін

            З 23 по 27 квітня 2018р. в Рогатинському державному аграрному коледжі проходив тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін за девізом «Земля – це диво, життя – загадка».

               Заходи відбувалися згідно затвердженого плану.

         23 квітня відбулося відкриття тижня циклової комісії, представлення предметів біологія та хімія, студентська екологічна конференція  «Діяльність людини та її вплив на біосферу» (викладач Блага О.Ю.).

           24 квітня у рамках програми тижня викладачами О.І. Рутило та О.Ю. Благою була організована і проведена виховна година «Чорнобильська весна».

  

       Викладачі нагадали студентам І курсу про чорну дату в історії України, яка досі віддає важким відгомоном минулих десятиліть. Студенти також мали можливість переглянути документальний фільм «Загублений світ», в якому відтворили хід подій в рокову ніч з 25 на 26 квітня 1986 року і усвідомити, пережити глобальні наслідки цієї трагедії.

   

        В середу, 25 квітня, в кабінеті біології відбувся традиційний екологічний брейн-ринг. Він проведений з нагоди відзначення Міжнародного Дня Землі, Всеукраїнського Дня довкілля, Дня екологічних знань.

        Мета гри – розширити і поглибити знання студентів і учнів з  основ екології; показати негативну роль антропогенного фактору на екосистеми планети; сприяти формуванню активної життєвої позиції студентів, екологічної культури і свідомості.

       У брейн-рингу брали участь студенти і учні восьми груп першого курсу всіх відділень коледжу,  але перемогу виборола одна команда.

   

         Під час гри студенти відповідали на питання ведучого про проблеми екології в місті, області, країні і в світі в цілому, та про методи вирішення цих проблем. Всі команди добре підготувались і показали наскільки вони креативні та винахідливі. 

  

   Перше місце виборола команда ветеринарного відділення групи В-11 з капітаном Лазар Анною-Марією. Вітаємо команду з перемогою!

 

  

              Друге місце посіла команда механічного відділення групи М-11, третє місце розділили команди груп Тв-11 і В-12.

          Організатором брейн-рингу був голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін – Рутило Олександр Іванович, спільно зі студентською радою коледжу.

          Проведення подібних заходів є надзвичайно важливим, оскільки ми живемо в  умовах сучасної глобальної екологічної кризи, Студенти отримують додаткові  екологічні знання, формується екологічна культура і свідомість. Кожен тут знайде щось своє. Для учасника це шанс показати все, чого він так старанно навчився, а викладач бачить результат своєї праці, не витраченої на марно.

          26 квітня була проведена загальноколеджна хвилина мовчання з нагоди 32 річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

          Протягом тижня циклової комісії проведені предметні олімпіади з хімії, фізики і біології з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності. Завдання на олімпіаду були різнорівневими і складалися з трьох частин: завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих; на встановлення відповідності, де потрібно визначити три чи чотири логічні пари, на встановлення правильної послідовності та  вибору правильної комбінації відповідей; описові завдання і задачі.

  

        В предметних олімпіадах взяли студенти всіх навчальних груп першого курсу. Переможці представляють наш навчальний заклад на обласному рівні. З біології і фізики – Лазар Анна-Марія (група В-11), хімії – Кічула Марія (група Тв-21).

  

Заслужене ІІ місце у конкурсі «Студент року - 2018»

       10 травня 2018року на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» відбувся регіональний етап конкурсу «Студент року – 2018» серед студентів аграрних закладів вищої освіти Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської областей. Системну програму підтримки обдарованої й талановитої молоді, стимулювання розвитку її наукового і творчого потенціалу та визначення кращих студентів аграрних закладів вищої освіти ініційовано регіональною радою студентського самоврядування вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України  та ДУ «НМЦ «Агроосвіта».  

       Конкурс проводиться щорічно,  з метою підвищення освітнього, професійного, наукового рівня, розвитку творчої активності студентів, стимулювання активізації науково-дослідної, навчальної, культурно-масової, громадської роботи студентського самоврядування та  виховання гідних громадян України, патріотів коледжу.

      Особлива приємно, що студентка Рогатинського державного аграрного коледжу, технологічного відділення  Чубата Василина  посіла почесне ІІ місце.

  

     Талановита, відповідальна, працьовита, весела дівчина із села Кривня Рогатинського району продемонструвала високий рівень підготовки, особисті досягнення, великий та цікавий внутрішній світ,  захоплення та творчий підхід до життя у номінаціях:

- Відео-візитівка «Я лідер!», де студентка розкрила багатогранний особистісний світ, розповіла про здобуття фахової освіти у Рогатинському державному аграрному коледжі,  діяльність як Голови студентської ради навчального закладу, як учасника художньої діяльності.

 - Папка-портфоліо –  в якому представила індивідуальні досягнення, нагороди, грамоти, подяки за участі у конференціях, олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях; публікації; роботу в студентському самоврядуванні тощо.

 - Інтелектуальне змагання (50 питань із категорії загальних знань, які представлені на сайті ДУ «НМЦ «Агроосвіта».)

 - Світ моїх захоплень, в якому майстерно і захоплююче виконала сповідь  Мавки.  

          Підготувала студентку до участі у конкурсі викладач коледжу Зоряна Драган.

 

 2018-2019

Виховна година «Ми – за МИР»

Багато хто думає, що мир — це відсутність війни.

 Але мир є дещо більше. Мир це ще й добрі стосунки між людьми… Мир треба нести кожного дня, кожного дня треба налагоджувати контакти між людьми, шукати доброго спілкування

 Любомир Гузар

        21 вересня по всьому світу відзначається Міжнародний День миру. Цього дня всі країни зупиняють військові дії на 24 години. У рамках святкування проходять заходи, мета яких – привернення уваги до проблеми миру і ефективних способів його досягнення.

       Цього року тема Міжнародного Дня миру – «Право на мир: 70 років Загальної декларації прав людини».

      Сьогодні питання миру дуже актуальне для українців, адже 4 роки на Україні триває гібридна війна з РФ. Тому святкування Дня миру має особливе значення для кожного громадянина нашої держави.

     25 вересня педагогічний і студентський колективи Рогатинського державного аграрного коледжу також долучилися до відзначення цього свята. В рамках Міжнародного Дня миру,  викладач коледжу, голова методичного об’єднання кураторів і класних керівників навчальних груп З.Б. Драган, Ю.Р.Котик і О.М.Третяк підготували загальноколеджну виховну годину «Ми – за МИР».

  

                            

        Метою заходу було – донести важливість і цінність питання миру в теперішній час, сформувати в студентів та учнів розуміння єдності та цілісності України, виховувати почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, сприяти формуванню активної життєвої позиції, спонукати до активної участі в житті суспільства.

       Для студентів та учнів учасники виховної години підготували інформаційний матеріал про свято миру, вислови відомих людей, поезії, молитву та мультимедійні презентації, відеоматеріали. Студенти та викладачі коледжу висловили своє бачення, думку чому нам потрібен мир.

  

       Під час заходу студенти і викладачі вшанували пам'ять жертв війн і конфліктів, тих, хто віддав своє життя в ім’я світлого мирного майбутнього.

     Завершили свято висловлюванням сподівань та бажань, пов’язаних з мирним майбутнім України, з тим що нам докладати зусиль для того, щоб  цей мир був щодня, – в нашому житті, в наших сім’ях, в наших містах і країнах, в усьому світі.

Правдивий мир — це праця задля того, щоб кожен мав рішення проблем і задоволення потреб на своїй землі, батьківщині, у родині, суспільстві.

Папа Франциск

 

Засідання обласного методичного об'єднання викладачів інформатики і комп'ютерних технологій ЗВО І-ІІ р.а. Івано-Франківської області

 

 Ми птиці інформаційного простору.

 Іншого у нас немає.

 Ліна Костенко

         Наші  студенти з самого раннього віку розвиваються в умовах нового інформаційного середовища.

        Сучасні технології приходять у навчальні аудиторії разом із ними – у смартфонах, планшетах, електронних книгах, сучасних мобільних телефонах.

        Педагогічний колектив РДАКу розуміє, що використання інформаційних засобів навчання – це вимога часу, оскільки інформатизація освіти стоїть  в  основі інформатизації суспільства. Саме у навчальних закладах в процесі навчання формуються соціальні, психологічні, загальнокультурні і професійні основи для інформатизації суспільства.

     14 березня 2019 року на базі нашого навчального закладу відбувалося обласне методичне об’єднання  викладачів інформатики та комп’ютерних технологій ЗВО І-ІІ рівнів акредитації  Івано-Франківської області.

      Директор коледжу Тринів І.В. привітав учасників семінару, побажав їм плідної співпраці і наголосив на важливість використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та проведення таких заходів в рамках обміну освітянського досвіду.

  

           В рамках семінару обговорили питання:

      1. Майстер-клас „Сучасні інформаційні засоби навчання і їх використання в коледжі” (веб-сайти, електронні підручники, електронна бібліотека, відеолекції тощо).

 Веркалець Р.В., Драган З.Б., викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу

  2. Підсумки засідання Всеукраїнського методичного об’єднання „Інформатики і комп’ютерних технологій” ЗВО І-ІІ р.а. (25.10-26.10.2018р., Вінницький політехнічний коледж):

 -     Олімпіада з інженерної та комп’ютерної графіки серед студентів ЗВО І-ІІ р.а.

 -     Олімпіада з радіоелектроніки серед студентів ЗВО І-ІІ р.а.

 Доповідає: О. Григоришина, голова ОМО викладачів інформатики і комп’ютерних технологій

  3. Напрями роботи ОМО викладачів інформатики та комп’ютерних технологій як визначні чинники щодо реалізації завдань освітньої програми профільної школи та освітніх програм професійної освіти через формування компетентностей студента.

 Доповідає: О. Григоришина, голова ОМО викладачів інформатики і комп’ютерних технологій

 4. Особливості підготовки та проведення ІІ-го та ІІІ-го етапів ХІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики  та комп’ютерної техніки серед студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації України.

             Доповідає: О. Григоришина, голова ОМО викладачів інформатики і комп’ютерних технологій

  

      Викладачі інформатики та комп’ютерних технологій Драган З.Б. та Веркалець Р.В. поділилися досвідом впровадження сучасних інформаційних засобів навчання в коледжі та створення власних електронних навчальних ресурсів: сайтів викладачів, електронних підручників, тестових програм, відеолекцій.

  

   Голова  обласного методичного об’єднання викладачів інформатики і комп’ютерних технологій О. Григоришина та учасники семінару отримали позитивні враження, набули досвід роботи по створенню електронних підручників, відеолекцій, а також познайомилися із модульним обєктно-орієнтованим динамічним навчальним середовищем Moodle.

  

   

Відеолекторій «Сутінки цивілізації. Глобальні екологічні проблеми світу та України»

      Наша епоха увійде в історію цивілізації не лише, як ера великих досягнень людства, бурхливого розвиту науки, техніки й технологій, освоєння космосу, а й на жаль, як доба глобальної екологічної кризи.

    16 квітня 2019 року у коледжі проводився відеолекторій «Сутінки цивілізації», присвячений екологічній проблемі сучасного суспільства та України. Підготував відеолекторій голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач Рутило О.І. Мета заходу – ознайомити студентів та учнів із глобальними проблемами сучасності,  виховувати любов до природи та поширювати ідею збереження чистоти нашої планети.

  

           Заступник директора з виховної роботи Вергун Т.С. розповіла студентам та учням про причини виникнення екологічної кризи,  їх наслідки, окреслила шляхи подолання та запобігання екологічної катастрофи.

      Практичний психолог коледжу Добровлянська Н.В. навела приклади, країн, які активно боряться з проблемою екології, створюють заводи з переробки відходів, використовують нові природоохоронні технології у виробництві, маловідходні безвідходні виробничі процеси  та порекомендувала дотримуватися правил екологічної поведінки. 

     Учасники відеолекторію переглянули фільм «Сутінки цивілізації», в якому наочно продемонстровано  катастрофічні наслідки екології через кілька десятків років. Отже, доля нашої планети, наше майбутнє – залежить саме від нас.

       Нам усім слід пам’ятати слова давньоримського мислителя і філософа Люція Сенеки, сказані ще в І столітті нашої ери «Жити щасливо й жити в злагоді з природою – одне й те саме».

 

Перше тематичне заняття для студентів та учнів І курсу

       2 вересня 2019 року викладачі Рутило О.І., Блага О.Ю., Москва Л.Р., Чупак Л.Б. підготували перше тематичне заняття для першокурсників на тему «Екологія душі». На сьогодні, тема екології душі, людських цінностей, співіснування людини і природи дуже актуальна.

  

                                         

      Існує ціла наука про взаємовідносини людини і навколишнього середовища, яка називається екологія людини. Вона сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних та психічних можливостей людини.

     Адже в наш час молода людина бачить:  «дику» конкуренцію,  конфлікти, насилля, війну. Все це може привести людину до розгубленості , хаосу ідей і думок. Тому основним завданням педагогів й вихователів – навчити молоде покоління раціонально організовувати свій життєвий простір, виховувати у них любов до Батьківщини, її природи, бережливого ставлення до навколишнього середовища.

     Студенти 1 курсу коледжу ознайомилися з цікавими доктринами екології людини, умовами  досягнення гармонії з природою, корисними та необхідними цінностями, звичками для запобігання екологічної кризи у Всесвіті. Мали можливість переглянути відеофільми, переконатися у величі української природи та усвідомити загрозу вичерпання природних ресурсів, винищення флори і фауни світового фонду.

  

                                 

     Зберігайте екологію своєї душі, тоді світ навколо буде світлішим, чистішим та приємнішим для нас і майбутніх поколінь.

       Пам’ятайте слова римського мислителя Сенеки: «Жити щасливо і жити в злагоді з природою — одне й те ж саме».

  

Цифрові перетворення в освіті: особистий upgrade викладача

      10 січня 2020 року згідно плану роботи педагогічного колективу на січень було проведено педагогічний семінар на тему: «Цифрові перетворення в освіті: особистий upgrade викладача».

      Викладач коледжу Веркалець Р.В. підготував змістовну доповідь про сучасні тенденції в освіті, зокрема, використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі.

       Роман Васильович ознайомив присутніх із smart-освітою, технологією AR (доповнена реальність), онлайн-ресурсами навчання для викладачів та студентів, їх перевагами та застосуванням у освітньому процесі.

    

                                  

Педсемінар «Інновації в організації самостійної роботи здобувачів освіти. Використання можливостей окремих Google-сервісів»

       21 січня 2020 року викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін підготували педагогічний семінар на тему: «Інновації в організації самостійної роботи здобувачів освіти. Використання можливостей окремих Google-сервісів».

       Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Нова система освіти поступово переходить від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, формування у студентів навиків самостійної творчої роботи.

           Рутило О.І. поділився досвідом організації самостійної роботи безпосередньо з предмету біології, розповів колегам про форми та підходи до організації самостійної роботи, фактори впливу на ефективність її виконання студентами та сучасні технології навчання. Зокрема, звернув увагу на використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчально-виховного процесу.

        Сучасний навчальний процес вимагає формування у студентів критичного мислення, умінь оперативно і ефективно знаходити потрібну інформацію, працювати в проєктних командах, вирішувати  нестандартні завдання. Завдяки мережевим технологіям, педагог предметник може створити власне інформаційно-освітнє середовище.

         Веркалець Р.В. ознайомив із можливостями та перевагами використання Google-сервісів та хмарних додатків Google Apps. На сьогодні, продукти Google для навчального закладу є тією технологічною базою, що допомагає підняти ефективність спільної роботи викладачів та учнів на новий рівень. Викладач наочно продемонстрував легкість застосування Google Apps Education Edition, а саме: Google Disk, Google Documents, Google Forms, Google Photo, Google Maps та ін.

   

  

Майстер-клас «Інтерактивна дошка як засіб підвищення пізнавальної активності й ефективності на заняттях»

         В умовах сьогодення комп’ютер є ефективним інструментом обробки й аналізу інформації. У поєднанні із сучасними технологіями він перетворився на повноцінного співрозмовника, дозволив фахівцям, не виходячи з навчальної аудиторії, офісу, бути присутнім на лекціях видатних учених, брати участь у конференціях, діалогах, міжнародних проектах тощо. Однією із потужних технічних, мультимедійних засобів на сьогодні є інтерактивна дошка (інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board).

    24 лютого 2020 року викладач інформатики Веркалець Р.В. підготував цікавий майстер-клас на тему: «Інтерактивна дошка як засіб підвищення пізнавальної активності й ефективності на заняттях».

  

           Інтерактивні дошки на заняттях використовуються як набір електронних інтерактивних інструментів – сучасних, потужних, які значно прискорюють доступ до необхідної інформації, що полегшують її сприйняття і неабиякою мірою сприяють формуванню творчої атмосфери спілкування у навчальному середовищі.

       Роман Васильович ознайомив присутніх із програмним забезпеченням інтерактивної дошки, її інструкцією та цікавими додатками в режимі онлайн та оффлайн; продемонстрував практичне використання Smart board на уроках математики, зокрема створення графічних зображень, тестових форм і т.д.

  

   Програмне забезпечення для інтерактивних дошок дозволяє чітко структурувати заняття. Можливість зберігати уроки, доповнювати їх записами – поліпшує спосіб подання матеріалу, дає можливість подальшого вдосконалення розробленого раніше уроку, надихає вчителя на постійне, творче вдосконалення свого педагогічного розвитку.

     Інтерактивна дошка – це незамінний інструмент для організації самостійних і колективних форм роботи, дискусій, у яких розвивається вміння студентів/ учнів аргументувати і пояснювати свою точку зору.

  

Засідання обласного методичного об’єднання викладачів біології

8 грудня 2020 року відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів біології вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в режимі онлайн з використанням платформи ZOOM на базі ВСП Коломийський економіко-правовий фаховий коледж Київського національного торгово-економічного університету.

Модератором засідання була Пріяткіна Н.В. – голова ОМО. Голова обласного методичного об’єднання викладачів біології прозвітувала про його роботу за 2019-2020 н.р.

Рогатинський державний аграрний коледж  представляв викладач нашого коледжу – Рутило О.І., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, який також був одним із спікерів.

  

Робоче засідання методичного об’єднання було присвячено «Застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях біології при дистанційному або змішаному навчанні»

 Сьогодні нікого не здивуєш відеоконференцією та проведенням занять з використанням різних платформ та ресурсів. Але сьогодні відбулась особлива зустріч – зібрались викладачі-біологи практично усіх коледжів Івано-Франківської області, щоб поділитися досвідом роботи при дистанційній та змішаній формах навчання.

  

Зокрема, Олександр Іванович розповів про переваги та недоліки дистанційного навчання, особливості модульного об'єктно орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle, яке є на сьогодні найбільш оптимальним засобом інформаційно-комунікаційних технологій для використання у процесі навчання та його впровадження в РДАК, а також поділився досвідом роботи з платформою.

 

 

Засідання обласного методичного об’єднання викладачів фізики

 23 грудня 2020 року відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів фізики вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в режимі онлайн з використанням платформи Google Meet.

 1.Про підсумки роботи методичного об’єднання викладачів фізики за 2019-2020 н.р.

2. Обговорення та затвердження плану роботи обласного методичного об’єднання викладачів фізики на 2020-2021 н.р.

3. Майстер клас «Творчо-пошукова робота з фізики».

4. Доповідь «Проектування, організація та проведення навчальних занять з фізики за допомогою нових педагогічних та інформаційних технологій в умовах дистанційного навчання».

 5. Обговорення доповіді.

 6. Вдосконалення банку даних (задачі по розділах фізики) для підготовки до обласної олімпіади з фізики серед вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації на 2020-2021 навчальний рік

 7. Огляд методичної літератури та сучасних електронних навчальних видань.

 Модератор засідання - Угорчук Володимир Васильович - голова ОМО, викладач ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».

 Спікери засідання: Угорчук В.В., Левкун М.П. - викладач ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ», викладачі ОМО.

 Від Рогатинського державного аграрного коледжу участь приймала викладач фізики Мартишин Н.Я.

    

                             

 

Активізація пізнавальної діяльності студентів

16 березня 2021 року циклова комісія природничих дисциплін провела в режимі онлайн провела навчально-практичний семінар «Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами поєднання традиційних методів навчання з інформаційними технологіями з метою поглиблення міжпредметних зв’язків та професійно-орієнтованими дисциплінами».

Детально розкрив тему семінару викладач фізики і астрономії Мельник В.В., зокрема звернув увагу на інноваційні методи і форми навчання в період карантину.  

Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів завжди була й залишається актуальною. Активізація навчально-пізнавальної діяльності полягає у цілеспрямованій діяльності викладача з метою розробки і застосування такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання, які сприяють підвищенню пізнавального інтересу, активності, творчості, самостійності в одержанні знань, формуванні вмінь та навичок, використання їх на практиці.

  

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності перетворюють навчання у творчо-пошукову діяльність, яка позитивно впливає на його ефективність, спонукає до пошуку різноманітних прийомів засвоєння знань. Необхідність активізації пізнавальної діяльності студентів зумовлена тим, що за допомогою сучасних засобів, прийомів, методів ефективно вирішуються дидактичні завдання, які важко вирішити за умов традиційного навчання.

 Члени комісії поділилися особистим досвідом використання різноманітних методів активізації пізнавальної діяльності студентів, їх ефективність.

  

Голова циклової комісії Рутило О.І. та завідувач навчально-методичним кабінетом Замкова Г.П. надали учасникам семінару методичні рекомендації щодо впровадження методів і форм навчання, особливо в період дистанційного навчання.