ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Знання – це систематичне розширення області людської необізнаності»

          Циклова комісія природничо-математичних дисциплін – центр методичної роботи, вивчення та навчальних дисциплін.

Участь у методичній роботі є втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних невід’ємною складовою професійної діяльності педагога. Методична робота як багаторічний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню науково-теоретичного і культурного рівнів, удосконаленню психолого-педагогічної й професійної підготовки.

 Науково-методична робота в цикловій комісії здійснюється

 за такими напрямами:

1. Поглиблення педагогічних знань.

2. Вивчення принципів розвитку сучасної національної школи.

3. Практичне освоєння методикивикладання дисциплін.

4. Систематичне інформування про нові методичні розробки.

5. Оволодіння науково-дослідними навичками.

  Робота циклової комісії направлена на вирішення головного завдання – підвищення якості знань випускників, підготовки різносторонньо розвинених, конкурентоздатних фахівців і сприяє організації викладачів на вдосконалення змісту навчання, методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи,  вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі, активізації самостійної роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня. 

Члени комісії 

Бартків Марія Василівна – викладач математики та інформатики, спеціаліст ІІ категорії;

Закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (2010 р.); педагогічний стаж – 8 років;

Працює над проблемою «Формування позитивної мотивації на заняттях математики засобами інноваційних форм і методів навчання»

 Блага Оксана Юріївна – викладач біології та хімії, спеціаліст вищої категорії, магістр педагогічної освіти;

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка (1995 р.); педагогічний стаж – 23 роки;

Працює над проблемою «Ефективне використання нових педагогічних технологій з метою вироблення в студентів умінь практичного та творчого застосування набутих знань».

 Веркалець Роман Васильвич – викладач математики  та інформатики, спеціаліст ІІ категорії;

Закінчив Львівський Національний університет «Львівська політехніка»  (2009р.); педагогічний стаж – 7 років;

Працює над проблемою «Формування інформаційної культури на заняттях математики шляхом впровадження активних методів роботи». 

Гамкало Раїса Василівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут (1974 р.); педагогічний стаж – 27 років;

Працює над проблемою «Розвиток логічного мислення студентів, через впровадження інноваційних технологій при викладанні математики».


Драган Зоряна Богданівна
– викладач математики  та інформатики, спеціаліст вищої категорії; викладач-методист.

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка (1996 р.); педагогічний стаж – 19 років;

Працює над проблемою «Впровадження інноваційних технологій на заняттях з дисциплін “Математика” та «Інформатика».  http://draganzb.ucoz.ua/

 

Мартишин Надія Ярославівна – викладач фізики, спеціаліст вищої категорії;

Закінчила Львівський Державний університет «Львівська політехніка»  (1995 р.); педагогічний стаж – 23 роки;

Працює над проблемою «Формування в студентів ціннісного ставлення до здоров'я під час вивченняфізики».

 

Мельник Віталій Васильович – викладач фізики, спеціаліст І категорії;

Закінчив Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (2004 р.); педагогічний стаж – 10 років;

Працює над проблемою «Диференціація навчального процесу, як засіб розвитку потенціальних можливостей  кожного студента». 

 

Рутило Олександр Іванович – викладач географії та біології, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії;викладач-методист.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут (1993р.); педагогічний стаж – 25 років;

Працює над проблемою «Удосконалення форм, методів навчання з предмету “Загальна біологія” з використанням інноваційних технологій». http://star-nature.at.ua/

 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін працює над методичною проблемою в рамках загальноколеджної методичної проблеми (вдосконалення змісту і форм навчання задля формування професійних кометентностей студента, розвитку його творчих здібностей, соціальної адаптації):

-активне впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;

-вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача з студентами;

Кожен викладач працює над своїми методичними проблемами:

«Ефективне використання міжпреднетної інтеграції при викладанні хімії». (Блага);

«Формування інформаційної культури на заняттях математики і інформатики шляхом впровадження активних методів роботи». (Веркалець);

 «Розвиток логічного мислення студентів, через впровадження проектних технологій при викладанні математики». (Гамкало);

Впровадження інформаційно-комунікайійних технологій на заняттях  «Інформатики». (Драган)

«Диференціація навчального процесу, як засіб розвитку потенціальних можливостей  кожного студента». (Мельник);

«Формування в студентів ціннісного ставлення до здоров'я під час вивчення фізики». (Мартишин)

«Удосконалення форм, методів навчання з предмету «Біологія” з використанням інноваційних технологій». (Рутило)

         Враховуючи названі проблеми, циклова комісія викладачів природничо-математичного циклу працює над удосконаленням педагогічної майстерності викладачів, розвитку їх ініціативи і творчості та підвищенням результативності навчально-виховного процесу, удосконаленням системи оцінювання навчальних досягнень студентів.

Обласна олімпіада з біології серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації Івано-Франківської області

     18 травня 2017 року на базі Івано-Франківського базового медичного коледжу відбулася обласна олімпіада з біології, в якій взяли участь 27 студентів перших та других курсів ВНЗ I-II рівнів акредитації Івано-Франківської області. Кожен навчальний заклад представляв один студент.  Викладачі і студенти у вишиванках!!! Це так красиво і зворушливо!

     Рівень знань студентів оцінювали за тестовим контролем та блоковими завданнями: дві задачі з різних розділів біології і два питання на розуміння явищ у природі, взаємозв’язків живих організмів; на вміння аналізувати певні процеси, які відбуваються на різних рівнях організації живого.

      Перемогу здобула студентка Івано-Франківського базового медичного коледжу Боднар Інна. Почесне IІ місце в обласній олімпіаді зайняла студентка технологічного відділення нашого коледжу Чубата Василина.

      Адміністрація коледжу вітає призера обласної олімпіади та бажає успіхів! 

 

Математика – наука молодих. Інакше і не може бути. Заняття математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість молодості.

                                                                                                                 Н.Вінер

     На базі нашого коледжу проведено засідання обласного методичного об’єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області. Засідання з привітальним словом  відкрив директор коледжу, заслужений працівник сільського господарства, кандидат сільськогосподарських наук депутат Івано-Франківської обласної ради І.В.Тринів. Керівник закладу зупинився на планах і проблемах коледжу, досягненнях і завданнях колективу. На завершення  Ігор Васильович побажав  гостям плідної роботи.

     

Подальша робота відбулася згідно плану роботи і програми засідання. Голова обласного методичного об’єднання, викладач математики Надвірнянського коледжу НТУ Дудишин Л.В. разом з представниками коледжів і технікумів області проаналізували свою роботу за минулий 2015-2016 н.р. і обговорили та затвердили план роботи обласного методичного об’єднання викладачів математики на 2016-2017н.р.

    Продовженням роботи засідання став круглий стіл „Сучасне заняття математики. Проблеми. Пошуки. Знахідки”. Модераторами засідання стали викладачі нашого коледжу Гамкало Р.В., Драган З.Б., Веркалець Р.В.

    Ключовими проблемами круглого столу були:

 1. Сучасне заняття – дзеркало технології.
 2. Проблеми сучасного заняття.
 3. Організація продуктивної праці на занятті – шлях до підвищення його якості та ефективності.

    Учасники круглого столу найперше визначили проблеми сучасного заняття, а це зокрема:

 • неякісна підготовка;
 • погані розрахунки;
 • непродумані імпровізації;
 • порушення педагогічних закономірностей;
 • зниження інтересу до знань;
 • невміння навчатися і долати труднощі;
 • обсяг і складність матеріалу.

      Обговоривши проблеми у викладанні предмету математики викладачі зупинилися на знахідках,  а вони в них на даний період досягаються завдяки:

 •  особистісно орієнтованих технології;
 • організації групової навчальної діяльності;
 • розвивального навчання;
 • інноваційним технологіям;
 • інформаційно-комунікаційним технологіям;
 • проектним технологіям

    Викладачі коледжу Гамкало Р.В., Драган З.Б., Веркалець Р.В. поділилися досвідом впровадження різних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, зокрема: створенням власних веб-сайтів, роботи електронної бібліотеки коледжу, створенням електронних підручників тощо. Викладачі – учасники семінару також поділилися досвідом роботи.

    Підбиваючи підсумок засідання круглого столу, його учасники взяли собі на озброєння слова В.О.Сухомлинського„Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших…”

     Як доказ впровадження особистісно орієнтованих технологй викладачі і студенти коледжу презентували проекти „Математика в моїй професії”.

      Проект „Математика у сузірї професій” представляв  власні дослідження студентів про необхідність знань з математики у їх професійному рості та різноманітних життєвих ситуаціях. Через підбірку задач показано застосування математичних понять  та методів у професійній діяльності для студентів спеціальностей: „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, „Зберігання, консервування та переробки м’яса”,  „Кухар”. Керівником проекту є викладач математики Драган З.Б.   

        

      Рано чи пізно кожна правильна математична ідея знайде своє застосування в тій чи іншій справі – такий висновок студентів.

      Майбутні ветеринари під керівництвом викладача Веркальця Р.В. презентували дослідницький проект „Формула здоров’я людства”.

      Ключовим  питанням  проекту є:

Чи передбачає шлях математичного моделювання процес визволення людства від багатьох хвороб?

      Завдання проекту було:

 • показати, що в природі тварин пов’язано з математикою;
 • доказати, як використані математичні поняття (одиниці часу, шкали, графіки) допомагають у встановленні діагнозу та обрання правильного лікування;
 • дослідити, як за допомогою терапевтичного лікування можливо прискорити процес одужання хворого за головним принципом Гіппократа „не нашкодь”, а Евкліда „будь точним в обчисленнях”.

     Як висновок студенти ветеринарного відділення доводили, щоніякої достовірності немає в науках там, де не можна прикласти жодної з математичних наук, і в тому, що „немає зв'язку з математикою”, за словами  Леонардо да Вінчі.

     Майбутні техніки-механіки під керівництвом викладача Гамкало Р.В. презентували проекти :„Математика в сільському господарстві”, „Базис успішного агроінженера ”.

Перший проект передбачав:

 • розширити знання студентів про використання математичних понять у сільському господарстві;
 • закріпити знання студентів про периметр та площу і їх  використання   у буденному житті людини;
 • розвинути навички дослідницької діяльності, спостережливості, аналітичного мислення, вміння робити висновки.

     Із даного дослідження студенти зробили такий висновок: математика допомагає володіти і управляти сучасними технологіями в сільському господарстві. 

    Наступний проект був представлений у формі навчального відеофільму, змодельованого на основі інтерпретації казки „Колобок”. Студенти досліджували:

 • Які практичні справи стародавніх людей привели до виникнення математики?
 • Роль математики у формуванні основних професійних компетенцій агроінженера:

                          -  знанні економічних законів, ринкових відносин;

                          -   здатності до ділових комунікацій;

                          -   здатності використовувати знання в галузі математики для обробки отриманої інформації, проведення 

                               розрахунків в професійній діяльності.

     Висновок Колобка був такий: що математика не керує світом, а вчить, як ним керувати, що математика допомагає стати добрим  агроінженером, допомагає володіти й управляти сучасною технікою і технологіями в сільському господарстві.

       Відбулося обговорення спільної роботи викладачів та студентів, і прийшли до висновку, що метод проектів допомагає студентам набувати ключових компетентностей, без яких їм не обійтись в житті, незалежно від обраної у майбутньому професії.

Таким чином, проектування може стати засобом соціального й інтелектуально-творчого саморозвитку всіх суб’єктів освіти (студентів), а в більш вузькому розумінні – засобом розвитку проектних здібностей. Тому що за словами Дж. Пітта видно, що „Метод проектів –  це не алгоритм, що складається із чітких етапів, а модель творчого мислення й прийняття рішень”.

      На закінчення роботи обласного методоб’єднання викладачів математики  ВНЗ І-ІІр.а. підбито підсумки роботи, обговорено план проведення обласної олімпіади з математики, присутні ознайомилися з методичними напрацюваннями викладачів математики нашого коледжу.

 

Математика — дивовижна вчителька в мистецтві спрямовувати думки, наводити порядок там, де вони не впорядковані, викорчовувати безглуздя, фільтрувати брудне і наводити ясність.

                                                                Ж. Фабр

 

Засідання обласного  методичного обєднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

                                                                                                                                                                                                 Хімія – дивна наука.            

З нею людство ніколи не згине,

Якщо вивчить закони її.

І тому кожен має пізнати

Всі хімічні закони життя.

Вчити хімію треба завзято

І в майбутнє нести ці знання!

 

Відбулося чергове засідання обласного методоб’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області.

Спочатку гостей привітав директор коледжу, заслужений працівник сільського господарства, кандидат сільськогосподарських наук І.В.Тринів.

 

Педпрацівники навчальних закладів області ознайомилися з матеріально-технічною базою коледжу.

На засіданні методоб’єднання, яке очолює викладач хімії Калуського хіміко-технологічного коледжу Мацибурка Т.Г. ,розглянули  актуальні питання сучасної освіти, шляхи впровадження інноваційних технологій навчання. 

Згідно плану засідання, було проведено показове заняття з предмета ”Хімія” викладачем коледжу, спеціалістом „вищої категорії” Благою О.Ю.

 

Тема заняття:Хімія та їжа. Харчові добавки. Е числа. Метою заняття було: формувати поняття про харчові добавки, їх значення, їхню необхідність і небезпеку для здоров’я, узагальнити знання про жири, білки та вуглеводи як класи органічних речовин, їх склад, будову, функції; визначити значення хімії в сучасній харчовій промисловості; розвивати критичне мислення студентів, вміння аналізувати; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, формувати навички здорового способу життя.

Тип заняття: комбіноване (урок-конференція).

Викладач використала міжпредметні зв'язки:біологію, інформаційні технології, технологія м'яса і м'ясопродуктів, сучасне виробництво ковбасних виробів та ін.

Студенти виконали випереджувальне завдання і виступили в ролі експертів м’ясокомбінату, хлібокомбінату, молокозаводу, рибного та консервного заводу, кондитерської фабрики, безалкогольних напоїв, технолога харчового виробництва,лікаря-ендокринолога. В ході представлення матеріалів, переглянули навчальні відеофільми, мультимедійні презентації.

Закріплюючи знання вивченої теми , студенти провели лабораторні дослідження продуктів, які споживають на вміст харчових  добавок, зокрема :йогурта, ковбаси, фруктового соку.


В кінці заняття викладач Оксана Юріївна підбила підсумки, виставила оцінки студентам і задала домашнє завдання.

Продовжуючи засідання, викладачі навчальних закладів області . Провели круглий стіл, на якому обговорили показове заняття,питання проведення обласної олімпіади з хімії інші поточні питання навчально-виховного процесу.

 

                           Засідання методоб'єднання викладачів біології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області

       26 жовтня 2017р.  на базі Рогатинського державного аграрного коледжу відбулося засідання методоб’єднання викладачів біології ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Івано-Франківської області. Відкрив засідання заступник директора з навчальної роботи Вільчик В.О., який привітав учасників і розповів про діяльність навчального закладу, а також з членами методоб’єднання зустрівся директор коледжу Тринів І.В.

     

        Згідно плану засідання голова ОМО Пріяткіна Н.В. викладач біології Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУ ФВ СУ підсумувала їхню роботу за 2016-2017 н.р. і затвердили план роботи на 2017-2018 н.р.

        Викладач біології РДАК Рутило О.І. спеціаліст вищої категорії  викладач методист показав майстер-клас «Цифрова педагогіка – щлях формування творчої особистості студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.  Олександр Іванович представив інформаційно-комунікаційні ресурси, створені ними самим, зокрема: електронний підручник з біології, власний веб-сайт і відео канал на Youtube, електронні тести, мультимедійні презентації і навчальні відеофільми.

     Славиться Рогатинщина історично та природно-рекреаційною спадщиною. До таких об’єктів відносять і Чортову гору, що є не тільки дивовижним творінням природи, але й місцем активного і культурного відпочинку. Тож студенти коледжу презентували дослідницько-пошуковий проект «Чортова гора – знане і незнане», керівником якого є Рутило О.І.  В процесі роботи вонизбирали  інформацію про географічне розміщення, рельєф, флору і фауну, історію утворення природно-заповідного об’єкту; відшукували легенди про топоніміку назви «Чортова гора», інші історичні відомості на основі досліджень українських науковців та аналізували, систематизували  і упорядковували  зібрані матеріали; створили  публікацію та презентацію дослідницько-пошукової роботи. Студенти працювали за напрямами :

        1.Дослідження створення природно-заповідного об’єкту «Чортова гора»

        2.Пошук і дослідження культурно-історичної спадщини, пов’язаної з «Чортовою горою»

        3.Дослідження сучасного стану ботанічної пам’ятки природи та практичного значення її флори

        4.Рослини Чортової гори і фармакологія у ветеринарній медицині

      Робота над проектом допомогла систематизувати і вдосконалити знання, одержані раніше з географії, біології, екології, історії, фармакології, показати їх практичне використання, сформувати активну життєву позицію студентів, екологічну культуру і свідомість в процесі практичної діяльності,  розширити свій кругозір, змогли краще пізнати культурно-історичну спадщину і природне багатство свого рідного краю.

     Сподіваємося, що  цим проектом зацікавляться й інші люди, адже  Чортова гора зачаровує і притягує до своєї краси, незважаючи на певні екологічні проблеми.

    

      На засіданні викладачі обговорили питання проведення ІІ етапу олімпіади з біології серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у 2017-2018 н.р. Після дискусії були сформульовані пропозиції, які запропонують Департаменту освіти, науки і молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.

      Після підбиття підсумків учасники засідання ОМО ознайомилися з матеріально-технічною базою коледжу і визначними місцями Рогатина. Гості з області були вражені духовно-історичною спадщиною Рогатинщини.

    

 Новорічно-різдвяна святкова програма"Загадай бажання у зоряну ніч"

      Раз на тисячоліття Бог засвічує на землі, а згодом і на небі зірку в іпостасі безкорисливого доброчинця, терпеливого чоловіка, помічника в різних нещастях, який допомагає людям в горі, біді  та безнадійності, освітляє людські душі.

       Святий Миколай – покровитель, чудотворець. Приклад Милосердя, Доброти, Прощення, Любові до ближніх.

    Святий дотримується принципу – чинити добро таємно, не сподіваючись на людську вдячність. постать святого Миколая – це приклад високої моралі, втілення святої любові, працелюбства, шляхетної поведінки.

     Кожна дитина і людина чекає Святого Миколая, який сходить землю у ніч з 18 на 19 грудня, і приносить щедрі подарунки.

   18 грудня методичне об’єднання кураторів та класних керівників коледжу, зокрема викладач математики та інформатики З.Драган, С.Паламар і Ю.Котик організували  для студентів коледжу святкову новорічну-різдвяну програму «Загадай бажання у зоряну ніч»

    Особливу новорічну атмосферу створили учасники святкової програми: народний аматорський танцювальний колектив "Юність Опілля", народний аматорський хор "Опільські роси", веселі та старанні студенти навчального закладу.

   

   

  

  

 Педсемінар «Хмарні технології у вищій і професійній освіті»

      16 січня був проведений педагогічний семінар на тему «Хмарні технології у вищій і професійній освіті», який підготували викладачі природничо-математичних дисциплін З.Б.Драган і Р.В.Веркалець.

  

       Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

       Найголовнішою функцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують віддаленої обробки даних.

    Хмарні технології широко використовується у вищих і професійно-технічних навчальних закладах, для надання учням і студентам персонального доступу до мережевих ресурсів, розміщених на сайтах. Вони мають можливість редагувати свій розділ, не маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає можливість педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – розвиває самостійність і відповідальність учнів і студентів.

       Найпоширенішими прикладами використання хмарних технологій у освітньому процесі це : використання Office Web Apps-додатків; електронні журнали і щоденники; онлайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування; системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека; сховища файлів,спільний доступ; спільна робота; відеоконференції; електронна пошта навчального закладу.

  

   

      Тема педагогічного семінару виявилася доволі цікавою, інформативною і корисною для присутніх викладачів коледжу. Адже, кожен викладач працює з надзвичайно великим об’ємом інформації навчального процесу, а хмарні технології полегшують її обробку  та аналізу. 

Семінар-практикум « Дистанційна освіта та її практичне втілення»

   31 січня викладачі З.Б.Драган і Р.В.Веркалець з метою підвищення компетентності інформаційно-комунікативних технологій провели семінар-практикум на тему: «Дистанційна освіта та її практичне втілення».

  

         Р.В.Веркалець продемонстрував переваги електронної бібліотеки на сайті коледжу, а також розробив методичні рекомендації для викладачів щодо її реєстрації і наповнення навчальними матеріалами.

               З.Б.Драган поділилася досвідом використання хмарно орієнтовного навчального середовища.

      Однією із складових дистанційного навчання є електронні підручники та посібники. Викладачі В.М.Петращук, М.С.Гладун, С.І.Замковий, О.Т.Полиняк і О.І.Рутило розповіли про процес створення електронного підручника, з якими труднощами вони стикалися на різних етапах і які переваги використання його у навчальному процесі.  Кожен доповідач представив власну розробку електронного підручника, продемонстрував як ним користуватися.

  

   

  

        Навчання проходило у вигляді практичних занять, було насиченим і продуктивним. Викладачі мали змогу не тільки навчатися, а й обговорити можливості використання інформаційно-комунікативних технологій та їх ефективність.