Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини

 

Медицина оберігає людину,

ветеринарна медицина — людство.

                                                                    С. Євсеєнко   

  Циклова комісія забезпечує виконання навчальних планів і програм дисциплін, розглядає та обговорює плани роботи циклової комісії, індивідуальні робочі плани викладачів, плани робіт навчальних кабінетів і лабораторій, предметних гуртків; розробляє й обговорює:

комплекси навчально — методичного забезпечення дисциплін; -впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

методики викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових робіт;

впроваджує в дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам — початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;

методики, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

обговорює підготовлені підручники, навчальні посібники, навчально — методичну літературу, навчальні програми дисциплін, методичні розробки, екзаменаційну документацію та документацію для контролю знань студентів.

Основні  завдання, над якими працює комісія дисциплін ветеринарної медицини:

Впроваджувати у навчально — виховний процес сучасні технології, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.

Втілювати в життя принцип “зв’язку теорії з практикою” через  удосконалення методики проведення занять на виробництві.

Формування особистісних компетенцій майбутнього спеціаліста ветеринарної медицини.

Циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини.  

Шквирков Ярослав Ярославович — голова циклової комісії,

                  спеціаліст вищої категорії, викладач “Хірургії 

                  ветеринарної медицини” і “Патологічної фізіології

                  та патологічної анатомії сільськогосподарських

                  тварин”.

Вільчик Володимир Омелянович — заступник директора з

                  навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії,

                  викладач — методист, викладач дисципліни 

                 “Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння

                 сільськогосподарських тварин”.

Мельниченко Петро Степанович — заступник директора з

                  навчально — виробничої роботи, спеціаліст вищої

                  категорії, викладач — методист, викладач дисциплін

                  “Внутрішні незаразні хвороби” та “Організація

                  ветеринарної справи”.

Благий Роман Степанович — завідувач відділенням

                  ветеринарної медицини, спеціаліст вищої категорії,

                  викладач дисциплін “Фармакологія” і “Паразитологія

                  та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин”.

Скрипник Роман Дмитрович—спеціаліст І-категорії , викла-

                  дач дисципліни “ Внутрішні незаразні хвороби”.

Паньків Михайло Михайлович — спеціаліст І-категорії ,

                  викладач дисципліни “Ветеринарно — санітарна

                  експертиза з основами технології переробки

                  продуктів тваринництва”.

Антоняк Богдан Васильович — спеціаліст І-категорії, викла-

                  дач “Анатомії і фізіології сільськогосподарських  

                  тварин”.

Макогін Володимир Михайлович — спеціаліст І-категорії,

                  викладач “Паразитології та інвазійних хвороб

                  сільськогосподарських тварин”.

Гадуп’як Оксана Володимирівна — спеціаліст, викладач

                “Епізоотології з мікробіологією” та “Акушерства,

                  гінекології і штучного осіменіння сільськогосподар-

                  ських тварин”.

 Павлів Леся Петрівна — спеціаліст ІІ-категорії, викладач

                   латинської мови і “Патфізіології с/г тварин”.

Методичні матеріали розроблені викладачами комісії і представлені на виставку передового педагогічного досвіду НМЦ аграрної освіти:

“Лікарські рослини у ветеринарній медицині”.

                                                                                      Мельниченко П.С.

                                                                                      Благий Р.С.

 

“Впровадження інноваційних форм і методів у роботу методичного об’єднання кураторів груп”.                                  

                                                                                      Благий Р.С.

 “Щоденник — звіт з проходження виробничої технологічної практики”.

                                                                                      Вільчик В.О.

                                                                                      Мельниченко П.С.

“Економіка сільського господарства”.

Навчальна практика

                                                                                      Вільчик В.О.

                                                                                      Мельниченко П.С.

“Школа молодого викладача”.

                                                                                      Благий Р.С.

“Ветеринарна рецептура”.

Навчальний посібник

                                                                                      Благий Р.С.

 

“Фізіологія запліднення та вагітність”

Відеоролик

                                                                                     Вільчик В.О.

                                                                                     Гадуп’як О.В.

Виготовлено навчальний відеофільм

“Кастрація свинки по білій лінії в домашніх умовах”

                                                                                     Шквирков Я.Я.

Патологоанатомічні альбоми з дисциплін:

“Пат.фізіологія і пат.анатомія с/г тварин”,

“Ветеринарно — санітарна експертиза”,

“Паразитологія та інвазійні хвороби с/г тварин”.

                                                                                   Шквирков Я.Я.

                                                                                   Паньків М.М.

                                                                                   Макогін В.М.

Навчальний відеофільм

“Морфологічне дослідження крові с/г тварин”.

                                                                                  Антоняк Б.В.

 Оформлена науково — дослідницька робота

“Морфологічне дослідження  крові тварин у господарстві ім. Грушевського”,

яка була зачитана на міжнародній конференції у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького

                                                                                 Антоняк Б.В.

Дослідницька робота

“Лабораторне дослідження сечі ВРХ підозрілих і хворих на кетоз”.

                                                                                 Скрипник Р.Д.

                                                                                 Антоняк Б.В.

Альбоми: “Історія лабораторії паразитології”.

                  “Розвиток збудників інвазійних хвороб”

                                                                                 Макогін В.М.  

  

 

 

Так КСП ім. Грушевського вже багато років поспіль залучають наших студентів для проведення діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів і тепер люб’язно погодилися створити навчальну лабораторію.

         На цьому тижні зна протязі 8-9 лютого 2018 року студенти під керівництвом викладачів Гадуп’як О.В., Шквиркова Я.Я. надали допомогу господарству у взятті проб крові від тварин для дослідження на бруцельоз та лейкоз. На часі туберкулінізація та щеплення ВРХ проти лептоспірозу.

  

   

 Студентська конференція «Фаховість у світлі сучасних реалій»

    18 лютого, у коледжі розпочався Тиждень циклової комісії ветеринарної медицини на ветеринарному відділенні.

    Студентська конференція «Фаховість у світлі сучасних реалій»  стала відкриттям Тижня циклової комісії дисциплін ветеринарної медицини. Відкрив конференцію голова циклової комісії, викладач спецдисциплін Я.Я.Шквирков , який ознайомив присутніх із заходами, які будуть відбуватися на протязі тижня.

     З вступним словом виступив заступник директора з навчально-виробничої роботи П.С.Мельниченко, який повідомив студентам про основні напрямки конференції: значення ветеринарної медицини у сільських господарствах, державних і приватних установах. Наголосив на тому, що практична підготовка є важливим аргументом у підготовці фахівця, яка в подальшому надасть можливість зарекомендувати себе як висококваліфікованого спеціаліста на ринку праці.

  

     Конференція відображала теоретичні та практичні аспекти ветеринарної медицини. Учасниками заходу були всі студенти ветеринарного відділення, а особливо активними були студенти ІV курсу, які продемонстрували у вигляді мультимедійних презентацій та відеороликів свої фахові вміння, яких набували та застосовували  під час проходження виробничої практики.

  

    

        Особливо цікавою конференція була для студентів І-ІІ курсів, які починають пізнавати світ ветеринарії.

 Олімпіада ветеринарних дисциплін

       20 лютого в рамках тижня циклової комісії ветеринарних дисциплін була проведена Олімпіада викладачами спецдисциплін серед студентів ІІ-ІV курсів.  Завдання для олімпіади розроблені викладачами: В.О.Вільчик, П.С.Мельниченко, Р.С.Благий, Я.Я.Шквирков, О.В.Гадуп’як, О.П.Павлів, Р.В.Макогін, М.М.Паньків, Р.Д.Скрипник.

     В результаті написання олімпіади, найкраще справилися з завданнями і отримали призові місця:

 серед студентів ІІ курсу

 І місце – Куцій Ірина, студентка групи В-22;

 ІІ місце – Стек Денис, студент групи В-22;

 ІІІ місце – Панівник Оксана, студент групи В-22.

 серед студентів ІІІ курсу

 І місце – Верста Соломія, студентка група В-31;

 ІІ місце – Опар Тетяна, студентка групи В-31;

                   Макарчук Володимир, студент групи В-31;

                   Сливчук Василь, студент групи В-32;

 ІІІ місце – Олексин Олег, студент групи В-32.

 серед студентів ІV курсу

 І місце – Дубина Мирон, студент групи В-41;

 ІІ місце – Балацька Ольга, студентка групи В-41;

 ІІІ місце – Бухвак Микола, студент групи В-42.

 Виховна година «Лікарські рослини навколо нас  та їх застосування»

      В тиждень циклової комісії ветеринарних дисциплін, 21 лютого для студентів-ветеринарів була проведена виховна година «Рослини навколо нас та їх застосування». Підготувала захід викладач спецдисциплін ветеринарного відділення О.П.Павлів.

     Студенти ІІ курсу ветеринарного відділення продемонстрували свої знання про рослини сторінками:

 - лікувальні властивості рослин;

  -фармако-терапевтичні характеристики;

 -історія лікарських рослин;

 - рослини в українській народній творчості. Талановиті студенти виконували відомі українські народні пісні на цю тематику.

  

   

   Доречно була підібрана і сценізована робота у ветеринарній аптеці (студенти відобразили процес купівлі, виготовлення і продажу ліків призначених для лікування тварин).

  

       Улюбленець студентів, гуморист, ст. групи В-22 Микола Семенців розважив присутніх жартівливими гуморесками на ветеринарну тематику.

    Студенти активно давали відповіді на запитання ведучих про значення і застосування лікарських рослин у ветеринарній практиці та народній медицині.

  

 

Ветеринарна вікторина

    22 лютого традиційно викладачі ветеринарних дисциплін підготували  ветеринарну вікторину. Метою такого заходу було відобразити рівень засвоєння ветеринарних термінів, визначень, норм студентами з різних дисциплін.

  

   Найактивнішими учасниками були студенти старших курсів, але варто відзначити студента групи В-41 Дубину Мирона, який зайняв І місце і дав ґрунтовні відповіді на 52 запитання. ІІ місце отримав студент групи В-42 Бухвак Микола, а ІІІ місце одержав студент групи В-31 Кілафли Валерій.

  Даний захід зацікавив і вразив студентів І-ІІ курсів, які побачили рівень фахової підготовки своїх колег і подивовано заздрили їм.

   

  За активну участь студентів у заходах проведених цикловою комісією ветеринарних дисциплін відзначено грамотами дирекції коледжу.

   Проведені заходи дали змогу активізувати пізнавальний інтерес студентів до  вивчення дисциплін ветеринарної медицини, проявляти ініціативу й самостійність, розкривати індивідуальні здібності, таланти, вміння обґрунтовувати свої думки, відстоювати свою життєву позицію, навчитися колективно працювати для досягнення спільної мети.