Професійна майстерність

План  розглянуто і затверджено                                           Заступник директора

на засіданні педагогічної ради коледжу                              з навчальної роботи

Протокол №__1__ від 28 08. 2020р.                                __________ В.О. Вільчик

       ____________ 2020р.

 

План

проведення психолого-педагогічних семінарів

на 2020-2021н.р.

 

Справжній педагог повинен працювати на майбутнє.

                                                                                                        В.Сухомлинський

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися.

                                                                                                        Сенека

Інноваційна діяльність – це гарно організована раціональна і систематична робота.

                                                                                                               П. Друкер

Всередині нас криються потенційні творчі можливості, й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал.

                                       Мартін Лютер Кінг

Немає людей, більш допитливих,невагомих, більш одержимих думкамипро творчість, як учителі.

В. Сухомлинський

Знання — як і небеса — належать усім.  Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого, хто про них просить.

Викладання — мистецтво віддавати.

Абрахам Гешель

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата

Хто виконує

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

Ознайомлення з планом роботи психолого-педагогічного семінару на 2020 – 2021 н.р.

 

Реалізація технології електронного навчання за допомогою LMS MOODLE

 

 

Впровадження змішаного навчання

у закладах фахової передвищої освіти

 

Платформи та інструменти для навчання онлайн

 

Вересень

Замкова Г.П.

 

 

Веркалець Р.В.

Приплоцька Г.В.

Рутило О.І.

 

 

Вільчик В.О.

Замкова Г.П.

 

Веркалець Р.В.

1

 

 

2

 

 

 

 3

Дистанційне навчання як самостійний елемент сучасної підготовки студентів

 

Психологічні особливості дистанційного навчання як перспективної освітньої технології

 

Розвиток мотивації студентів до дистанційного навчання у передвищій  фаховій школі

Жовтень

Замкова Г.П.

 

 

Добровлянська Н.В.

 

 

 

Приплоцька Г.В.

1

 

 

2

Дуальне навчання,  як інтерактивна форма організації навчального процесу

 

Самостійна робота студентів −

шлях до підвищення якості знань

Листопад

Мельниченко П.С.

 

 

Іваськевич Г.І.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі та створення електронного підручника (з досвіду роботи)

 

Майстер-клас „Використання інтерактивної дошки як одна з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства”

Грудень

Блага О.Ю.

Дмитрів Б.В.

 

 

 

 

Пазюк В.Р.

Пазюк Г.В.

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

Проєкт як засіб формування творчої особистості студента

 

Формування професійної компетентності

майбутніх  фахівців засобами особистісно орієнтованих технологій навчання

 

Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення

 

 

 

Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять

 

Педагогічні читання „Педагогічна етика сьогодення”

 

 

 

Тренінг ”Педагогічне стимулювання – виховний чинник активізації позитивної діяльності і розвитку самосвідомості студентів”

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамкало Р.В.

 

 

Баран О.М.

 

 

 

 

Притика Л.Я.

Лещар М.І.

Чупак Л.Б.

Пазюк Г.В.

 

Замкова Г.П.

 

 

Вергун Т.С.

Добровлянська Н.В.

Базюг Г.М.

Лисак М.Р.

Благий Р.С.

Замкова Г.П.

1

 

 

 

 

2

Психолого-педагогічні особливості становлення й розвитку психологічної компетентності викладача вищого навчального закладу

 

„Міжпредметні зв'язки та професійна спрямованість на заняттях

 

Лютий

Добровлянська Н.В.

 

 

 

 

Гадупʼяк О.В.

1

 

 

 

2

 

 

 

 Роль ресурсних засобів навчання у формуванні професійно мобільних кваліфікованих фахівців

 

Застосування технології портфоліо в підготовці майбутніх аграріїв і кваліфікованих робітників

Березень 

Драган З.Б.

 

 

 

Гладун М.С.

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я в коледжі.

 

Формування мотивації студентів до систематичних занять фізичними вправами";

 

Тренінг „Педагогічна майстерність як прояв індивідуального стилю професійної діяльності викладача”

Квітень

Мельниченко Г.Б.

 

 

 

Нитчин М.Т.

 

 

 

Добровлянська  Н.В.

Замкова Г.П.

1

 

 

 

2

 

Конструювання ділових ігор як метод формування комунікативної компетентності студентів

 

„Інноваційні технології в освіті. Досвід педагога у викладанні навчальної дисципліни"

 

Травень

Романків І.М.

 

 

 

 

Павлів О.М.

Майка Г.І.

1

 

„Педагогічний ОСКАР-2021: підсумки  і інноваційні напрацювання”

Червень

Замкова Г.П.

 

Зав.навчально-методичним кабінетом                                    Г.П.Замкова

 

 

Цифрові перетворення в освіті: особистий upgrade викладача

 

10 січня 2020 року згідно плану роботи педагогічного колективу на січень було проведено педагогічний семінар на тему: «Цифрові перетворення в освіті: особистий upgrade викладача».

 

     Викладач коледжу Веркалець Р.В. підготував змістовну доповідь про сучасні тенденції в освіті, зокрема, використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі.

 

      Роман Васильович ознайомив присутніх із smart-освітою, технологією AR (доповнена реальність), онлайн-ресурсами навчання для викладачів та студентів, їх перевагами та застосуванням у освітньому процесі.