Заняття школи молодого педагога

 

План роботи школи молодого педагога

 

Хто намагається розібратися в хорошому і негативному на своїх уроках, той уже досяг половини успіху. До хорошого уроку  вчитель готується все життя.  

                                                                                      Василь Сухомлинський

 

 Мета Школи молодого педагога – надання  молодим  педагогам  дієвої  методичної  допомоги  в розв’язанні  першорядних  практичних  проблем,  адаптаційна  допомога, формування  професійних  умінь  і  навичок,  які  відповідають  сьогоднішнім вимогам  педагогічної  науки  і  практики,  підготовка  молодих  спеціалістів  до засвоєння  прийомів  і  методів  педагогічного  дослідження  і  методів перспективного педагогічного досвіду.

Основні завдання  Школи молодого педагога

забезпечення  розвитку  навчального  закладу,  формування  педагогічної системи,професійного стилю навчального закладу;

-  узагальнення  перспективного  педагогічного  досвіду,  апробація і упровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх технологій;

-  установлення  відносин  співробітництва  та  взаємодії  між  молодими фахівцями й досвідченими педагогами;

-  організація й проведення науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти,  проведення  різного  рівня  методичних  семінарів,  конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих викладачів.

Школа професійної адаптації молодого педагога взаємодіє з відповідними структурами як навчального закладу, так і за його межами.

Основні напрямки роботи Школи молодого педагога:

 • здійснення заходів із поглиблення педагогічних знань щодо методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України;
 • поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів;
 • науково-методична робота з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду та визначення шляхів його творчого використання;
 •  здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівнів молодого вчителя;
 • організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів тощо.

Основні види діяльності Школи професійної адаптації молодого викладача:

-  формування індивідуального професійного стилю педагога через упровадження прогресивних освітніх технологій;

-  надання  допомоги  молодим  викладачам  в оволодінні  педагогічною  майстерністю  через  вивчення  досвіду  роботи  кращих педагогів навчального закладу, міста;

-  проведення  досвідченими  педагогами  майстер-класів  і  навчально-методичних занять для молодих спеціалістів;

-  залучення  молодих  педагогів  до  підготовки  й  організації  педрад,  семінарів, конференцій із проблем освіти;

-  відстеження результатів роботи молодого спеціаліста;

-  діагностика успішності роботи молодого викладача;

-  розвиток,  модернізація  і  зміцнення  матеріально-технічної  бази навчальних кабінетів відповідно до напряму діяльності молодого фахівця (електронні підручники, наочні посібники та ін.);

-  організація  роботи  з  розробки  молодими  фахівцями  електронних навчальних матеріалів і методик їх використання в навчальному процесі;

-  видання методичної літератури;

-  формування мережі вільного інформаційного обміну в галузі освіти.

До  складу  Школи  професійної  адаптації  молодого  педагога  входять молоді  спеціалісти,  їхні  наставники  й  педагоги,  які  готові  передавати накопичений досвід, заступники директора коледжу, методисти.

Методичне керівництво Школою молодого педагога здійснюється методичною  радою коледжу і навчально-методичним кабінетом.

Робота Школи молодого педагога  у 2020-2021 навчальному році буде направлена на:

 • вивчення системного підходу до планування процесу вивчення теми, а  також визначення ролі кожного заняття в системі завдань;
 • вивчення та оволодіння елементами педагогічної техніки, особливо при дистанційному і змішаному навчанні.;
 • вивчення психологічних основ заняття, які включають знання психологічних принципів організації заняття, особливостей психологічного розвитку кожного студента в групі (розумові здібності, нахили, інтереси, тип уваги, пам’яті, мислення, сприймання, характер, темперамент, волю);
 • вивчення психологічних вимог щодо організації кожного елементу  будь-якого виду діяльності студентів на занятті, структура якої передбачає: мету, мотив, засоби, план діяльності, реалізацію плану, контроль, корекцію, рефлексію;
 • вивчення типів та структури сучасного заняття, основних принципів навчання, раціонального застосування методів навчання;
 • вивчення вимог щодо оформлення навчальної документації;
 • вивчення методів формування комунікативних  умінь (усних і письмових) в умовах особистісно-орієнтованого підходу.

 

  

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського.

В.О.Сухомлинський

 

Список  слухачів Школи молодого педагога

 


з/п

Прізвище, ім`я, по батькові  педагога

Дисципліни, які викладає

1.

Лисак Марія Романівна

Мистецтво

2

Бас Олеся Мирославівна

Українська мова і література

3

Третяк Орест Миронович

Економічні дисципліни

4

Бояновська Наталія Володимирівна

Майстер виробничого навчання

5

Маховська Христина Омелянівна

Майстер виробничого навчання

6

Сухай Андрій Васильович

Основи охорони праці

7

Луцишин Володимир Васильович

Майстер виробничого навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коли шляхетна людина вчить і виховує,

вона веде, але не тягне за собою,

спонукає, але не змушує...

                                         Конфуцій

 

   СПИСОК

МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ ТА ЇХ НАСТАВНИКІВ

 

 1. Лисак Марія Романівна − Баран Ольга Михайлівна
 2. Бояновська Наталія Володимирівна – Базів Оксана Мирославівна
 3. Маховська Христина Омелянівна – Базів Оксана Мирославівна
 4. Луцишин Володимир Васильович – Мручок Ярослав Васильович
 5. Бас Олеся Мирославівна − Притика Лілія Ярославівна
 6. Третяк Орест Миронович − Гладун Марія Степанівна
 7. Сухай Андрій Васильович − Чепіль Юрій Степанович

 

 

Зміст роботи

Відповідальний

ВЕРЕСЕНЬ

1

 Обговорення плану роботи Школи молодого педагога на 2020 – 2021 навчальний рік

Замкова Г.П.

2

Ознайомлення  молодих  педагогів  із  системою роботи  у  коледжі,  правилами  внутрішнього розпорядку

 

заступники

директора

коледжу, зав.методкабінетом

3

Ознайомлення із нормативно-правовою базою освітнього процесу, вимогами до оформлення навчально-методичного забезпечення.

Замкова Г.П.

4

Залучення молодих педагогів  до  роботи  циклових комісій. Закріплення наставників

Замкова Г.П.

ЖОВТЕНЬ

 

Психологічні  аспекти  навчальних  занять:

особливості  проведення  нестандартних

аудиторних  занять,  оцінювання  навчальних досягнень  студентів  та  учнів,  формування мотивації навчання

ЗамковаГ.П.,

Добровлянська Н.В.,  наставники

2

Методика проведення занять різних типів

Замкова Г.П.

ЛИСТОПАД

1

Обговорення відвіданих занять педагогів-наставників

Педагоги-наставники

2

Процес  навчання  та  його  принципи. Дидактичні форми  навчання.  Методи навчання та активізація  пізнавальної активності студентів

Замкова Г.П.

4

Практична робота "Зразки оформлення комплексних контрольних робіт, директорських контрольних робіт”

Гладун М.С.

ГРУДЕНЬ

1

Практикум ”Відвідування й аналіз заняття молодого викладача коледжу”

Замкова Г.П., наставники

2

Методика реалізації міжпредметних зв’язків

Пазюк В.Р.

3

Організація самостійної роботи студентів. Інноваційні форми та методи організації самостійної роботи студентів. Організація контролю знань студентів при виконанні ними самостійної роботи

Іваськевич Г.І.

СІЧЕНЬ

1

Психолого-педагогічний семінар з елементами психологічного тренінгу «Адаптація молодих педагогів до роботи»

Добровлянська Н.В.

2

Культура спілкування викладача зі студентами

Замкова Г.П.

3

Круглий стіл на тему: ”Впровадження активних форм та методів навчання у навчально-виховний процес”

Баран О.М.

ЛЮТИЙ

1

Ознайомлення з виставкою навчально-методичних матеріалів та портфоліо викладачів коледжу, які підлягають атестації

Замкова Г.П.

2

Теоретичні  основи  педагогічних  інновацій.

Інноваційні технології: пошуки, проблеми

Замкова Г.П.,

молоді викладачі

БЕРЕЗЕНЬ

1

Мотивація навчання – один з основних факторів, який впливає на рівень навчальних досягнень студентів

 

Замкова Г.П.

2

Педагогічний тренінг «Як здобути повагу в студентів»

Замкова Г.П.

3

Відвідування позакласних заходів  у молодих педагогів

Замкова Г.П. наставники

КВІТЕНЬ

1

Педагогічний конфлікт: причини, методи вирішення

Добровлянська Н.В.

2

Аналіз та самоаналіз проведеного молодим викладачем заняття

Молоді педагоги

ТРАВЕНЬ

1

Творчий портрет молодого викладача „Мої педагогічні відкриття”

Замкова Г.П.

2

Узагальнення молодими викладачами власного педагогічного досвіду

Молоді педагоги

ЧЕРВЕНЬ

1

Підведення підсумків роботи Школи молодого педагога за навчальний рік

Замкова Г.П.

2

Анкетування членів методоб’єднання з метою визначення пріоритетних напрямків роботи у 2019 - 2020 навчальному році „Розвиток організаційної та комунікативної компетентності молодих викладачів”

Замкова Г.П.

3

Презентація творчих робіт викладачів − Виставка зразків навчальної документації молодих викладачів

Замкова Г.П.