План  розглянуто і затверджено                                                Заступник директора

на засіданні педагогічної ради коледжу                                   з навчальної роботи

Протокол №__1__ від «30» 08. 2019р.   __________ В.О. Вільчик  ____________ 2019р.

 

План

проведення психолого-педагогічних семінарів

на 2019-2020н.р.

 

Інноваційна діяльність – це гарно організована раціональна і систематична робота.

                                                                                                               П. Друкер

Творчості, як і будь-якої ді­яльності, можнанавчитися.

                                                                                                        Г. Апьтшуллер   

Кожна людина мене  в чомусь перевершує;

І в цьому  сенсі   мені є чому в нього повчитися.

                                                                                                          Ральф Емерсон

Педагоги не можуть успішно   когось учити, якщо в цей же час не вчаться самі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Алі Апшероні

Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати        себе.

                                                                                 Конфуцій

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата

Хто виконує

1

 

 

 

2

 

 

Ознайомлення з планом роботи психолого-педагогічного семінару на 2019 – 2020 н.р.

 

Педагогічна конференція «Стандартизація фахової передвищої освіти: проблеми та перспективи» («Закон про передвищу фахову освіту»)

 

Вересень

Замкова Г.П.

 

 

 

Вільчик В.О,

Замкова Г.П., завідувачі відділеннями, голови циклових комісій,

педпрацівники

1

 

 

2

 

 

3

Професійна підготовка фахівців в умовах євроінтеграційних процесів

 

«Інноваційні практики у впровадженні міжпредметної навчальної інтеграції»

 

Інновації в організації самостійної роботи здобувачів освіти. Використання можливостей окремих Google-сервісів

Жовтень

Мельниченко П.С.

Шквирков Я.Я.

 

Гандзин О.М

Дмитрів А.В.

 

Рутило О.І.

Дмитрів Б.В.

1

 

 

 

2

Семінар-практикум «Розвиток позитивної навчальної мотивації студентів за сучасних умов»

 

Ділова гра «Особистісний підхід на занятті»

Листопад

Замкова Г.П.

 

 

 

Добровлянська Н.В.

1

 

 

 

 

2

 

 

3

Семінар – практикум « Педагогіка партнерства у професійній діяльності педагога». (Сучасний студент і шляхи взаємодії. Взаємостосунки педагога з учнями, батьками)  

 

Булінг та мобінг у навчальному закладі: причини, наслідки, допомога

 

Психологічне здоров’я студентів і  учнів.

Тренінг «Осмислення та визначення психологічних ресурсів особистості»

Грудень

Добровлянська Н.В.

 

 

 

 

Вергун Т.С.

 

 

Добровлянська Н.В.

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

9

Семінар-тренінг «Педагогічна майстерність як прояв індивідуального стилю професійної діяльності викладача».

 

Цифрові перетворення в освіті: особистий upgrade викладача

 

Тренінг «Роль позитивних емоцій в самоактуалізації особистості»

 

«Методичні основи розроблення та впровадження проектних технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців»

«Досвід створення та використання Smart-комплексів у системі професійної освіти і навчання»

 

Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників.

Мова, освіта, культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»

 

 

Європейські цінності спортивної освіти»

 

 

Педагогічні читання

«Іван Франко-людина-епоха в національній педагогіці».

Січень

Замкова Г.П.

Гладун М.С.

 

 

Веркалець Р.В.

Драган З.Б.

 

 

 

Добровлянська Н.В.

 

 

Гамкало Р.В.

Цегельнюк Г.А.

Майка Г.І.

 

 

Мельник І.Я.

 

 

 

Баран О.М.

 

Притика Л.Я.

Чупак Л.Б.

Пазюк Г.В.

Гандзин  О.М.

 

 

Нитчин М.Т.

Колос М.В.

Конопада І.В.

 

Замкова Г.П.

Лещар М.І.

Лисяк М.Р.

Іваськевич Г.І.

Кобута І.Б.

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

«Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства»

 

Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів»

 

Семінар-практикум «Персональний сайт викладача як інструмент інноваційної діяльності»

Березень 

Вергун Т.С.

Воловчак Л.В.

 

 

Рутило О.І.

Веркалець Р.В.

 

Приплоцька Г.В.

1

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

Формування ключових і професійних компетентностей студентів у процесі організації пошукової та дослідницької діяльності: досвід, проблеми, перспективи

 

Чому варто читати книги кожен день

 

Контроль і стимулювання навчальної діяльності студентів у підвищенні рівня якості знань

Квітень

Замкова Г.П.

 

 

 

 

 

Належита Л.М.

 

Замковий С.І.

1

 

2

 

Семінар-тренінг «Педагогічна етика сьогодення»

«Освіта впродовж життя: вимоги часу»

Травень

Благий Р.С.

Добровлянська Н.В.

Замкова Г.П.

 

1

 

 

 

 

2

Круглий стіл «Освіта по новому: перші підсумки, плани і прогнози  на майбутнє»

 

 

 

Тренінг: «Дозволь собі бути щасливим»

Червень

Замкова Г.П.

Шквирков Я.Я.

Височанська Р.П.

Чепіль Ю.С.

 

Благий Р.С.

Добровлянська Н.В.

 

 

 

Зав.навчально-методичним кабінетом                                    Г.П.Замкова