Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Дистанційне навчання. Дієслово. Наказовий спосіб дієслова

Дистанційне навчання. Дієслово. Наказовий спосіб дієслова 1 рік 2 місяцыв тому #3587

  • l.prutuka
  • l.prutuka аватар
  • АВТОНОМНО
  • Дописи: 441
ТЕМА. Дієслово. Утворення наказового способу дієслів
Наказовий спосіб має лише форми другої особи однини й першої та другої особи множини з такими закінченнями:
2 ос. однини –и = ø (нульове закінчення)
1 ос. множини –ім (о), –мо
2 ос. множини –іть, –те
1. Закінчення -и, -ім (о), -іть звичайно бувають:
а) Під наголосом: бери, берім(о), беріть; живи, живім(о), живіть; іди, ідім(о), ідіть; печи, печім(о), печіть; припусти, припустім(о), припустіть.
б) У дієсловах із наголошеним префіксом ви-: вибери, виберім(о), виберіть; вижени, виженім(о), виженіть тощо, які без префікса мають кінцевий наголос: бери, берім(о), беріть; жени, женім(о), женіть.
в) У дієсловах із суфіксом -ну- в інфінітиві після приголосного: кивни, кивнім(о), кивніть; крикни, крикнім(о), крикніть; моргни, моргнім(о), моргніть; стукни, стукнім(о), стукніть.
г) У дієсловах з основою на л або р після приголосного: підкресли, підкреслім(о), підкресліть); провітри, провітрім(о), провітріть.
2. В інших дієсловах ненаголошений голосний у закінченнях наказового способу відсутній:
а) Після голосних: грай, граймо, грайте; купуй, купуймо, купуйте; стій, стіймо, стійте; ший, шиймо, шийте.
б) Після приголосних б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р: не горб(ся), не горбте(сь); сип, сипмо, сипте; став, ставмо, ставте; ознайом, ознайомте; ріж, ріжмо, ріжте; поклич, покличмо, покличте; руш, рушмо, руште; морщ, морщте; повір, повірмо, повірте.
в) Після приголосних д, т, з, с, л, н теж зникає, причому ці приголосні пом’якшуються: сядь, сядьмо, сядьте; трать, тратьмо, тратьте; чисть, чистьмо, чистьте; злазь, злазьмо, злазьте; повісь, повісьмо, повісьте; визволь, визвольмо, визвольте; стань, станьмо, станьте.
Усі ці форми наказового способу дієслів, як видно з ілюстрацій, мають у першій особі множини закінчення -мо, у другій особі – -те.
Примітка 1. Від дієслова їсти наказовий спосіб: їж, їжмо, їжте; від дієслів доповісти, розповісти звичайно вживаються форми: доповідай (від доповідати), розповідай (від розповідати).
Примітка 2. Приголосні г, к у наказовому способі переходять у ж, ч: бігти — біжи, біжім(о), біжіть; лягти — ляж, ляжмо, ляжте; пекти — печи, печім(о), печіть (пор. теперішній або майбутній час: біжу, ляжу, печу).
Приголосні з, с, х у словах типу казати, писати, брехати в наказовому способі переходять у ж, ш: казати — кажи, кажім(о), кажіть; писати — пиши, пишім(о), пишіть; брехати — (не) бреши, (не) брешіть; пор. теперішній час: кажу, пишу, (не) брешу.
Примітка 3. Усі дієслова із суфіксом -ува- (-юва-) мають перед закінченням наказового способу у (ю): вимірюй, просмолюй, розказуй.
Домашнє завдання:
1.Записати в зошит основні правила утворення наказового способу дієслів
2.Виконати вправи
Вправа 1.
Прочитайте речення, проаналізуйте підкреслені дієслова і запишіть їх у три колонки, встановивши приналежність дієслів до певного способу: дійсного, умовного чи наказового.
1) Веди мене, дорого правоти, як не мені, дай іншому дійти на тихі води і на ясні зорі.
2) Тяжкими гронами висять набої, аж повгинались плечі вояків. Впаде команда — й вирушить на гори велике військо сонця і землі. (Д. Павличко)
3) Любімо сонце і життя, радіймо квітам і теплу. (З журналу)
4) Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти! (Леся Українка)
5) Якби мені черевики, то пішла б я на музики. (Т. Шевченко)

Вправа 2 Списати текст. Підкреслити дієслова дійсного способу і визначити, у формі якого часу вони записані.
Дієслово відзначається великою силою. Здатне тримати на своїх раменах багато іменників. Та й не тільки їх. Через те його можна порівняти з Гераклом — героєм давньогрецької міфології, у якого була неймовірна фізична сила.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Час відкриття сторінки: 0.100 секунд
Protected by R Antispam