Документи коледжу

Статут коледжу

Положення про організацію освітнього процесу в коледжі

Положення про вільний вибір дисциплін

Положення про педагогічну раду коледжу

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів середньої освіти

Освітня програма "Зберігання, консервування та переробка м'яса"

Освітня програма "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"

Освітня програма "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

Освітня програма "Ветеринарна медицина"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Сертифікат про державну акредитацію підготовки водіїв автотранспортних засобів