Документи коледжу

Статут коледжу

Положення про організацію освітнього процесу в коледжі

Положення про вільний вибір дисциплін

Положення про педагогічну раду коледжу

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів середньої освіти

Освітня програма "Зберігання, консервування та переробка м'яса"

Освітня програма "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"

Освітня програма "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"

Освітня програма "Ветеринарна медицина"

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Сертифікат про державну акредитацію підготовки водіїв автотранспортних засобів

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодшого спеціаліста  за спеціальністю 181 "Харчові технології"