Документи коледжу

Статут коледжу

Кошторис на 2016 р. 

Звіт про використання та надходження коштів

Інформація про проведення тендерних процедур

Штатний розпис на 2016 р.

Положення про організацію освітнього процесу в коледжі

Положення про вільний вибір дисциплін

Положення про педагогічну раду коледжу

Оприлюднені рішення педагогічної ради коледжу

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів середньої освіти