Медіапроекти в рамках вивчення курсу "Громадянська освіта"

      Міністерство освіти і науки України розробило концепцію розвитку громадянської освіти в Україні і в 2018-2019 навчальному році студенти І курсів ЗВО І-ІІ р.а.  почали вивчати інтегрований курс “Громадянська освіта”.

     Громадянська освіта охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні та соціально-психологічні знання, формує світогляд студентів, особистісні якості та ціннісні орієнтири, які має громадянин демократичного суспільства, вчить громадянської участі та відповідальності.

    Нова дисципліна передбачає розвиток та соціалізацію особистості, формування її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, медійної грамотності,  дослідницьких та аналітичних навичок та професійних якостей.

    В програму курсу входять і  практичні заняття, зокрема пропонується ряд практичних методів: проведення дебатів, рольових ігор та симуляцій, вивчення кейсів, перегляд та обговорення фільмів, виставок, організація досліджень, презентацій.

    На одному із практичних занять по темі «Медіа і демократія» під керівництвом викладача Замкової Г.П., студенти І курсу створювали медіа коледжу – випуск студентської газети, медіапроекти, профорієнтаційні матеріали.

  

  

                              

      Такий формат практичних занять сприяє розвитку практичних умінь та навиків, творчих здібностей,  навчає студентів проводити самоаналіз, моделювання ситуацій і шляхів їх вирішення.