Практичні заняття з РП «Обробник птиці»

     Викладачами спецдисциплін Петращук В.М. та Тринів М.П. в групі Т-21 проводилися практичні заняття, на яких студенти набували вмінь та навиків щодо технології забою та переробки птиці. 

   Зокрема вивчали видову належність птиці, їх анатомічну будову, фактори впливу на м’ясну та яйцеву продуктивність, державні стандарти на забійну птицю та м’ясо тушок. 
  
  
     Студенти проводили ветеринарно-санітарний контроль продуктів забою птиці та визначали якість харчових яєць згідно вимог державних стандартів.