Виробниче навчання по професії «Кухар» на тему «Страви з риби»

       Майстер виробничого навчання повинен не тільки досконало володіти робочими прийомами, а й уміти показати їх, у доступній для учнів формі. Особливо важливе значення має відтворення учнями показаних прийомів у потрібному темпі. Спочатку майстер показує прийоми в тому темпі, в якому його виконують у виробничому процесі, а потім – в уповільненому із зупинками на окремих рухах і трудових діях. Показ супроводжується демонструванням плакатів, фотографій, поясненням і обґрунтуванням кожної дії. Після показу й пояснення майстром виробничого навчання технологічних операцій проводяться тренувальні вправи з учнями. При оволодінні ручними операціями необхідно виробити в учнів правильні трудові рухи. Від простих трудових рухів, з яких складаються робочі прийоми, переходять до виконання комплексних робіт.

        1 квітня 2019 року на занятті з виробничого навчання на тему «Страви з риби» майстер виробничого навчання Базів О.М. разом з учнями групи К-21 приготували: рибу відварну, рибу припущену, рибу фаршировану цілу, кругляками та смажену основним способом.

   

                                

    Практична підготовка учнів є невід’ємним та обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців, який сприяє закріпленню та поглибленню професійних знань, умінь та навичок, набутих під час теоретичного навчання.