Педагогічні читання «Василь Сухомлинський – діалог із сучасністю»

       

       Згідно плану роботи, 29 січня 2019 року проводилися педагогічні читання «Василь Сухомлинський – діалог із сучасністю». Викладачі Замкова Г.П., Базюк Г.М., Чупак Л.Б., Кобута І.М. підготували доповіді:

 • Життєвий та творчий шлях В.О.Сухомлинського.
 • Гуманізм як принцип життя та педагогічної діяльності.
 • В.Сухомлинський про зміст виховання особистості.
 • В.Сухомлинський про педагогічну майстерність вчителя.
 • Роль спадщини В.О.Сухомлинського в становленні сучасного педагога.

       

   

     Цьогоріч в Україні та світі відзначають 100-річчя Василя Олександровича Сухомлинського, творчість якого – унікальне явище в українській і світовій педагогіці.

    Василь Сухомлинський – великий педагог, мудрий учитель. У його палкому серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав, а й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості, виховував доброту, чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до людей і до рідної землі.

  Український педагог подарував нам цілісну педагогічну систему виразного гуманістичного спрямування. Гуманізм педагогічної системи Сухомлинського ґрунтується на положенні про самоцінність людини, її праві на свободу і гідність як неповторної індивідуальності. 

          Основні ідеї, які розвинув Василь Сухомлинський у своїх працях:

 • любов до дитини;
 • розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах колективної співдружності на основі етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб, який спрямований у кінцевому підсумку на творчу працю;
 • культ природи, природа як найважливіший засіб виховання почуття прекрасного і гармонії;
 • розробка демократичних педагогічних засобів і методів навчання й виховання (повага, заохочення, опора на позитивне, моральне покарання);
 • звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили, внутрішні потенції, підтримка і розвиток того здорового, що є в кожній особистості;
 • розвиток ідеї «радості пізнання», тобто емоційне сприйняття процесу навчання;
 • демократизація структури управління навчально-виховним процесом у школі (психологічний і педагогічний семінари, школа для батьків тощо).

        Одна з найважливіших гуманістичних ідей, що пронизують педагогічну систему Сухомлинського, полягає в запереченні, неприпустимості будь-якого насильства над дитиною.

    Видатний педагог вважав, що найнеобхіднішою умовою виховання дитини є створення умов для її самоствердження, самовираження, самореалізації під час виконання обов'язку.

       Педагогічна діяльність В.Сухомлинського багатопланова, а його концепція високогуманна і демократична, органічно поєднує класичну і народну педагогіку.

      Викладачі коледжу в своїй  роботі часто  використовують ідеї, методи навчання і виховання видатного педагога В.О.Сухомлинського.