Педагогічний семінар « Організація ефективного навчання засобами інтеграції»

      25 січня 2019 року педагогічний семінар проводила завідувач технологічного відділення Гладун М.С.

   Марія Степанівна розкрила питання використання інтегрованого підходу у навчально-виховному процесі. Головним завданням нової освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних дисциплін.

    Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни.

          Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що:

  • «спресувати» споріднений матеріал кількох дисциплін навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань;
  • Ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні уміння;
  • Опановувати з студентами значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності знань;
  • Залучати студентів до процесу здобуття знань;
  • Формувати творчу особистість студента, його здібності.

    Інтегроване навчання – діюча модель активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання; зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу.

       Під час інтегрованого заняття студенти ознайомлюються зі змістом різних предметів, включаються у несхожі між собою види діяльності, що підпорядковані одній темі. Викладач самостійно формує мету інтегрованого заняття, як вона сприятиме цілісності навчання, формуванню знань на якісно новому рівні. 

       У процесі формування висококваліфікованого фахівця важливим є те, щоб студентів отримав комплекс знань, мав можливість визначити роль і місце кожної дисципліни та швидко адаптувався на виробництві. Таку можливість і надають бінарні заняття.

    Бінарні заняття є найбільш цікавими, засновані на між предметних зв’язках та інтеграції предметів. Це нетрадиційний вид заняття, який проводять два чи декілька викладачів.

    Марія Степанівна поділилася досвідом проведення бінарних занять з дисциплін «Технологія м’яса і м’ясопродуктів» і «Технологічне обладнання галузі». Вона ознайомила членів семінару із етапами планування інтегрованого заняття, його видами, методами та результативністю.

  

      Також доповідач виокремила питання інтеграції практичного навчання і виробництва. У підготовці молодших спеціалістів техніків-технологів важливе місце займає вивчення технологічних процесів переробки та виробництва різних видів продукції із сировини м’ясної промисловості. Цьому сприяють заняття проведені на виробництві, зокрема заняття-екскурсії, ознайомлювальна практика. Такі заняття дають змогу не тільки активізувати мислення і творчі здібності студентів, а й наблизити їх до практики самостійного вирішення проблем у виробничих умовах, що відповідає вимогам якісної підготовки спеціалістів.

      Інтегровані заняття відповідають провідним тенденціям розвитку освіти, вносять новизну, оригінальність в педагогічний процес навчання. Використання інтегрованих методів  має переваги в тому, що дозволяє урізноманітнювати навчальну діяльність, позбавлятися шаблонів, сприяти підвищенню активності студентів, а отже – і ефективності заняття.