Перевірка комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін

        Увесь педагогічний колектив коледжу  проводить активну підготовку до акредитації освітніх програм з підготовки фахівців з усіх спеціальностей. Значну роботу необхідно здійснити по покращенню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та підготовці навчальної, плануючої та звітної документації усіх викладачів відповідно до Ліцензійних вимог до закладів що здійснюють підготовку осіб з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Згідно рішення педагогічної ради коледжу намічено ряд заходів, які послідовно виконуються на усіх відділеннях коледжу. Наказом директора створено дві робочі групи, а методичним кабінетом розроблено графік проведення перевірки навчально-методичних комплексів дисциплін.

       Цього тижня було проведено перевірку документації на відділенні механізації сільського господарства та відділенні професійно-технічної освіти, яка проводилась у навчальних кабінетах та лабораторіях.  Особливу увагу було приділено правильності укладання робочих навчальних програм відповідно до нових вимог та розробленого зразка.

  

  

      Члени робочої групи надавали консультації і поради викладачам, робили зауваження та чітко фіксували результати перевірки. Комісія відмітила високий рівень підготовки документації викладачів Чепіля Ю.С., Іванческу О.І., Леськіва І.Б., Пазюка І.В. та молодих викладачів Пазюк Г.В., Базів О.М. Результати перевірки будуть розглядатись на засіданнях циклових комісій в кінці жовтня.