Практичне заняття з дисципліни «Конярство»

       10 жовтня 2018 року під керівництвом викладача Мартишина Л.І. було проведено практичне заняття в групі Тв-41 з дисципліни «Конярство» спеціальності «Виробництво та переробка продукції тваринництва» на тему: «Вивчення тіла, вад, недоліків, відмітин, прикмет та статей коня. Визначення віку коней по зубах ( на муляжах) та живої маси за промірами тіла».

  

      На занятті студенти групи Тв-41 визначали статі коня, його масті, відмітини та недоліки. В робочому зошиті описували стан вікових змін коня по зубах, освоїли методику визначення живої маси за промірами.

  

  

      Засвоєні практичні навики необхідні для подальшого професійного зростання.