Практична підготовка майбутніх ветеринарних фахівців

     Практична підготовка студентів є невід’ємний обов’язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок.

    3 жовтня 2018 року студенти ІІІ курсу спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» під керівництвом викладачів спецдисциплін Благого Р.С., Гадуп’як О.В., Шквиркова Я.Я., Павлів О.П. для проходження навчальної практики з дисциплін: «Ветеринарна хірургія», «Паразитологія та інвазійні хвороби с/г. тварин» були відряджені у навчальне господарство.

     Студенти після проведеного інструктажу з техніки безпеки та під контролем викладачів набули практичних умінь та навиків з кастрації, обрізання хвостиків, обламування іклів, введення антигельмінтних засобів, вітамінів та залізовмісних препаратів свиням різних вікових груп.

  

                              

   Ветеринари під час навчальної практики отримали новий практичний досвід, який буде потрібний їм у подальшій професійній діяльності.