Виробнича нарада педагогічних працівників

      21 червня проводилася виробнича нарада педагогічних працівників, на якій обговорювалися питання реформи освіти.

    Завідувач відділення механізації сільського господарства В.Р.Пазюк підготував доповідь про нововведення в освіті на основі Наказу МОН України № 570 від 01.06.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти».

       Типова освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування та організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення студентами та учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та загальної середньої освіти.

    Згідно Типової освітньої програми профільної середньої освіти підготовка молодших спеціалістів здійснюється на основі базової загальної середньої освіти, визначено 2-ох річний термін здобуття повної загальної середньої освіти для ОКР «молодший спеціаліст».

    Вивчення предметів загальноосвітньої підготовки, з яких проводиться Державна підсумкова атестація, відтепер завершуватиметься у формі ЗНО у IV семестрі ІІ курсу навчання.

   Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І-ІІ курсів у частині профільної середньої освіти становить 2660 годин. Гранично допустиме тижневе навантаження на студента І-ІІ курсу для здобуття загальної середньої освіти складає 30 годин.

   Навчальний план повинен передбачати години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів та спеціальних курсів і формується закладом самостійно з урахуванням галузі знань та спеціальності.
    Освітнім закладам запропонували два варіанти переліку базових предметів, з яких перший містить перелік базових предметів з експериментальними інтегрованими курсами та другий варіант – перелік, що включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. Навчальні заклади можуть ухвалювати рішення про утворення та використання інтегрованих курсів залежно від профілю навчання, кадрового потенціалу та матеріальної бази.

    Педагогічні працівники мали змогу ознайомитися та обговорити детальніше окремі положення Типової освітньої програми.

     Директор коледжу І.В.Тринів проінформував присутніх про відсутність на разі Закону про передвищу фахову  освіту, який би визначив місце ЗВУ І-ІІ р. а. та висловив свою точку бачення про напрями роботи педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік згідно затвердженої Типової освітньої програми профільної середньої освіти для ОКР «молодшого спеціаліста» ( І-ІІ курс). Зобов’язав навчальну частину коледжу розробити навчальні плани згідно нормативних документів і погодити їх з головами циклових комісій.

    На сьогодні основне завдання – це набір абітурієнтів на 2018-2019 навчальний рік. З 2 липня розпочинається прийом заяв та відповідних  документів на вступ, з 15 липня проводитимуться вступні іспити.