Захист дипломних проектів студентів ІV курсу відділення механізації сільського господарства

        З 18 по 20 червня згідно графіку відбувся захист дипломних проектів студентів випускних груп відділення механізації сільського господарства, які здобували кваліфікацію «Технік-механік сільськогосподарського виробництва.

     Державна екзаменаційна комісія заслухала доповіді студентів, розглянула запропоновані дипломні проекти, які складалися з пояснювальної записки та графічних матеріалів.

    У складі державної екзаменаційної комісії: голова ДЕК – Третяк І.С. директор фермерського господарства "АГРО-СТАНДАРТ"; заступник голови ДЕК – Тринів І.В. директор коледжу; члени ДЕК – Пазюк В.Р. завідувач відділення механізації сільського господарства, викладачі спецдисциплін Цегельнюк Г.А., Дмитрів А.В., Іванческу О.І., Косьмина Б.Є., Чепіль Ю.С., Леськів І.Б.; секретар ДЕК – Паламар С.С. секретар відділення.

  

   Дипломне проектування проводилося з дисциплін «Технічний сервіс в АПК» та «Експлуатація машин і обладнання». Тематика дипломних проектів розроблена відповідно до навчальних програм дисциплін та потреб виробничих сільськогосподарських та ремонтно-обслуговуючих підприємств, у яких студенти відділення механізації сільського господарства проходять виробничу переддипломну практику,  розглянута і погоджена на цикловій комісії та затверджена директором коледжу.

     Випускники показали добрі знання та набуті практичні навички за весь період навчання у коледжі. Члени ДЕК відмітили ґрунтовну підготовку та високий рівень знань студентів випускних груп, а саме: Маськович О.З., Рябокінь О.П., Копиця О.В., Кучкудан В.В., Ліщинський Р.С., Кізима В.М.