Початок екзаменаційної сесії випускних груп ветеринарного відділення

    Після проходження навчально-виробничої практики у студентів ІV курсу ветеринарного відділення розпочинається залікова та екзаменаційна сесія.

     Цього тижня відбувся екзамен із спецдисципліни «Епізоотологія з мікробіологією» , який успішно здали студенти групи В-42. Приймав екзамен викладач спецдисципліни, голова циклової комісії ветеринарної медицини Я.Я.Шквирков.

    Випускники продемонстрували високі показники володіння теоретичними та практичними знаннями, вміннями та навичками спецдисципліни.