Засідання обласного методичного об’єднання викладачів німецької та французької мов

«Той, хто не знає іноземної мови, не знає й своєї власної»

В. Ґете

        26 квітня на базі Рогатинського державного аграрного коледжу відбулося засідання методичного об’єднання викладачів німецької та французької мов ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Івано-Франківської області.

       Засідання з привітальним словом  відкрив директор коледжу, заслужений працівник сільського господарства, кандидат сільськогосподарських наук депутат Івано-Франківської обласної ради І.В.Тринів. Керівник закладу зупинився на планах і проблемах коледжу, досягненнях і завданнях колективу. На завершення  Ігор Васильович побажав  гостям плідної роботи.

  

  Голова обласного методичного об’єднання, викладач-методист німецької мови Прикарпатського лісогосподарського коледжу Шиян С.Б. разом з учасниками засідання проаналізували свою роботу за минулий 2017-2018 н.р. і обговорили та затвердили план роботи обласного методичного об’єднання викладачів німецької та французької мов  на 2018-2019 н.р. Подальша робота відбувалася згідно плану роботи і програми засідання.

   Учасники методоб’єднання відвідали показове заняття з дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» на тему  „Fleischverarbeitung. Wurstherstellung" («Переробка м’яса. Виготовлення ковбаси»), яке провела  викладач-методист Приплоцька Г.В.  зі студентами ІІ курсу технологічного відділення.

   

    З розвитком українсько-німецького економічного співробітництва та поетапної інтеграції України до Європейського Союзу, а також підписанням Меморандуму про співпрацю між Тюрінгійською Агенцією європейських програм і Рогатинським державним аграрним коледжем дана тема є дуже актуальною.

         Показове заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до навчальної та робочої програми з дисципліни. Протягом заняття викладач дотрималась усіх принципів навчання, а саме: принципу свідомості й активності студентів; принципу активізації пізнавальної діяльності студентів, науковості, систематичності й послідовності, наочності, принципу емоційності навчання.

     Під час заняття Ганна Василівна використовувала різні методи та форми роботи (асоціативний кущ, «Мікрофон», парна та групова робота, аудіовізуальний метод), які  спрямовувались на опанування студентами фахової лексики та практичних вмінь. Заняття було логічно продумане і структуроване. Використання мультимедійної презентації, роздаткового матеріалу – карток з практичними завданнями, автентичних відеофільмів за фахом «Grob- und  Feinzerlegung» (Розбирання туш і  обвалювання м'яса), «Hausmacher Wurst» (Ковбаса домашнього виготовлення) та рольової гри "In der Metzgerei" (В м’ясному магазині) дало змогу студентам показати хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці. Студенти вправно володіли вивченою лексикою, вміло виконували інтерактивні вправи, аналізували тексти та вели дискусію на тему «Fleisch: gesund oder ungesund?» (М'ясо: корисно чи шкідливо?)  Під час виконання завдань студенти не тільки узагальнили свої знання з німецької мови за професійним спрямуванням, але й отримали задоволення від заняття.

  

        Голова методичного об’єднання Шиян С.Б і викладачі ВНЗ I-IІ р.а. області  відмітила рівень підготовки, компетентність та професійність викладача,  і зауважила, що заняття було проведено на високому науково-методичному рівні з вдалим поєднанням всіх видів мовленнєвої діяльності.

      Також Ганна Василівна поділилася досвідом створення навчально-методичних комплексів з дисципліни. Викладач зазначила, що методичний комплекс дисципліни ніколи не може бути завершеним. Він постійно змінюється, так як змінюються вимоги до викладання, збагачується, так як з’являється все більше нової інформації. Створення методичного комплексу дисципліни - це дуже велика праця, яка потім приносить свої плоди.

      На завершення викладач Приплоцька Г.В. продемонструвала майстер-клас щодо створення власного веб-сайту. Адже використання якісних освітніх веб-ресурсів дає змогу студентові вивчати матеріал в зручному для нього темпі, здійснювати тренування для набуття практичних навичок та вмінь, організовувати самоконтроль. Учасники методоб’єднання зауважили, що це дуже клопітка і творча  робота, яка займає надзвичайно багато часу. Але водночас багато з них зацікавилися створенням персональних сайтів.

          Засідання пройшло активно, плідно, в доброзичливій обстановці. Всі учасники методоб’єднання відзначили чітку організацію проведення засідання, за що висловили щиру вдячність господарям, адміністрації та викладачам Рогатинського  державного аграрного коледжу.