Випуск технологів 2018

        23 лютого 2018 року у Рогатинському державному аграрному коледжі відбувся випуск студентів спеціальності 5.05170190 «Зберігання, консервування та переробка м’яса».  Згідно наказу № 22 від 16.02.2018 року було створено  комісію для проведення державного кваліфікаційного екзамену по спеціальності. Комісія працювала 22-23.02.2018 року.  Всі 22 студенти  були допущені до складання екзамену, так як виконали навчальний план в  повному обсязі.

        Голова ДЕК Сливка Наталія Богданівна - доцент  Львівського національного  університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, відмітила відповіді таких студентів: Борей Тетяни, Гуцало Романа, Галінович Богдани.

         Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах  України: Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, Національному університеті харчових технологій м.Київ,  Одеській національній академії харчових технологій, Харківському університеті харчування та торгівлі, Національному університеті біоресурсів і природокористування України та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за спеціальністю «Харчові технології».  А хто піде працювати на виробництво, зможуть працювати техніком-технологом  з виробництва м'ясних продуктів, помічником керівника виробничого підрозділу, інспектором  з контролю  якості продукції, техніком-лаборантом  (біологічні дослідження), техніком-лаборантом (хімічні та фізичні дослідження), техніком-дозиметристом.

       Наталія Богданівна запросила  випускників  продовжити  навчання  у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького.