Психолого-педагогічний семінар «Сучасне заняття: від студентського « не хочу» до «знаю, вмію, застосую»

            30 січня був проведений психолого-педагогічний семінар на тему «Сучасне заняття і методи навчання», який підготували викладачі коледжу Л.В.Воловчак, Г.М.Базюк, канд..ек.н. І.М.Романків та Н.Т.Сидій. 

   

     

           На думку викладачів сучасне заняття потребує не тільки висококваліфікованих знань викладача, а й вміння зацікавити і привернути увагу студентів до навчального процесу. Тому викладач повинен постійно вдосконалювати професійні навички викладання предмету чи дисципліни і шукати нові шляхи мотивації студентів до навчальної діяльності.

           Обговорили з присутніми поширені інтерактивні методи навчання і зупинили свою увагу на одному із них – кейс-методі.

           Кейс-метод – (від англ. саsе studу – вивчення ситуації), яскравий приклад інтерактивних технологій, відомий у вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на конкретних прикладах.

            Найбільш широко кейс-метод застосовується під час вивчення економіки та бізнес-наук. Використання кейс-методу також здобуло широке поширення у педагогіці, медицині, юриспруденції, математиці, культурології та політології.

           Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою.

              Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які створені для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень.

       Таким чином, ситуаційна вправа або кейс – це опис конкретної ситуації, який використовують як педагогічний інструмент, що допомагає студентам:

• глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення;

• отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез;

•  пробудити    інтерес,    підігріти    цікавість,    заохотити мислення та дискусію;

• отримати додаткову інформацію, поглибити знання;  переконатися у поглядах;

• розвинути   і   застосувати   аналітичне   і   стратегічне мислення, вміння вирішувати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички;

•  поєднати    теоретичні    знання    з    реаліями    життя, перетворити абстрактні знання у цінності і вміння студента.

           Методичною метою застосування кейс-методу може бути й ілюстрація до теорії, і чисто практична ситуація, і їхнє поєднання. Однак у будь-якому випадку мета має бути вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила студентів. Цьому сприятиме напруженість ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть драматичність, що вимагають прийняття швидких рішень.

          Отже, зміст кейса повинен відображати навчальні цілі. Кейс може бути коротким чи довгим, може викладатися конкретно або узагальнено. У цілому кейс має містити дозовану інформацію, яка дозволяла б студентам швидко зрозуміти суть проблеми та надавала б усі необхідні дані для її вирішення.

             Крім того, викладачі поділилися власним досвідом і враженням застосування кейс-методу у проведенні навчальних занять, його перевагами і застосування при вивченні будь-якої дисципліни.