Засідання педагогічної ради 26.01.18.

  • Друк

            26 січня відбулося чергове засідання педагогічної ради, на порядок денний якої було винесено такі  питання:

1.Підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2017-2018 н.р.

2.Проблеми формування мотивації навчальної діяльності студентів.

3.Стан реалізації методичної проблеми.

       Відкрив засідання голова педагогічної ради, директор коледжу І.В.Тринів. Він підбив підсумок роботи навчального закладу в І семестрі та накреслив членам педради пріоритетні напрями педагогічної діяльності на ІІ семестр 2017-2018 н.р., зокрема: особистісна орієнтація освіти, підвищення рівня практичної підготовки, запровадження інноваційних освітніх технологій, спрямованих на підготовку кваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.

  

     Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2017-2018 н.р. доповідали завідувачі відділень (Р.С.Благий, М.С.Гладун, В.Р.Пазюк, О.М.Баран). Доповідачі звернули  увагу на такі моменти: рейтинг успішності студентів та учнів в І семестрі, показники директорських робіт та відвідувань навчальних занять, питання підготовки до ЗНО. А також визначили завдання відділень на ІІ семестр навчального року.

     Практичний психолог коледжу Н.В.Добровлянська виступила з доповіддю про проблему формування мотивації навчальної діяльності  студентів. Розповіла присутнім про фактори впливу зниження мотивації навчальної діяльності, обумовлюючи її з віковим аспектом і відсутністю навички «навчатися» та пізнавального інтересу. Основне завдання викладачів – вивчити та узагальнити стан формування позитивних мотивів, впроваджуючи інноваційні освітні технології та передовий педагогічний досвід.

  

          Завідувач навчально- методичного кабінету Г.П.Замкова доповіла про стан реалізації методичної проблеми. Нагадала, що вже другий рік поспіль педагогічний колектив працює над методичною проблемою «Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для формування професійних компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей, соціальної адаптації». Тому головним завданням педагогічної ради у 2017-2018 н.р. вважати вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до рішень і вимог Законів  України «Про вищу освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції національного виховання та інших державних документів по становленню вищої освіти в Україні. А також вивчати та впроваджувати в практику нові педагогічні технології, інтерактивні форми і методи навчання, інтеграційні зв’язки відповідно до специфіки предмета, удосконалювати комплекс методичного забезпечення навчальних дисциплін, створювати електронні підручники (посібники), власні веб-сайти, працювати з електронною бібліотекою коледжу. А це у свою чергу сприятиме вихованню конкурентоспроможного фахівця і  їх успішній соціальній адаптації.

            Педагогічна рада по кожному питанню прийняла відповідні рішення.