Педсемінар «Хмарні технології у вищій і професійній освіті»

 

         

        16 січня був проведений педагогічний семінар на тему «Хмарні технології у вищій і професійній освіті», який підготували викладачі природничо-математичних дисциплін З.Б.Драган і Р.В.Веркалець.

  

      Основна увага акцентувалася на перевагах застосування хмарних технологій у навчальному процесі, їх найпоширеніших продуктах та функціях.

      Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

       Найголовнішою функцією хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують віддаленої обробки даних.

    Хмарні технології широко використовується у вищих і професійно-технічних навчальних закладах, для надання учням і студентам персонального доступу до мережевих ресурсів, розміщених на сайтах. Вони мають можливість редагувати свій розділ, не маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає можливість педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – розвиває самостійність і відповідальність учнів і студентів.

         Основні переваги використання хмарних технологій в навчальному процесі:

 – економія засобів на придбання програмного забезпечення (використання технології Office WebApps (Office онлайн));

– зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;

– виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінки online;

– економія дискового простору;

–  антивірусна, антихакерська безпека відкритість освітнього середовища для викладачів і для учнів/студентів.

  

    Система хмарних технологій навчання певного загальноосвітнього предмета, складається з загально-навчальних хмарних технологій (технології онлайн-розробки та онлайн-сховище електронних навчальних матеріалів, технології управління навчанням) та вузькоспеціалізованих хмарних технологій – браузерні системи програмування та моделювання (на підтримку вивчення інформатики), мобільні математичні середовища (на підтримку вивчення математики), віртуальні онлайн-лабораторії та системи моделювання (на підтримку вивчення фізики, хімії або біології).

       Найпоширенішими прикладами використання хмарних технологій у освітньому процесі це : використання Office Web Apps-додатків; електронні журнали і щоденники; онлайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування; системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека; сховища файлів,спільний доступ; спільна робота; відеоконференції; електронна пошта з доменом гімназії.

       Використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів перш за все дозволить вирішити проблему забезпечення рівного доступу учнів/студентів та викладачів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і у позаурочний час.

       Тема педагогічного семінару виявилася доволі цікавою, інформативною і корисною для присутніх викладачів коледжу. Адже, кожен викладач працює з надзвичайно великим об’ємом інформації навчального процесу, а хмарні технології полегшують її обробку  та аналізу.