Підвищення якості підготовки фахівців в агарних коледжах і технікумах

  • Друк

7-8 грудня 2017 року в м. Київ на базі державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «АГРООСВІТА» відбувся семінар в рамках спільного українсько-німецького проекту«Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України». Проект діє за підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства на підставі рішення Німецького Бундестагу, Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства освіти і науки України.

  

Мета проведення семінару:

Учасниками семінару були керівники та провідні фахівці ДУ «НМЦ «Агроосвіта», представники українських міністерств та аграрних навчальних закладів, представники роботодавців українських підприємств, представники та експерти проекту, представники німецького посольства й інших білатеральних коопераційних проектів в аграрному секторі України (ADT PROJEKT, ADFZ, GFA Consulting Group, Університет економіки і навколишнього середовища Нюртінґен-Ґайслінґен). Від аграрних коледжів Івано-Франківської областіприймав участь у семінарі член робочої групи з розробки навчальних планів та програм спеціальності 208 «Агроінженерія» завідувач відділенням механізації сільського господарства Рогатинського державного аграрного коледжу Пазюк В.Р. 

  

Німецькі фахівці ознайомили учасників заходу з результатами попередньо проведеного у навчальних закладах різних регіонів України опитування викладачів та студентів щодо стану професійної підготовки в аграрних коледжах України. Крім того, вони обговорили план діяльності на 2018-2019 рік і напрями реалізації проекту.

  

Сторони обмінялися досвідом з питань організації професійної підготовки майбутніх фахівців та визначили необхідні заходи для підвищення її рівня.