Підвищення якості підготовки фахівців в агарних коледжах і технікумах

7-8 грудня 2017 року в м. Київ на базі державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «АГРООСВІТА» відбувся семінар в рамках спільного українсько-німецького проекту«Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України». Проект діє за підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства на підставі рішення Німецького Бундестагу, Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства освіти і науки України.

  

Мета проведення семінару:

  • Обмін досвідом з актуальних питань організації професійної підготовки в аграрних коледжах України та визначення потреби в змінах з метою наближення рівня підготовки майбутніх фахівців до нагальних потреб галузі.
  • Висвітлення результатів проведеного обстеження/опитування викладачів та студентів коледжів у рамках проведення базового дослідження.
  • Висвітлення мети та головних напрямів реалізації білатеральних коопераційних проектів для модернізації системи фахової підготовки в аграрних коледжах України.
  • Окреслення та обговорення конкретних заходів з реалізації проекту в 2018-2019 роках.
  • Роз'яснення та обговорення процесів щодо імплементації проекту (придбання матеріально-технічних засобів навчання, тренінги, проходження українськими студентами виробничих практик в аграрних підприємствах Німеччини, підвищення кваліфікації викладачів тощо).

Учасниками семінару були керівники та провідні фахівці ДУ «НМЦ «Агроосвіта», представники українських міністерств та аграрних навчальних закладів, представники роботодавців українських підприємств, представники та експерти проекту, представники німецького посольства й інших білатеральних коопераційних проектів в аграрному секторі України (ADT PROJEKT, ADFZ, GFA Consulting Group, Університет економіки і навколишнього середовища Нюртінґен-Ґайслінґен). Від аграрних коледжів Івано-Франківської областіприймав участь у семінарі член робочої групи з розробки навчальних планів та програм спеціальності 208 «Агроінженерія» завідувач відділенням механізації сільського господарства Рогатинського державного аграрного коледжу Пазюк В.Р. 

  

Німецькі фахівці ознайомили учасників заходу з результатами попередньо проведеного у навчальних закладах різних регіонів України опитування викладачів та студентів щодо стану професійної підготовки в аграрних коледжах України. Крім того, вони обговорили план діяльності на 2018-2019 рік і напрями реалізації проекту.

  

Сторони обмінялися досвідом з питань організації професійної підготовки майбутніх фахівців та визначили необхідні заходи для підвищення її рівня.