Відкрите заняття з дисципліни "Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин"

                  

    2 листопада на відділенні ветеринарної медицини викладач Гадуп’як Оксана Володимирівна провела відкрите заняття з дисципліни « Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин».  

Тема заняття «Трансплантація ембріонів». Мета заняття:

-Сформувати у студентів поняття про трансплантацію ембріонів, чітке розуміння фізіологічних особливостей пересадки ембріонів та господарського значення даного методу відтворення.

-Мотивувати зацікавлення студентів для подальшої самостійної роботи та системного опанування і використання знань з дисципліни в майбутній професійній діяльності.

-Виховувати професійні риси, почуття відповідальності, прагнення отримувати нові знання, сприяти формуванню пізнавального інтересу при вивченні дисципліни.

      

   

    

      Під час проведення лекції викладач якісно подала інформацію в доступній формі, спонукала студентів до здобуття знань, зацікавленості дисципліною. Оксана Володимирівна використовувала проблемні методи навчання за допомогою технічних засобів відображала процеси трансплантації ембріонів, що сприяло розумінню студентами фізіологічних особливостей пересадки ембріонів.

    Творча атмосфера панувала протягом усього заняття. Креативність викладача сприяла високому рівню засвоєння студентами нового матеріалу,  Позитивними враженнями від проведеного заняття ділилися викладачі циклової комісії ветеринарних дисциплін та завідувач методичного кабінету Замкова Г.П.