Засідання педагогічної ради 30.10.17.

      30 жовтня відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу, яку провів голова педради, директор РДАКу І.В.Тринів. На засіданні розглядалися такі питання:

1.Стан підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

2.Підготовка студентів до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах , конференціях і тощо.

3.Адаптація студентів нового набору і забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, власних і суспільних інтересів.

4.Організаційно-методична та виховна робота бібліотеки коледжу.

5.Затвередження Положення «Про академічну доброчесність».

   

     Заступник директора з господарської роботи Мельник В.В. доповідав про стан підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період. Віталій Васильович поінформував присутніх про виконання комплексу заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, проведення заміни вікон і дверей у навчальних корпусах,  протипожежну безпеку і навчання дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

    Про підготовку до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах і конференціях доповідали голови циклових комісій. Обговорювалося питання проведення І етапу олімпіад на загальноколеджному рівні, а також стан підготовки студентів до ЗНО з української мови та літератури.

     

    Заступник директора з виховної роботи Вергун Т.С. донесла до відома присутніх інформацію про дослідження питання процесу адаптації студентів-першокурсників від початку навчання і до сьогодні. Оголосила результати анкетувань серед студентів І курсу, які стосувалися навчального процесу, співпраці з дирекцією, взаємин з викладачами і друзями, емоційного стану студентів нового набору. Тетяна Степанівна акцентувала увагу на обов’язковості проведення гурткової роботи з студентами для забезпечення умов їх самореалізації, відповідно до здібностей, вподобань, власних і суспільних інтересів.

    Завідувач бібліотеки коледжу Належита Л.М. повідомила про плани роботи бібліотеки на 2017-2018 рік, зокрема про створення нової моделі  діяльності бібліотеки, систематизація та оновлення каталогів, проведення виховної роботи з студентами, а також оновлення матеріальної бази читальної зали.

    Заступник директора з навчальної роботи Вільчик В.О. ознайомив членів педради з Положенням « Про академічну доброчесність». Повідомив про створення комісії, яка контролюватиме дотримання норм академічної доброчесності.

    

    Голова педагогічної ради, директор коледжу Тринів І.В. звернув увагу на напрямки роботи навчального закладу, а саме: організацію навчального процесу, практичну і виховну роботу. Наголосив на необхідності актуалізації і поширенні інформації серед студентської молоді про діяльність  гуртків, секцій, клубів за інтересами для можливостей самореалізації студе6нтів.Велася мова про проведення загальноколеджних батьківських зборів 17 листопада.

На засіданні педради прийняли рішення:

По-першому питанню:

1.Стан підготовки корпусів та систем життєзабезпечення навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період вважати задовільним.

2.Для забезпечення безперебійної роботи коледжу, підтримання оптимальних умов праці та відпочинку  неухильно виконувати вимоги затверджених заходів, інструкцій з техніки безпеки, протипожежної безпеки, Положень, які регламентують діяльність структурних підрозділів.

По-другому питанню:

Задля підготовки студентів до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних  олімпіадах, конкурсах і конференціях, провести 1-й етап внутрішніх планових заходів, визначити переможців і направити матеріали для участі в наступних етапах відповідних рівнів.

По-третьому питанню:

З метою створення сприятливих педагогічних умов для успішної соціалізації та адаптації студентів-першокурсників в своїй роботі використовувати індивідуально-орієнтовані форми та методи активізації участі самих студентів, їхніх батьків для створення ситуації успіху.

По-четвертому питанню:

1.Інформацію про проведену організаційно-методичну та виховну роботу бібліотеки коледжу прийняти до відома.

2.Заходи щодо підвищення ролі бібліотеки в наданні освітніх та соціально-компетентністних послуг схвалити.

По-п’ятому питанню:

Затвердити Положення «Про академічну доброчесність».