Педсемінар на тему: "Закон про освіту"

5 вересня 2017 р. Верховна Рада проголосувала за новий проект «Закон про освіту», а 25 вересня його підписав Президент України Петро Порошенко.

Більшість педагогічних працівників ще не ознайомлені з нововведеннями у галузі освіти. Тому 11 жовтня в Рогатинському державному аграрному коледжі проведено ознайомчий педсемінар «Закон про освіту», який підготувала завідувач навчально-методичного кабінету Замкова Г.П.

Галина Павлівна виокремила ряд пунктів, що стосуються подальшої долі коледжу та їх працівників, а також професійно-технічної та вищої освіти.

В першу чергу це мета освіти, яка включає в себе: всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства; формування цінностей і компетентностей, виховання відповідальних громадян; підвищення освітнього рівня громадян. За Законом мовою освітнього процесу в навчальних закладах  є державна мова. Обговорювали такі питання як: види, форми і структура освіти, ЗНО і моніторинг якості освіти, атестація, сертифікація і підвищення кваліфікації педпрацівників. Особливо звернули увагу на Національну рамку кваліфікацій, вищу, передвищу фахову і професійно-технічну освіту. Ознайомилися з правами та обов’язками педагогічних і науково-педагогічних працівників, державними гарантіями працівникам освіти, вимогами дотримання академічної доброчесності та її порушеннями, видами робочого часу і оплатою праці.

           

           

За словами міністра освіти Лілії Гриневич: « Новий закон – закон нових можливостей і нових цілей». Новий Закон дасть змогу сформувати нову базу української освіти.