Практичне навчання учнів і студентів відділень ПТО і механізації сільського господарства

                                                                                             Теорія мертва при відсутності практики,

                                                                                              але практика без теорії - незряча.

                                                                                                           В.Зубков

Практичне навчання – це не тільки навчальний, але й виробничий процес, який відбувається паралельно з теоретичними заняттями. Воно забезпечує учням та студентам більш усвідомлене оволодіння практичними уміннями та навичками.

Учні та студенти Рогатинського державного аграрного коледжу на практичних заняттях не тільки оволодівають основами професійної майстерності, але й одночасно беруть участь у продуктивній праці і виступають в деякій мірі як творці матеріальних цінностей.

З метою засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь у відділеннях професійно-технічної освіти та механізації сільського господарства проводиться практична підготовка згідно вимог державних стандартів на підготовку фахівців та навчальних планів.

Виробниче навчання по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» і навчальна практика з дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» проводиться на базі коледжу у машино-тракторному парку. Студенти групи М-21 під керівництвом викладачів Пазюка І. В., Дмитріва А. В. та майстра виробничого навчання Лисого Я.Л. вивчають прийоми і послідовність розмітки деталей, а також прийоми і технології ручного дугового зварювання змінним струмом.

                 

                 

Студенти групи М-32 і учні групи Тр-21 під керівництвом майстрів виробничого навчання Мручка Я. В. і Вергуна Б. В. проводили ремонтні роботи трактора МТЗ-80, а саме роз’єднували трактор для ремонту двигуна та проводили його демонтаж.

                  

                  

Капітальний ремонт двигуна навчального трактора МТЗ-80 проводиться безпосередньо на базі практики, а саме в ремонтній майстерні ТзОВ «Орзон», з яким коледж має договір про співпрацю. У проведенні ремонтних робіт приймають участь студенти і учні коледжу, які під керівництвом досвідчених майстрів проходять виробниче навчання та навчальну практику на виробництві. База практики оснащена усім необхідним обладнанням,  верстатами і інструментами для виконання ремонтних робіт.

                

                

                                  

Навчальний заклад забезпечений необхідною матеріально-технічною базою і матеріалами для проведення практичного навчання студентів і учнів. Вони можуть осягнути і виробити усі необхідні професійні практичні навички та вміння.