Засідання педагогічної ради

30 серпня 2017 р. відбулось засідання педагогічної ради Рогатинського державного аграрного коледжу. На засіданні педради були розглянуті наступні питання:

  1. Вибори секретаря педради.
  2. Підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 н.р. та перевід на старші курси.
  3. Про організацію навчального процесу у 2017-2018 н.р.
  4. Затвердження навчальних планів, графіку навчального процесу, планів роботи:
    - Педагогічної ради;
    - Виховної роботи;
    - Методичної ради;
    - Методкабінету;
    - Методоб’єднання кураторів навчальних груп;
    - Бібліотеки;
    - Художньої самодіяльності;
    - Фізичного виховання;
    - Педсемінару.
     5. Завдання колективу на 2017-2018 н.р.
     

    Секретарем педради було обрано – Пазюк Галину Василівну.

    Про підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 н.р. доповідали завідувачі відділень коледжу, а саме: Благий Роман Степанович – завідувач ветеринарного відділення; Гладун Марія Степанівна – завідувач технологічного відділення; Пазюк Володимир Романович – завідувач відділення механізації сільського господарства; Баран Ольга Михайлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, відділення ПТО. Доповідачі підготували звіти про успішність та відвідуваність занять студентів I-IV курсів усіх відділень у II семестрі 2016-2017 н.р. Ухвалили рішення: по-перше перевести на старші курси студентів та учнів, які виконали вимоги навчального плану 2016-2017 н.р. у повному обсязі, по-друге результати навчально-виховної роботи за 2016-2017 н.р. врахувати при плануванні на 2017-2018 н.р.

     

    Про організацію навчального процесу у 2017-2018 н.р. доповідав Вільчик Володимир Омельянович. Було прийнято:навчальний процес здійснювати відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Рогатинському державному аграрному коледжі, нормативних, розпорядочних документів МОН України, обласного управління освіти і рішень педагогічної ради коледжу.

    На засіданні педагогічної ради затвердили:

    • Навчальні плани;
    • Графік навчального процесу;
    • Плани роботи педагогічної ради, виховної роботи, методичної ради, методкабінету, методоб’єднання кураторів навчальних груп, бібліотеки, художньої самодіяльності, фізичного виховання, педсемінару.

    Про завдання педколективу на 2017-2018 н.р. доповідав директор коледжу Тринів Ігор Васильович. За його словами головне завдання педколективу – це підготовка висококваліфікованих фахівців,  впровадження інноваційних технологій, удосконалення змісту освіти і методів навчання, поліпшення якості практичної підготовки.

    Задля економії енергоносіїв ухвалено запровадити гнучкий графік навчального процесу.