Список рекомендованих до зарахування спеціальності 211 "Ветеринарна медицина"