Список рекомендованих до зарахування спеціальності 181 "Харчові технології"