Список рекомендованих до зарахування за спеціальністю 208 "Агроінженерія"