ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ на підготовку фахівців з вищою освітою у 2017 році