Практичне навчання студентів

  • Друк

         На сьогоднішній день перед навчальним закладом стоїть завдання виховання висококваліфікованого спеціаліста. Така підготовка студента до трудової діяльності відбувається у процесі практичного навчання,  що передбачає закріплення та поглиблення знань, одержаних під час  теоретичного навчання. Майбутні фахівці проходять практики на сучасних базах підприємств, з якими навчальний заклад уклав договори.

         Так, студенти механічного відділення під керівництвом викладачів Гамкала В.Р, Леськіва І.Б. проходять навчальну практику на ремонтній базі  фірми „Орзон ” та ремонтно-транспортному підприємстві „РОГАТИНАВТО”, робочі місця яких укомплектовані спеціальним ремонтно-технічним обладнанням. 

            

 

           

 

 

           Набуття практичних навичок тут пов’язується з виробничими завданнями, випуску готової продукції. Тому проходження навчальної практики на виробництві є важливим. Адже це дає змогу студентам:

       Все це в цілому є ефективною формою підготовки студента до роботи на виробництві.