Методичне об'єднання кураторів

  • Друк

 Завдання коледжу - навчити жити.

Ми повинні виховати Людину, здатну створити своє особисте життя

Виховна діяльність в коледжі організовується на основі концепції виховної роботи в коледжі, проводиться за такими напрямами:

 

1.     Національно-патріотичне виховання

               2. Інтелектуально-духовне виховання

               3. Громадянсько-правове виховання

               4. Моральне виховання

               5. Екологічне виховання

               6. Естетичне виховання

               7. Трудове виховання

               8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Методичне об’єднання кураторів навчальних груп

 

Це структурний підрозділ внутріколеджної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу кураторів груп

 

Методичне об’єднання працює над такими проблемами:

 

·        розробка та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення успішності та якості підготовки спеціалістів;

 

·        впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для формування всебічно розвиненої й соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;

 

Крім цих проблем,  робота методичне об’єднання  спрямована на розв’язання основних завдань навчально-виховного процесу, турботу про студента, формування його  як особистості, розвитку його культурних, пізнавальних інтересів, естетичного смаку, вибору правильного способу життя.

 

Завдання методичного об’єднання допомогти куратору вдосконалити свою майстерність, використовуючи власний досвід та досвід колег.

 

Методичне об’єднання кураторів груп виступає  як навчальна лабораторія по вдосконаленню та впровадженню різних форм і методів у вихованні, вивчає та обговорює досвід проведення дискусій, дебатів, тренінгів, рингів, круглих столів, усних журналів.

 

За участю кураторів груп на засіданнях методичного об’єднання проведено:

·        Круглий стіл .

 «Робота з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги».  

 

Круглий стіл у процесі співпраці, державних структур, громадських організацій, правоохоронних органів, педагогічного колективу коледжу, розглянув питання правового виховання студентів та учнів коледжу. Куратори навчальних груп поділилися своїм досвідом роботи із студентами, які схильні до правопорушень, формами та методами роботи по профілактиці та попередженню тютюнопаління, алкоголізму і наркоманії серед молоді, виробили схему роботи з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги.

 

 

Діти, які потребують посиленої педагогічної уваги – це:    Діти, які перебувають на обліку в КМСД та у службі у справах дітей; діти-сироти, діти під опікою та піклуванням, діти, які проживають у неповних сім’ях, в асоціальних сім’ях; діти, схильні до вживання алкоголю, тютюнопаління, до вживання наркотичних речовин; діти, які порушують навчальну дисципліну (запізнення, пропуски без поважних причин, академзаборгованість). 

 

 

С Х Е М А

 

роботи з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги

 

КУРАТОР  ГРУПИ

БАТЬКИ

ВИКОНКОМИ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

КМСД

АКТИВ ГРУПИ

 

ЗАВІДУВАЧ  ВІДДІЛЕННЯМ,

КУРАТОР, БАТЬКИ, АКТИВ, ВИКОНКОМИ МІСЦЕВИХ РАД, СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ КМСД, РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ КОЛЕДЖУ

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

(порушення навчальної дисципліни, розпорядку)

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

(порушення Статуту, зловживання спиртним, тютюнопалінням, вживання наркотичних засобів)

 

ДИРЕКТОР  КОЛЕДЖУ

 

·        Тренінг.

 

На прикладі засідання методичного обєднання кураторів навчальних груп

 

проведено психолого-педагогічний тренінг «Професійне зростання педагога» .

 

Учасниками тренінгу є члени методичного об’єднання, тренери: Добровлянська Наталія Володимирівна  - практичний психолог та Благий Роман Степанович – куратор групи, голова студентського профкому.

        

     

Структура тренінгу

І частина

Вступ

Знайомство

Очікування

Рухавка

ІІ частина

Оснавна частина

«Мозковий штурм»

Способи формування груп

Робота в групах

Групи обговорення

Аналіз критичних ситуацій

ІІІ частина

Завершальна частина

Підведення підсумків

 

 

 

·     Дебати.

«Сучасна молодь і здоровий спосіб життя»

Дебати проходили між членами методичного об’єднання кураторів навчальних груп Рогатинського державного аграрного коледжу.

Члени обох команд - опонентів підібрали цікавий та змістовний матеріал, щоб обґрунтувати та розкрити свої дефініції, переконати опонентів та суддів. Вдало використали мультимедійну презентацію, демонстрування дослідів, аналіз соціальних досліджень.

Не менш активними були і судді, які винесли свій вердикт командам. Проте всі:  і члени команд, і судді - прийшли  до таких основних висновків:

·        здоровий  спосіб життя – це не лише фізичне здоров’я і відсутність шкідливих звичок, але  й суспільна активність, інтелектуальна та духовна досконалість людини;

·        в силу економічних, політичних обставин в нашій державі, на жаль, не все робиться для того, щоб створити умови, за яких молода людина вибрала б лише здоровий спосіб життя;

·        в ситуації, яка склалася зараз, надзвичайно важлива роль викладача освітнього закладу як у вихованні молоді, так і в плані забезпечення якісної освіти, професійного становлення молодої людини.

Співпраця

 На базі Рогатинського державног аграрного коледжу відбулося засідання методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи Івано – Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. На засіданні з досвідом роботи поділилась заступник директора з виховної роботи Гамкало Р.В.