Активізація пізнавальної діяльності студентів

16 березня 2021 року циклова комісія природничих дисциплін провела в режимі онлайн провела навчально-практичний семінар «Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами поєднання традиційних методів навчання з інформаційними технологіями з метою поглиблення міжпредметних зв’язків та професійно-орієнтованими дисциплінами».

Детально розкрив тему семінару викладач фізики і астрономії Мельник В.В., зокрема звернув увагу на інноваційні методи і форми навчання в період карантину.  

Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів завжди була й залишається актуальною. Активізація навчально-пізнавальної діяльності полягає у цілеспрямованій діяльності викладача з метою розробки і застосування такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання, які сприяють підвищенню пізнавального інтересу, активності, творчості, самостійності в одержанні знань, формуванні вмінь та навичок, використання їх на практиці.

  

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності перетворюють навчання у творчо-пошукову діяльність, яка позитивно впливає на його ефективність, спонукає до пошуку різноманітних прийомів засвоєння знань. Необхідність активізації пізнавальної діяльності студентів зумовлена тим, що за допомогою сучасних засобів, прийомів, методів ефективно вирішуються дидактичні завдання, які важко вирішити за умов традиційного навчання.

Члени комісії поділилися особистим досвідом використання різноманітних методів активізації пізнавальної діяльності студентів, їх ефективність.

  

Голова циклової комісії Рутило О.І. та завідувач навчально-методичним кабінетом Замкова Г.П. надали учасникам семінару методичні рекомендації щодо впровадження методів і форм навчання, особливо в період дистанційного навчання.