Ресурсні засоби навчання у формуванні професійно мобільних фахівців

На таку тему 12 березня 2021 року викладачі циклової комісії загально технічних дисциплін провели вебінар у режимі онлайн на платформі Google Meet.

Викладач спецдисциплін Цегельнюк Ганна Антонівна підготувала доповідь про роль ресурсних засобів навчання у формуванні  професійно компетентних мобільних фахівців. В своєму виступі викладач зупинилася на важливості цього питання в сучасному суспільстві і як реалізовувати його. Зокрема: «Якщо в індустріальному суспільстві швидкі зміни в економіці та соціальному житті обумовлювали необхідність формування фахівців «вузького профілю», які могли забезпечити високу якість виконання професійної діяльності в конкретному професійному полі, то в постіндустріальному суспільстві в умовах ринкової економіки надзвичайно високої рухливості її кон’юктури кожній людині доведеться не тільки часто змінювати місце роботи, але навіть і професію».

Тому в цих умовах молодь повинна «одержати таку базову освіту, яка даватиме змогу їй відносно легко освоювати нові професії в майбутньому», тобто освіта повинна стати конвертованою.

Навчання у  навчальному закладі повинно бути зорієнтоване насамперед на формування готовності студентів  до професійної мобільності, на освоєння ними нових видів і способів професійної діяльності, нових кваліфікацій і компетенцій, набуття професійної майстерності в обраній сфері трудової діяльності.

   

У вирішенні цього завдання велику роль відіграють засоби навчання, тому що саме вони дають можливість більш успішно та за менший час досягти поставлених цілей навчання. Наявність необхідної кількості ресурсних засобів навчання у закладах освіти та кваліфіковане їх використання викладачем, безумовно приводить до підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, оптимізації та полегшення роботи викладача, студентів чи  учнів.

Ганна Антонівна розповіла про ресурсно-орієнтоване навчання, зовнішні і внутрішні ресурси, їхні принципи, їхні перспективні завдання. Особливо акцентувала  на спільній  діяльності викладача та студентів. Успішне використання ресурсних засобів навчання буде тоді, коли студенти зможуть самостійно працювати з цими засобами, коли вони будуть посильні для їх використання.

Серед викладачів циклової комісії відбулося обговорення даного питання. Голова циклової комісії Чепіль Ю.С. проінформував про розгляд і затвердження курсових робіт з дисципліни « Експлуатація машин і обладнання» і звернув увагу на дотриманні критеріїв оцінювання, особливо в час дистанційного навчання.

Завідувач навчально-методичним кабінетом Замкова Г.П. надала методичні рекомендації щодо використання ресурсних засобів.