Комплексний кваліфікаційний екзамен із спеціальності 181 «Харчові технології»

22-23 лютого 2021 року відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен із спеціальності 181 «Харчові технології» за ОПП «Зберігання, консервування, переробка м’яса».

При складанні іспиту за спеціальністю студенти показали здатність до самостійної роботи в умовах реформ народногосподарського комплексу України.

  

  

Випускники добре підготовлені з питань технології виробництва м’ясних продуктів, організації планування та управління виробництвом. Найкращі знання із спецдисциплін показали студенти: Анна-Марія Оленчин, Мар’ян Заяць та Ігор Сахній.

Студентам вручено диплом молодшого спеціаліста та присвоєно професійна кваліфікація «Технік-технолог з виробництва м’ясних продуктів».