Цифрові технології в освіті

    Сучасна освіта вимагає сучасного викладача та інноваційних технологій навчання.

   Для забезпечення якості надання освітніх послуг, дирекція коледжу постійно поповнює матеріально-технічну базу новими комп’ютерами, ноутбуками та інтерактивними дошками.

     Інтерактивна дошка – це жива взаємодія викладача і студентів, управління процесом обміну інформацією між ними. Вона не тільки відображає, що відбувається у комп’ютері, а й дає можливість вносити виправлення й корективи, робити кольорові позначки й коментарі, зберігати матеріали заняття для подальшого використання й редагування. Це - візуальний ресурс, що допомагає педагогам зробити заняття живими й привабливими для студентів та учнів.

    В період канікул викладачі займалися самоосвітою, приймали активну участь в педсемінарах, майстер-класах та педчитаннях.

    Педпрацівники удосконалювали свої вміння на навики використання інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності, зокрема освоїли освітні платформи Learning apps, Class time та ін.