Формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами особистісно орієнтованих технологій навчання

«Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,

крім умілого розподілу часу, предметів і методів…»

Ян Коменський

    Проблема оптимізації професійної підготовки фахівців у системі фахової передвищої освіти є на сьогодні однією із актуальних.

   21 січня 2021 року на платформі Zoom проведений онлайн семінар на тему «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами особистісно орієнтованих технологій навчання». Тема семінару співзвучна з методичною проблемою над якою активно працює педколектив коледжу.

   Спікер, завідувач навчально-методичного кабінету Замкова Г.П. ознайомила педагогів із основними завданнями та принципами особистісно-орієнтованого навчання, його формами та сучасними технологіями.

  

                                  

    В особистісно орієнтованому навчанні дотримуються позиції « Я прийшла до вас, щоб разом з вами шукати і знайти відповідь на певні запитання». Особистісно-орієнтовані технології підготовки майбутнього фахівця передбачають перетворення позиції викладача і студента на особистісно рівноправні позиції. Таке перетворення пов’язане з тим, що викладач не стільки навчає і виховує, стільки активізує, стимулює студента до загального й професійного розвитку, створює умови для самостійного руху.

    Завдяки використанню особистісно орієнтованих, інтерактивних технологій поглиблюється рівень оволодіння відповідними здібностями.  

    Тому завданням нашого коледжу є не просто надати студентові певний набір знань, а сформувати у них повагу до обраної професії, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу фахівця.