Навчально-виховний процес в умовах карантину

     27 квітня 2020 року у коледжі відбулося розширене засідання адміністративної ради за участі голів циклових комісій. На порядку денному обговорювали питання організації навчально-виховного процесу в умовах карантину. Згідно рекомендаційних листів МОН України керівники освітніх закладів повинні бути готовими завершити навчальний рік дистанційно.

   На засіданні заслухали завідувачів відділень та голів циклових комісій про проведення дистанційних навчальних занять. Завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям викладачі проводять заняття онлайн, зокрема, використовуючи електронну бібліотеку, програми Moodle та Viber. Особлива увага була звернута на проведення виробничих та технологічних практик, які здійснюються дистанційно, шляхом опису завдань програми практики та електронного звіту. Студенти використовують доступні джерела інформації, консультації надають викладачі та керівники практики у режимі онлайн.

    Крім того, у коледжі розпочалася здача екзаменаційної сесії, зокрема, на спеціальності 208 "Агроінженерія", яка відбувається дистанційно, у програмі Moodle. Більшість викладачів проводитимуть екзаменаційну сесію шляхом тестування онлайн. Використовуватимуть розроблені тестові завдання  викладачів або з бази даних НМЦ Центру ВФПО.

    Директор коледжу Тринів Ігор Васильович вніс пропозиції щодо об'єктивного оцінювання рівня знань студентів/учнів та успішного завершення навчального року. Обговорено членами засідання проблеми дистанційного навчання, зворотнього зв'язку із здобувачами освіти, електронної здачі екзаменаційної сесії та заповнення журналів академічних груп після закінчення карантину.  

    Незважаючи на труднощі проведення дистанційного навчання, викладачі успішно виконують розроблені навчальні плани дуальної системи освіти. Керівники художньої самодіяльності організовують навчальні заняття за допомогою відеоуроків, а вихователі та працівники бібліотеки проводять виховні заходи у режимі онлайн.

    Проводилася дистаційно також і атестація педагогічних працівників, зокрема, підтвердження і присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Після обговорення питань були прийняті відповідні рішення та дано протокольні доручення.